Hlavní navigace

Zahraniční obchod v roce 2009: makroekonomové jásají, na úrovni firem smutek

Sdílet

Český zahraniční obchod zbožím dosáhl vloni nejlepšího výsledku za dobu existence České republiky – vývoz byl vyšší než dovoz o 153,2 mld. korun. Číslo nominálně téměř přesně souhlasí s obrovskými deficity zahraničního obchodu zbožím z let 1996 a 1997. Znamená to, že od té doby se obchodní bilance zlepšila o více než 300 miliard s historicky nejvyšším přebytkem právě v roce 2009. Skoro se chce zvolat, jakáže krize?  

Ta je však patrná při pohledu na ztráty tempa dovozu i vývozu a obchodovanou hodnotu. Vyvezli jsme zhruba jen tolik zboží, co v roce 2006, a dovezli pouze nepatrně více než v roce 2005. Meziročně byl export nižší o 14 % a dovoz dokonce o 18 %. Opět historický rekord, ten záporný. Výslednou ztrátu tempa v meziročním vyjádření nedokázala výrazněji zvrátit ani prosincová dynamika, podle níž byl export poprvé a jedinkrát v roce 2009 vyšší než ve stejném období 2008 a také propad dovozu byl meziročně nejméně bolestivý. Při troše dobré vůle ho optimisté mohou vnímat skoro jako stagnaci, když se proti prosinci 2008 dovezlo méně pouze o 4,4 mld. korun.

 Do noty hrál vynikající obchodní bilanci v prosinci – poprvé od roku 1993 byla kladná – stále ještě přetrvávající pozitivní vliv cen ropy, který bilanci posiloval, i když zdaleka ne tak jako v první polovině roku. Také obchod se stroji a dopravními prostředky byl v tomto měsíci v přebytku o 18,2 mld., zatímco v roce 2008 o 15,6 mld. korun. Šrotovné v okolních zemích v roce 2009 zabralo, odložená spotřeba však ještě českým exportérům aut zamotá hlavu – jako příjemci investičních pobídek od českého státu za 254 mld. korun od roku 1998 si snad s marketingem na nových trzích poradí. Roční přebytek obchodní bilance byl vysoký nejen v cenách běžného roku, ale i v cenách roku 2008 (zhruba 96 mld. korun), což jistě řekne své i číslu za HDP.

Takže ve výsledku? Mnoho makroekonomů zajásá, na úrovni firem smutek. 

Text informace o zahraničním obchodě vydané ČSÚ dnes v 9.00 naleznete na stránkách Českého statistického úřadu.

  

Autorka je analytička Českého statistického úřadu

 

 

 

Našli jste v článku chybu?

Byl pro vás článek přínosný?