Hlavní navigace

A propos stavební spoření a daň z příjmu

23. 2. 2011

Sdílet

Co přináší novela zákona o stavebním spoření (zákon č. 96/1993 Sb.) a zákona o daních z příjmů (zákon č. 586/1992 Sb.)

Výše jmenovanou novelou se:

a) zdaňuje státní podpora ze stavebního spoření za rok 2010, která bude poskytnuta v dubnu roku 2011;

Novela zákona o daních z příjmů uvaluje na státní podporu ze stavebního spoření, na kterou vznikne nárok za rok 2010 a která bude vyplacena v roce 2011, jednorázovou srážkovou daň ve výši 50 procent. 

b) snižuje maximální výše státní podpory ze stavebního spoření za rok 2011 a roky následující pro jednoho účastníka stavebního spoření za kalendářní rok;

Státní podpora ze stavebního spoření ve snížené výši se uplatní pouze u nároků na státní podporu, které vzniknou po 1.1.2011, tj. po nabytí účinnosti novely zákona o stavebním spoření. Již připsaných státních podpor ze stavebního spoření se netýká. 

c) zdaňují úrokové příjmy ze stavebního spoření.

Úrokové příjmy ze stavebního spoření byly doposud osvobozeny od daně z příjmu. Toto osvobození novela zákona o daních z příjmů ruší a úrokové příjmy roku 2011 a dalších let budou zdaněny stejně jako úrokové příjmy např. z bankovních vkladů. Na tyto příjmy se uplatňuje sazba daně 15 %. Toto zdanění se bude týkat pouze těch úroků, které budou na účet účastníka připsány po nabytí účinnosti novely, tedy od počátku roku 2011. Naopak úroky připsané do konce roku 2010 zdaněny nebudou. 

 

Autor je advokát trvale spolupracující s NWD Legal

 

ICTZ24

 

 

Byl pro vás článek přínosný?