Hlavní navigace

Do 8. srpna 2013 mohou školy a firmy společně usilovat o miliony korun z projektu POSPOLU

30. 7. 2013

Sdílet

U zrodu projektu stál Svaz průmyslu a dopravy ČR. Realizuje jej Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR prostřednictvím Národního ústavu pro vzdělávání.

 

Letní poslední zvonění

„Pro Svaz průmyslu a dopravy ČR je projekt POSPOLU naprosto klíčový pro záchranu současné situace na trhu technické práce a stejně zásadní je pro zachování budoucnosti a konkurenceschopnosti průmyslu v České republice,“ říká Pavel Juříček, viceprezident Svazu průmyslu a dopravy ČR, který projekt inicioval. „Jde v podstatě o poslední zvonění před katastrofickými scénáři, které by nastaly, pokud nezavedeme významné změny v oblasti technického vzdělávání,“ neskrývá obavy Pavel Juříček.

 

Nejsou lidi!

Již dnes je situace mnohých podniků v oblasti technických pracovníků kritická, a to i přes probíhající recesi a plynulý nárůst nezaměstnanosti. Firmy, zvláště v oblasti strojírenství, elektrotechniky, dopravy, stavebnictví a IT techniky mají dlouhodobě velký problém najít motivované a kvalitně vzdělané pracovníky, ať už mezi absolventy škol, tak i mezi nezaměstnanými. I když každoročně ukončí studium přes 90 tisíc středoškoláků a kolem 80 tisíc vysokoškoláků, jen malá část z nich je odborně připravena vykonávat firmami požadované technické profese.

Jedním z důvodů nepřipravenosti absolventů je jejich malá znalost firemního prostředí a firemních procesů, stejně jako ochota podřídit se požadavkům firmy. Je to způsobeno izolací mnohých škol od dění ve firmách. Právě pilotáže partnerství škol a firem v rámci projektu POSPOLU by měly přinést návrhy takových změn v organizaci a obsahu výuky, aby žáci byli vzděláváni v maximální možné míře v reálném pracovním prostředí. To by zpětně zlepšilo jak jejich odborné znalosti, tak i uplatnitelnost na trhu práce.

 

Ví se jak zapojit podniky do vzdělávání

„Ekonomické subjekty už dlouhou dobu požadují zlepšení odborného vzdělávání a kvalifikace absolventů zvýšením podílu praxe a zapojením podniků do vzdělávání,“ uvedl Rudolf Fischer, prezident Česko-německé obchodní a průmyslové komory, dalšího partnerského subjektu projektu POSPOLU. „Proto jsme vyzvali naše členské firmy, aby se zapojily do pilotní fáze projektu POSPOLU a příslušného výběrového řízení, aby z něj mohly čerpat co nejvíce zkušeností a poznatků,“ konstatoval Rudolf Fischer.

Aby se spolupráce škol a firem skutečně prosadila v širším měřítku, jediný, byť dobře koncipovaný projekt nestačí, důležitá bude i její širší podpora. „Věříme, že nová vláda bude téma odborného vzdělávání a kvalifikace považovat za jednu ze svých priorit a aktivně podpoří projekt a jeho cíle. Přáli bychom si, aby byl k této otázce v příhodnou dobu svolán kulatý stůl s partnery z hospodářské sféry, vlády, škol, odborů, abychom společně mohli zajistit dosažení cílů a úspěch tohoto projektu. Paralelně k tomu by měla být zahájena společná iniciativa za zvýšení atraktivity technických a příbuzných oborů v České republice,“ dodal Rudolf Fischer.

 

Praktické informace k projektu POSPOLU

V projektu Pospolu (Podpora spolupráce škol a firem se zaměřením na odborné vzdělávání v praxi) proběhne od září 2013 do ledna 2015 pilotní ověřování modelů spolupráce škol a firem. Pilotáž bude zaměřena na technické obory a bude probíhat ve všech regionech ČR. Cílem pilotní fáze je zjistit, jaké možnosti a jaké limity má spolupráce škol a firem v rámci platné legislativy. Praktické zkušenosti ze spolupráce budou přeneseny do tzv. aplikovaných modelů spolupráce, které budou pro školy a firmy zdrojem inspirací a příkladů, jak mohou vzájemnou spolupráci realizovat.

Zadávací dokumentaci k výběrovému řízení na zajištění a realizaci pilotního ověřování modelů spolupráce škol a firem zveřejnil Národní ústav pro vzdělávání. Z výběrového řízení vzejde celkem 25 partnerství, na realizaci jednoho partnerství je vyhrazena částka cca 1,75 mil. Kč bez DPH.

 

Kdo může podat nabídku

Pilotáž je zaměřena na spolupráci středních škol (SOU a SOŠ) a firem. Nabídku mohou podat firma a škola buď společně, nebo jeden ze subjektů (škola nebo firma) a zbývající pak mají v zakázce roli smluvního partnera (subdodavatele). Partnerství pro pilotáž může tvořit jedna škola a jedna firma, jedna škola a více firem, jedna firma a více škol nebo více škol a více firem.

Povinnou formou spolupráce je v rámci pilotáže odborný výcvik či odborná praxe v reálném pracovním prostředí firmy. Odborný výcvik je požadován u většiny partnerství jako povinný způsob výuky žáků a je označen jako tzv. hlavní modul (forma) pilotáže. Výčet oborů, které lze zařadit do hlavního modulu pilotáže, i celkový přehled oborových a regionálních podmínek všech 25 partnerství najdete na www.projektpospolu.cz/pilotaz.

 

Jak podat nabídku

Základem nabídky je podrobný popis partnerství rozpracovaný dle jednotlivých oborů a jednotlivých modulů spolupráce. Popis se podává pomocí jednotných šablon, které jsou součástí zadávací dokumentace. V zadávací dokumentaci je podrobně uveden i způsob hodnocení nabídek na účast v pilotáži. Nabídky mohou zájemci podat do 8. srpna 2013.

 

 

Našli jste v článku chybu?

Byl pro vás článek přínosný?