Hlavní navigace

AI zatřese pracovním trhem

26. 11. 2018

Sdílet

 Autor: (c) Nmedia - Fotolia.com
Nové technologie změní pracovní trh, to je více než jisté. Je to celosvětový trend, který se samozřejmě týká i nás. Stejně jako dnes již prakticky nenajdeme topiče na lokomotivě, v důsledku nových technologií mnoho dnešních profesí zanikne. Proto všude na světě vyvstává otázka, jak se vůbec mají lidé připravovat na svou budoucí profesní dráhu.

Zvlášť když se očekává, že celou pracovní kariéru jednoho pracovníka přetrvá jen polovina profesí. Mluví se o tom již delší dobu i u nás, ovšem na nějaké nové koncepci vzdělávání se to zatím moc neprojevilo – poslední okamžitý nápad, kterým bylo opětné zavedení dílen a pozemků, se nezdá být krokem tím správným směrem. Jedním z hlavních trendů, který bude vývoj v pracovní oblasti určovat, bude umělá inteligence (Artificial Intelligence, AI).

 

Zemětřesení na pracovním trhu ovšem neznamená, že by pracovních míst nutně ubylo. Právě naopak – agentura Gartner předpovídá již pro rok 2020 situaci, kdy umělá inteligence vytvoří víc pracovních míst, než kolik v jejím důsledku zanikne: konkrétně by mělo vzniknout 2,3 milio­nu nových pracovních pozic a zároveň v jejich důsledku zaniknout 1,8 milionu míst původních.


Přespříští rok by se tak měl stát zásadním z hlediska vlivu umělé inteligence na dynamiku pracovního trhu, neboť AI se stane pozitivním faktorem. Počty pracovních míst ovlivněných AI se budou ovšem lišit v jednotlivých odvětvích. Již v průběhu roku 2019 zaznamenají například oblasti zdravotní péče, veřejného sektoru a vzdělávání rostoucí poptávku po nových zaměstnancích, zatímco v segmentu výroby dojde k největšímu úbytku pracovních míst. „V minulosti se objevila řada významných inovací souvisejících s přechodným úbytkem počtu pracovních míst, následovaných oživením – také transformace byznysu a AI s největší pravděpodobností půjdou v těchto šlépějích,“ komentuje to Svetlana Sicular, viceprezidentka výzkumu společnosti Gartner.


Hlavní dopad umělé inteligence bude ve zvýšení produktivity u řady pozic. Eliminuje miliony těch na středních a nižších úrovních, ale také vytvoří miliony nových, vysoce kvalifikovaných a řídicích pozic, a dokonce i těch základních vyžadujících minimální kvalifikaci. Bohužel většina katastrofických scénářů zániku pracovních míst zaměňuje pojmy, jako jsou umělá inteligence a automatizace; tím opomíná největší přínos AI, kterým je rozšíření schopností v důsledku kombinace lidské a umělé inteligence, jež se navzájem mohou doplňovat.

 

Nové požadavky na dovednosti

 

Vedení organizací, podniků a jejich IT by se nemělo zaměřovat jen na očekávané nárůsty počtů pracovních pozic, které budou souviset s investicemi do technologií. Každou takovou investici, jež je spojena s využitím umělé inteligence, by měla provázet úvaha o tom, jaké pozice zaniknou, jaké vzniknou a jak se změní způsoby, jak zaměstnanci v jejich organizaci spolupracují, rozhodují se a plní své úkoly.


„Nyní je správný čas uvažovat o dlouhodobé AI strategii. Její skutečná hodnota totiž spočívá v rozšiřování schopností zaměstnanců pomocí umělé inteligence. Jde o vytváření bohatší pracovní náplně, nových pracovních postupů, nebo dokonce nových odvětví. A také o upravení podnikové kultury do modelu, který umožní rychle využívat nové příležitosti spojené s AI a čelit případným hrozbám,“ vysvětluje Svetlana Sicular.

 

Tři vize Gartneru

 

Analytici společnosti Gartner sestavili trojici předpovědí souvisejících s očekávaným dopadem AI na pracovní trh:

 

1. Do roku 2022 bude pětina zaměstnanců plnících nerutinní úlohy ke své práci nezbytně potřebovat AI. Již dnes je umělá inteligence využívána v oblasti vysoce opakovatelných úloh, kde lze vytvořit jasné modely a vzorce. Nasazení AI pro méně rutinní, variabilnější úlohy bude dalším milníkem. Objeví se buď ve formě asistence, nebo jako kombinace lidí a strojů, které budou výrazně výkonnější než jedno či druhé fungující odděleně.

 

2. V průběhu roku 2022 se snaha maloobchodníků nahradit prodavače umělou inteligencí ukáže jako marná, přestože významná část pozic provozních a pokladních zmizí nebo se změní. Využití nových technologií povede ve sféře maloobchodu zejména k rozvoji inteligentní procesní automatizace umožňující vyčlenit, optimalizovat a automatizovat opakované aktivity náročné na lidskou práci. K úsporám dojde zejména v centrálách, administrativě a distribučních centrech, ale i v obchodech. Ostatně již dnes řada obchodníků optimalizuje především provoz na pokladnách. Zatím většina zákazníků preferuje při návštěvě obchodu dobře informované prodavače, a to zejména v oblastech vyžadujících vyšší specializaci, jako jsou hobby markety a kosmetika, kde může mít schopný prodavač zásadní vliv na míru spokojenosti zákazníků. Zatímco na pokladnách a v provozní oblasti dojde ke snížení stavů, schopné prodavače zatím AI nenahradí.

cyber23


3. V roce 2021 rozšíření dovedností zaměstnanců pomocí AI vytvoří 2,9 bilionu dolarů přidané hodnoty a ušetří 6,2 miliardy pracovních hodin. Z růstu přidané hodnoty díky AI budě těžit řada odvětví, výroba ale bude tím, čemu se otevřou doslova obrovské příležitosti. Automatizace povede k úsporám nákladů a k dalšímu růstu obratu i zisku – například optimalizací dodavatelských řetězců a tržních či prodejních strategií. Některá odvětví, jako je například outsourcing, zaznamenají zásadní dopad na své obchodní modely. Snížení nákladů díky AI a příjmy z následného zvyšování produktivity budou proto muset reinvestovat v oblasti inovace a rozvoje nových obchodních modelů a příležitostí.


Umělá inteligence převezme opakované a únavné úlohy, a uvolní tak zaměstnance pro jiné aktivity. „Vytvoření symbiózy lidí a AI bude někdy složité a vyžádá si investice a inovace spíše než automatizaci existujících postupů,“ vysvětluje viceprezident výzkumu Gartner Mike Rollins. Výsledkem tak nebude stroj kopírující kroky člověka na cestě ke konkrétnímu rozhodnutí či akci, ale spíše změna procesů. Bude třeba vy­užít silné stránky a vykrýt slabiny strojů i lidí, tak aby se dosáhlo maxima přidané hodnoty.

Byl pro vás článek přínosný?