Hlavní navigace

A propos novela zákona o zaměstnanosti

15. 8. 2011

Sdílet

Vládní novela zákona o zaměstnanosti (tisk 373), která již prošla prvním čtením v Poslanecké sněmovně, by měla zavést sankce pro zaměstnavatele za neoprávněné zaměstnávání cizinců bez platného povolení k pobytu na území České republiky.

Kromě pokuty za neoprávněné zaměstnání nebo za jeho umožnění by zaměstnavatelům – příjemcům podpor z veřejných zdrojů – hrozilo také vrácení poskytnuté veřejné podpory (včetně investičních pobídek v podobě hmotné podpory vytváření nových pracovních míst a hmotné podpory školení a rekvalifikace zaměstnanců). Tato sankce by se týkala podpor poskytnutých v období 12 měsíců před uložením pokuty za neoprávněné zaměstnávání. Závazek vrátit poskytnuté pobídky při neoprávněném zaměstnávání by se měl stát součástí dohod o poskytnutí podpory a vztahoval by se na dohody uzavřené až po účinnosti novely. Zaměstnavatel by navíc nemohl další tři roky získat žádnou veřejnou podporu včetně investičních pobídek.

Zaměstnavatelé sankcionovaní za neoprávněné zaměstnávání by byli evidováni úřady práce a ministerstvem práce a sociálních věcí. Tyto instituce by měly povinnost poskytovat informace z evidence orgánům rozhodujícím o poskytnutí podpory. V Poslanecké sněmovně prošla novela prvním čtením. Druhé čtení je naplánováno po prázdninách.

Zmíněná novela reaguje na návrh nového zákona o opatřeních vůči právnickým a fyzickým osobám zaměstnávajícím cizince bez platného oprávnění k pobytu na území ČR. Vláda v něm navrhuje další povinnosti plynoucí z neoprávněného zaměstnávání cizinců. Zaměstnancům (cizincům) by zaměstnavatel musel doplatit dlužnou odměnu za vykonanou práci a státu pak pojistné na zdravotní pojištění a sociální zabezpečení (včetně penále), které by byl povinen za své zaměstnance odvést.

 

Zdroj: KPMG