Hlavní navigace

AI může snížit 336.000 pracovních míst ve finančních institucích

13. 3. 2020

Sdílet

 Autor: (c) vitstudio - Fotolia.com
Hlavními překážkami implementace AI jsou podle více než 80 % vedoucích pracovníků kvalita dat, dostupnost údajů a nedostatek kvalifikovaných pracovníků. Respondenti průzkumu odhadují, že díky implementaci umělé inteligence ubude 336 tisíc pracovních míst ve finančních institucích. Naopak ve fintechových společnostech přibude 37 tisíc míst.

Vedoucí zástupci oslovených poskytovatelů finančních služeb jsou přesvědčeni, že AI bude výhledově představovat hlavní motor celého odvětví. Za důležitou či velmi důležitou z hlediska fungování vlastního podniku v nadcházejících dvou letech pokládá umělou inteligenci 77 % respondentů. Z provedené studie dále vyplývá, že 85 % všech zúčastněných již do svého podnikání řešení na bázi umělé inteligence začlenilo a do budoucna hodlá její využívání dále rozšiřovat i na nové činnosti. V období dvou let plánují bezmála dvě třetiny respondentů (64 %) využívat AI k zajištění dodatečných výnosů, automatizaci procesů, řízení rizik, zákaznické podpoře či získávání nových klientů.

 

Zvyšující se uplatňování umělé inteligence v sektoru finančních služeb může být výzvou. „AI a pokročilá datová analýza, tradičně využívaná v oblasti úvěrového rizika, postupují dalšími funkčními oblastmi finančních institucí. Rostoucí využití lze vidět v akvizici a péči o zákazníky, vývoji nových produktů, v provozu a čím dál výrazněji v HR. AI se stává významnou konkurenční výhodou ovlivňující návratnost investic. Využívá se čím dál rozsáhlejších a komplexnějších datových sad, což může vyvolat obavy ze zkreslení (biasů) a dalších ‚vad‘ AI, které je přirozeně nutné monitorovat,“ uvádí Vladislav Severa, vedoucí partner týmu pokročilé datové analýzy ve společnosti EY.

Za hlavní překážky implementace AI považuje více než 80 % vedoucích pracovníků kvalitu dat, dostupnost údajů a nedostatek kvalifikovaných pracovníků. U uživatelů převážně autonomních systémů umělé inteligence je situace mírně odlišná. V tomto případě spočívá dle zhruba čtyř pětin dotázaných hlavní problém v otázce důvěry a následně v osvojení si příslušných technologií.

 

Zástupci finančních institucí očekávají, že AI nahradí do roku 2030 téměř 9 % všech pracovních míst ve své organizaci, zatímco ve fintechových společnostech se očekává, že AI rozšíří svou pracovní sílu o 19 %. V rámci zkoumaného vzorku to znamená odhadované čisté snížení přibližně o 336 000 pracovních míst ve finančních institucích a zvýšení o 37 700 pracovních míst ve fintechových společnostech.

„Z rozsáhlé globální studie vyplývá, že umělá inteligence ovlivňuje finanční systém stále výrazněji. Technologie do finančních služeb pronikají na mnoha rovinách a je nasnadě, že nůžky mezi firmami, kterým se daří AI úspěšně implementovat a těmi, jež v tomto ohledu zaostávají, se nadále rozevírají,“ dodává Matthew Blake, vedoucí sekce finančních a měnových systémů ustavené v rámci Světového ekonomického fóra.

 

Bryan Zhang, výkonný ředitel výzkumného ústavu Cambridge Centre for Alternative Finance, na závěr dodává: „Rostoucí význam využívání AI ve finančních službách je z empirického výzkumu zřejmý. Chtějí-li poskytovatelé v zostřující se konkurenci uspět, bez komplexní a dlouhodobě udržitelné strategie zavádění příslušných technologií se neobejdou.“

 

O průzkumu
Na přípravě studie Transforming Paradigms: Global AI in Financial Services Survey, která zkoumá využívání systémů umělé inteligence mezi poskytovateli finančních služeb se EY podílela ve spolupráci se společností Invesco. Hlavními zpracovateli průzkumu byli výzkumný ústav Cambridge Centre for Alternative Finance (CCAF) spadající pod University of Cambridge a Světové ekonomické fórum. Údaje pro účely studie byly shromážděny v průběhu druhého a třetího čtvrtletí roku 2019 na základě dotazování 151 členů nejvyššího vedení a ostatních zástupců managementu FinTech společností (54 %), resp. finančních institucí (46 %) z celkem 33 zemí světa.

Byl pro vás článek přínosný?