Hlavní navigace

Naše republika se dohodla s majiteli OKD na dalším pokračování těžby v Dole Paskov

22. 4. 2014

Sdílet

„Jsem rád, že jsme společně s ministerstvem financí dospěli k pochopení nutnosti státní podpory výhradně určené na výplatu dávek propuštěným horníkům,“ zdůraznil ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek. „Získáme tak potřebný čas na řešení postupného snižování počtu zaměstnaných horníků restrukturalizací uvnitř OKD s využitím systémů předčasných důchodů, předdůchodů a dalších nástrojů sociální pomoci,“ upozornil ministr Mládek. Jak zdůraznil, český stát bude moci zrealizovat komplexní opatření pro vytvoření dalších pracovních míst v Moravskoslezském kraji, trpícím strukturální nezaměstnaností.

 

Zlevní uhlí, nezlevní?

Podle dnes uzavřené dohody bude OKD pokračovat v těžbě na Dole Paskov na vlastní náklady do 31. 12. 2017 a stát následně poskytne státní podporu ve výši 0,6 miliardy Kč pokrývající náklady spojené se sociálními náklady útlumu Dolu Paskov. OKD se zavazuje po celou dobu udržovat minimální průměrný počet kmenových zaměstnanců Dolu Paskov ve výši 1800 zaměstnanců, přičemž strany souhlasí, že v průběhu roku 2017 může dojít k postupnému snižování zaměstnanců Dolu Paskov pod tuto hranici až na 1600. Český stát dle uzavřené dohody proti původnímu plánu dojednávaného vládní komisí od léta roku 2013 již neposkytne OKD, respektive NWR podporu 0,5 miliardy korun na technickou likvidaci Dolu Paskov po jeho zavření. S ohledem na fakt, že již nyní je těžba černého uhlí na Dole Paskov ztrátová, vyjednavači za ministerstvo průmyslu a ministerstvo financí ČR přistoupili na vazbu smlouvy na riziko dalšího poklesu ceny této suroviny na světových trzích.

 

Bude těžba ve dvacátých letech?

Pokud by dle mezinárodních srovnávacích standardů v období od 1. 7. 2014 do 31. 12. 2017 po tři po sobě následující čtvrtletí poklesla cena uhlí pod 110 USD za tunu, pozbývá dnes dojednaná dohoda platnosti. Současně se jednací strany v dobré víře zavazují zahájit jednání o dohodě nové s cílem minimalizovat negativní dopad zavření Dolu Paskov na Moravskoslezský kraj. Pokud by strany nesjednaly v přiměřené době dohodu novou, OKD by Důl Paskov uzavřelo na své náklady bez poskytnutí státní pomoci ze strany státu, praví se v dohodě. 

Závazek České republiky k poskytnutí státní podpory, která může být použita výhradně na výplatu dávek vyplývajících z kolektivní smlouvy propuštěným pracovníkům z Dolu Paskov, zaniká v případě, že výsledek hospodaření za účetní období v auditovaném výkazu zisku a ztráty Dolu Paskov bude v období od roku 2014 do roku 2017 v součtu čtyř po sobě následujících čtvrtletí kladný nebo když se OKD z jakéhokoliv důvodu rozhodne pokračovat v těžbě i po 31. 12. 2017.

 

Našli jste v článku chybu?

Byl pro vás článek přínosný?

Autor aktuality