Hlavní navigace

2010 IBM Global CFO Study: Finanční efektivita už k úspěchu nestačí

28. 5. 2010

Sdílet

Integrátoři hodnot dosahují lepších výsledků ve všech sledovaných oblastech a ostatní překonávají v růstu zisku, obratu i návratnosti investovaného kapitálu.

Jak jsme váš již informovali, na začátku března vydala společnost IBM „Global CFO Study”, podrobnou studii mapující postoje a priority více než 1900 finančních ředitelů z celého světa. Minulý týden pak na semináři spolupořádaném s Klubem finančních ředitelů seznámili představitelé IBM Global Business Services přítomné finanční manažery s podrobnými výsledky této studie. Ty prezentoval Ondřej Žák, Business Consulting Practise Leader, schopnosti IBM v oblast analýzy a optimalizace dat pak demonstroval Kevin Koenig, CRM Services Leader pro region CEEMEA.

 

Kdyby 1900 finančních ředitelů… 

Studie „The New Value Integrator“ je od roku 2003 už čtvrtou studií zaměřenou na finanční řízení připravenou společností IBM. Do té letošní se nemohly nepromítnout zásadní změny, kterými v uplynulých letech prošla světová ekonomika. Vzhledem k tomu, že období nejistoty pravděpodobně ještě nějakou dobu potrvá, může se tato významná změna stát setrvalým stavem. Jsou však finanční ředitelé a jejich organizace na takovéto rozšíření a prohloubení odpovědnosti dostatečně připraveni? Jak pomáhají svým podnikům lépe předjímat a řešit rizika a příležitosti? Jak vlastně vypadá úspěšná finanční organizace? Společnost IBM se podrobně dotazovala více než 1900 finančních ředitelů a vedoucích finančních oddělení z celého světa na cíle, kterých již dosáhli, i na ty, které si vytyčili do budoucna, ve snaze zjistit, co odlišuje úspěšné finanční organizace od neúspěšných.

 

Jedinou jistotou je změna 

Společnosti i jejich finanční manažeři budou v nejbližších letech pod tlakem změn, které přinese nové ekonomické prostředí. To přinese nižší růst plynoucí ze snížené celosvětové poptávky a obchodu, vzroste naopak tlak na snižování nákladů, počítat je nutné také s větší angažovaností vlád v businessu. Trendem bude pokračování nejistoty, vysoká volatility trhů a zvýšené tržní riziko.

Jak se v tomto novém prostředí změní role CFO? Jaký finanční model přinese optimální kombinaci nutnou k překonání konkurence? Co může CFO udělat pro to, aby rozhodování bylo podloženo správnými a včasnými informacemi? Jak může přispět k tomu, aby se jeho společnost lépe připravila na změny? To jsou oblasti, na které studie hledá a také přináší odpověď.

O tom, že změny jsou dnes zřejmě jedinou jistotou, dotazovaní manažeři zjevně nepochybují. Podle většiny z nich se zvýší tlak na redukci nákladů (myslí si 78 % dotázaných CFO) a tlak na rychlé rozhodování (74 %). Ve zvýšené míře bude nutné podávat více informací akcionářům, regulačním orgánům a vůbec všem stakeholderům (69 %).

 

Zdroje jsou? 

Je zřejmé, že role CFO se mění. Zatímco dříve se zajímal čistě o finance, dnes stále více sleduje obchodní a marketingové údaje, zajímá se o konkurenci. O mnoha oblastech, o nichž CFO přímo nerozhoduje, má důležitý poradní hlas. U 54 % z nich jde například o oblast strategického plánování, 59 % CFO se pak analyticky či konzultačně podílí na inovaci obchodního modelu své firmy.

Studie dále ukazuje, jak dotazování vnímají důležitost jednotlivých oblastí své zodpovědnosti a současně se ptá, jak jsou jejich organizace v těchto oblastech efektivní. Rozdíl mezi současnou efektivností a pociťovanou důležitostí je často značný. Přestože 84 % procent dotazovaných považuje za velmi důležitou oblast rozvoje lidských zdrojů, pouze 49 % si myslí, že tuto oblast skutečně efektivně rozvíjí. Podobnou mezeru vidí i pokud jde o zvyšování integrace informací napříč organizací, kontinuitu zlepšování finančních procesů nebo poskytování potřebných dat při tvorbě strategie.

 

Integrátoři se vzdalují ostatním 

Požadavky, které jsou na CFO kladeny, vyžadují schopnosti, které se dají zařadit do dvou oblastí: jde o schopnost dosažení finanční efektivnosti (Finance Efficiency) a schopnost chápat svůj business v souvislostech (Business Insight). Podíváme-li se na dotazované společnosti právě z pohledu jejich schopnosti dosahovat finanční efektivnosti a míry pochopení businessu, pak jsme schopni společnosti rozdělit do čtyř skupin, přičemž nejlepších výsledků dosahuje ta, kterou studie nazývá jako tzv. „Integrátoři hodnot“ (Value Integrators). Ti dosahují lepších výsledků ve všech sledovaných oblastech a ostatní překonávají v růstu zisku, obratu i návratnosti investovaného kapitálu.

 

 

Zdroj: IBM

 

Efektivita i chápání souvislostí 

Dosáhnout vysoké finanční efektivity není možné bez využití standardizovaných a automatizovaných postupů. Společnosti jsou často brzděny nutností manuálního zpracování finančních dat (40 % společností), anebo tím, že více než polovinu času stráví transakčními aktivitami. Více než 35 % z nich pak postrádá sdílenou reportingovou platformu a 25 % společností nemá definovány procesy pro zpracování dat.

Pochopení podstaty vlastního businessu, prostředí a situace, ve které se nachází, zásadně zvyšuje výkonnost společnosti. To v sobě zahrnuje jak schopnost analyzovat minulou výkonnost a události, tak schopnost zodpovědět si na naléhavé aktuální otázky („V čem je problém? Jaké kroky musíme okamžitě udělat?“). A samozřejmě, jde i o schopnost podívat se na budoucnost („Jaké jsou příležitosti a rizika? Co se stane, když bude tento trend dále pokračovat?“). I zde jsou velké rezervy, 55 % společností je například nespokojeno s úrovní svého operačního plánování a schopností analyzovat trendy.

Co tedy dělají Value Integrators jinak? Pokud jde o data a jejich analýzu, pak neustále pracují na co nejlepší dostupnosti dat a zajištění jejich integrity. Pokud jde o oblast procesů, zde je klíčem k úspěchu především jejich důsledné monitorování a měření, stejně jako používání automatizovaných workflow nástrojů. Z technologického pohledu je pak nezbytností používání sdílených reportingových a plánovacích platforem.

 

Kompletní studii je možné získat po registraci na stránkách společnosti IBM. K dispozici jsou také prezentace Ondřeje Žáka („Představení závěrů CFO Study 2010“) a Kevina Koeniga („Business Analytics v pojetí IBM“)

 

 Autor je stálým spolupracovníkem redakce

 

Byl pro vás článek přínosný?