Hlavní navigace

A propos účetnická legislativa

28. 2. 2011

Sdílet

O novince v zákoně, kterým se mění zákon č. 563/1991 o účetnictví.

V souvislosti s přijetím nového zákona o finančním zajištění došlo pro účetní jednotky, které jsou obchodní společností a jsou emitenty cenných papírů ke změně při sestavování účetní závěrky. Nadále musí tyto subjekty používat pro účtování a sestavení účetní závěrky mezinárodní účetní standardy.

 

 

Autor glosy je advokáttrvale spolupracující s NWD Legal