Hlavní navigace

Počet dolarových milionářů dosáhl nového maxima, a to i v ČR. Máme jich už 21.400

10. 9. 2015

Sdílet

Počet dolarových milionářů (HNWI1) tak vzrostl na 14,6 milionů a jejich bohatství dosáhlo rekordní hranice 56,4 bilionů dolarů. To odráží nárůst o zhruba 7 procent, jedná se o poloviční tempo růstu oproti předchozímu roku. Vyplývá to ze zprávy o světovém bohatství (World Wealth Report, WWR), kterou zveřejnily společnosti Capgemini a RBC Wealth Management. Převážná většina dolarových milionářů je poměrně rovnoměrně rozložena mezi Severní Ameriku, Evropu a Asii a Tichomoří, podobně je tomu i s jejich bohatstvím. Přesto je Asie a Tichomoří oblastí s nejrychlejším růstem bohatství HNWI a je nyní regionem s největším počtem dolarových milionářů.

 

V České republice přibylo v roce 2014 dva tisíce nových dolarových milionářů, a jejich celkový počet se tak zvýšil o 10,3% na rekordních 21.400. Počet dolarových milionářů v ČR tak roste výrazně rychleji, než je celosvětový průměr. Přispívá k tomu i růst reálného HDP, státní úspory, růst cen nemovitostí a historicky nejvyšší přebytek zahraničního obchodu.

Severní Amerika je i nadále jedničkou v bohatství dolarových milionářů (16,2 bilionů dolarů), následuje oblast Asie a Tichomoří (15,8 bilionů dolarů) a Evropa (13,0 bilionů dolarů). Ale bohatství HNWI v Asii a Tichomoří roste rychleji (růst o 11 procent, Severní Amerika růst o 9 procent a Evropa o 4,6 procenta), takže se očekává, že tento region ještě před koncem roku 2015 předstihne Severní Ameriku.

 

V oblasti Asie a Tichomoří rostl také nejrychlejším tempem počet dolarových milionářů (o 9 procent), takže tato oblast vystřídala s celkovým počtem 4,69 milionů HNWI na první pozici Severní Ameriku, kde při růstu o 8 procent vzrostl počet HNWI na 4,68 milionů. V Evropě dosáhl počet HNWI 4,0 milionů (růst o 4 procenta).

 

„Rok 2014 byl šestým rokem v řadě, kdy rostl počet a bohatství dolarových milionářů. Vysoká výnosnost vlastního kapitálu a výkonnost ekonomiky umožnily růst bohatství o zhruba sedm procent, což navazuje na dvouciferný růst z minulého roku,“ říká George Lewis, ředitel skupiny, RBC Wealth Management & RBC Insurance. „Oblast Asie a Tichomoří je regionem s nejrychlejším růstem bohatstvím HNWI a v počtu dolarových milionářů mírně předstihla i Severní Ameriku. Při výhledu na několik dalších let očekáváme, že Evropa bude ekonomicky posilovat a významně zde poroste počet dolarových milionářů i jejich bohatství.“

 

Pokud se podíváme na jednotlivé země, tak více než polovina (52 procent) globálního růstu HNWI populace byla v Číně a USA. Indie byla lídrem v růstu HNWI populace (26 procent) a jejich bohatství (28 procent), důvodem byla situace na akciových trzích a snížení nákladů na důležitý dovoz ropy. Následovala Čína s růstem počtu dolarových milionářů o 17 procent a růstem jejich bohatství o 19 procent, pozitivně se projevil růst HDP, zvýšení vývozu a mírné zlepšení akciových trhů.

 

Rychlý růst v Asii a Tichomoří a Severní Americe kontrastoval se situací v Latinské Americe, jediným regionem s poklesem počtu dolarových milionářů (-2 procenta) a jejich bohatství (-0,5 procenta) v roce 2014. Důvodem úbytku byl především pokles cen komodit a pokles na akciových trzích. V Evropě počet dolarových milionářů a jejich bohatství vzrostlo o zhruba 4 procenta v důsledku slabšího ekonomického výkonu a poklesu na akciových trzích ve většině zemí.

 

Akcie předstihly v uplynulém roce hotovost jako nejoblíbenější forma jmění HNWI (27 procent z portfolia), vyplývá to z průzkumu Global High Net Worth Insights Survey2 v rámci WWR. „Přibližně po pěti letech stabilního růstu globálních akciových trhů předstihly akcie hotovost jako dominantní forma jmění HNWI,“ říká Andrew Lees, Global Sales Officer, Capgemini Global Financial Services. „Zvýšená obliba akcií ukazuje pomalu rostoucí chuť riskovat, protože dolaroví milionáři cítí v akciích jistotu a se zvyšující se hodnotou aktiv dále do akcií investují.“

 

HNWI mají i nadále více než jedna čtvrtinu (26 procent) svého majetku v hotovosti, důvodem je především snaha o zachování stejného životního stylu (36 procent) nebo jako zabezpečení v případě volatility trhu (31 procent). Zbytek bohatství mají HNWI v podobě nemovitostí (20 procent), pevných výnosů (16 procent) a alternativních investic (10 procent).

 

Ze studie také vyplývá, že HNWI často využívají i nejrůznější úvěry, 18 procent majetku je financováno prostřednictvím vypůjčených peněz, u žen je procento ještě vyšší (19 procent), u HNWI s 20 miliony dolarů a více je to 22 procent a u HNWI s věkem pod 40 let se jedná o 27 procent. Úvěr se používá do značné míry pro podporu investic (40 procent) a na nemovitosti (22 procent).

 

HNWI se snaží o pozitivní vliv na společnost

Podle zprávy World Wealth Report 2015 mají dolaroví milionáři i nadále zájem investovat své bohatství, odborné znalosti a/nebo čas do pozitivního sociálního dopadu. 92 procent HNWI to vidí jako důležitou věc. Letošní zpráva uvádí, že HNWI se obrací s prosbou o radu ohledně pozitivního sociálního vlivu na své manažery bohatství (30 procent), rodiny (27 procent) a přátele (22 procent). Více než polovina (54 procent) HNWI, kteří mají podporu pro sociální aktivity od svého manažera bohatství, chce navíc pomoc i při stanovení jasných cílů spojených s pozitivním sociálním dopadem a definování, které investice přinesou největší změnu, chtějí strukturování investic a měření dopadu sociálního úsilí.

 

Celosvětové bohatství dolarových milionářů dosáhne podle předpovědi do roku 2017 hranice 70 bilionů dolarů
Podle předpovědi bude růst celosvětové bohatství HNWI ročně o téměř osm procent od konce roku 2014 až do roku 2017 a dosáhne hranice 70 bilionů dolarů. Regionem s největším bohatstvím HNWI bude s očekávaným růstem 10,3 procent Asie a Tichomoří. Jedním z tahounů růstu bohatství HNWI by měla být také Evropa s ročním růstem 8,4 procenta v důsledku předpokládaného oživení celého regionu. V Severní Americe se očekává pomalejší růst bohatství HNWI, a to o 7 procent.

 

Zdroj: www.worldwealthreport.com

Našli jste v článku chybu?

Byl pro vás článek přínosný?