Hlavní navigace

77 % zaměstnanců věří v budoucnost autonomní umělé inteligence. Klíčoví pro ni ale budou lidé

10. 7. 2024

Sdílet

AI Autor: Depositphotos
Již téměř polovinu svých pracovních úkolů svěřují zaměstnanci umělé inteligenci, zjistil nejnovější průzkum společnosti Salesforce. Přestože se cítí nejlépe, když s AI přímo spolupracují, začínají AI důvěřovat i při svěřování samostatného plnění úkolů, které šetří čas, jako je psaní kódu, analýza dat a příprava textových dokumentů.

Přesto zaměstnanci zatím nedelegují na umělou inteligenci zdaleka vše, co by mohli. Průzkum ukazuje, že pracovníci dávají v současné době přednost tomu, aby na úkoly, jako je nástup do zaměstnání, školení a zajištění bezpečnosti dat, dohlíželi lidé. To však pravděpodobně nebude trvat dlouho. Data také naznačují, že investice do znalostí a vzdělávání budují důvěru v autonomní AI budoucnosti.

Proč je to důležité: V souvislosti s technologickým pokrokem se lidem otevírá pohled do budoucnosti, v níž bude umělá inteligence fungovat zcela samostatně. Průzkum společnosti Salesforce, do něhož se zapojilo téměř šest tisíc lidí po celém světě, ukázal, že zaměstnanci se těší na budoucnost poháněnou umělou inteligencí. Pracovníci ale také zdůrazňovali důležitost lidského přístupu při budování důvěry, znalostí a zkušeností s nástroji AI.

Výzkum zjistil, že:

Globální pracovníci, zejména vedoucí pracovníci, věří v autonomní budoucnost a již nyní přenášejí úkoly na umělou inteligenci.

Vedoucí pracovníci důvěřují umělé inteligenci ve větší míře než zaměstnanci – řečí čísel svěřují umělé inteligenci 51 % své práce, zatímco řadoví zaměstnanci 40 %.

•             Pracovníci aktuálně svěřují umělé inteligenci zhruba 43 % svých pracovních úkolů, což naznačuje, že se snaží přenést úkoly na umělou inteligenci.

•             77 % globálních pracovníků věří, že umělá inteligence bude nakonec pracovat samostatně. Toto číslo zahrnuje:

o 10 % globálních pracovníků, kteří už dnes důvěřují umělé inteligenci, že může pracovat samostatně.

o 26 % globálních pracovníků, kteří předpokládají, že budou důvěřovat umělé inteligenci, aby mohla pracovat samostatně, za méně než tři roky.

o 41 % globálních pracovníků, kteří se chystají důvěřovat umělé inteligenci, že bude schopna pracovat zcela samostatně, za tři nebo více let.

Přestože pracovníci dávají přednost spolupráci mezi lidmi a umělou inteligencí, začínají jí důvěřovat i v případě, že některé úkoly zvládne sama.

•             V současné době 54 % globálních pracovníků věří, že lidé a umělá inteligence budou většinu pracovních úkolů vykonávat společně.

•             Na otázku, zda tito pracovníci důvěřují umělé inteligenci natolik, že by některé z těchto úkolů zvládla samostatně, odpověděla malá skupina, že některé z úkolů ano. Mezi ně patřily:

o Psaní kódu: 15 % respondentů věří, že umělá inteligence dokáže samostatně psát kód.

o Samostatná analýza dat: 13 % respondentů věří, že umělá inteligence sama odhalí důležité informace analýzou dat.

o Rozvoj komunikace: 12 % důvěřuje umělé inteligenci, že dokáže vyvinout interní a externí komunikaci bez pomoci člověka.

o Fungování na bázi osobního asistenta: 12 % uživatelů důvěřuje autonomní umělé inteligenci, že bude fungovat jako jejich osobní asistent.

•             Jiné úkoly podle respondentů vyžadují zapojení člověka. Globální pracovníci nejčastěji přisuzují člověku pouze následující činnosti:

o Být inkluzivní: 47 % lidí věří, že jsou inkluzivní sami o sobě.

o Nástup a školení: 46 % z nich důvěřuje při nástupu a školení zaměstnanců pouze lidem.

o Bezpečné uchování dat: 40 % důvěřuje v otázce zabezpečení dat pouze lidem.

Zapojení a podpora člověka může otevřít cestu k autonomní budoucnosti umělé inteligence.

•             K vybudování důvěry v umělou inteligenci je zapotřebí zapojení člověka.

o 63 % globálních pracovníků tvrdí, že větší zapojení lidí by zvýšilo jejich důvěru v umělou inteligenci.

•             Obavy z umělé inteligence mohou pramenit z nedostatečného porozumění. Padesát čtyři procent globálních pracovníků tvrdí, že neví, jak je AI na jejich pracovišti implementována nebo řízena.

o Pracovníci, kteří jsou obeznámeni s tím, jak je umělá inteligence na jejich pracovišti implementována a řízena, 5× častěji uvádějí, že budou během příštích dvou let důvěřovat autonomnímu fungování umělé inteligence než ti, kteří tyto informace nemají.

•             Dalším klíčem k důvěryhodné autonomii může být školení:

o 62 % pracovníků tvrdí, že by jejich důvěru v umělou inteligenci posílilo více příležitostí k rozvoji dovedností a školení.

soutez_casestudy

Perspektiva podle společnosti Salesforce: „Pracovníci se těší na budoucnost poháněnou umělou inteligencí a výzkum nám ukazuje, že zapojení lidí nám může pomoci se k této budoucnosti dobrat. Posílením postavení lidí u řízení dnešních systémů AI můžeme vybudovat důvěru a podpořit u nich přijetí AI – a umožnit tak pracovníkům bez obav využívat vše, co jim AI nabízí,“ říká Paula Goldmanová, ředitelka pro etické a humánní využití AI ve společnosti Salesforce.

Metodika: Společnost Salesforce provedla ve spolupráci s YouGov od 20. března do 3. dubna 2024 dvojitý anonymní průzkum. Zúčastnilo se ho na šest tisíc pracovníků na plný úvazek zastupujících společnosti různých velikostí a odvětví v devíti zemích: Spojených státech, Velké Británii, Irsku, Austrálii, Francii, Německu, Indii, Singapuru a Švýcarsku. Průzkum probíhal online.

Byl pro vás článek přínosný?