Hlavní navigace

Akreditiv je jistota v podnikání

Sdílet

„Vývozci by si měli řádně prodiskutovat platební podmínku – placení prostřednictvím dokumentárního akreditivu – se svým obchodním partnerem, tedy kupujícím. Doporučuji jim, aby dříve, než podepíší kontrakt, se poradili se svojí bankou,“ říká Pavel Andrle, tajemník Bankovní komise při International Chambre of Commerce.

Obchodujete se zahraničím? Na téma Exportní dokumentární akreditiv uspořádalo Nakladatelství Fórum seminář, kde se jeho účastníci dozvěděli o platebních podmínkách, bankovních závazcích, postupech akreditivní operace, dopravních dokumentech a dalších specifik pro úspěšné podnikání.

Lektor Pavel Andrle, tajemník Bankovní komise při International Chambre of Commerce (ICC) zadal zúčastněným i praktické úkoly. Na předem vyplněných akreditivech měli vyhledávat chyby, které by jim v praxi mohly ztížit přístup k bankovní podpoře.

 

Platební podmínky 

Na samém počátku obchodování by si každý exportér měl odhadnut, jakou míru rizika je ochoten přijímat. Nabízejí se mu čtyři možnosti. Platba předem nepředstavuje žádné riziko, ale není vždy nejlevnější. Potvrzený Dokumentární akreditiv přináší jistotu, že mu banka zaplatí. Jedná se o písemný závazek banky beneficientovi-exportérovi, vystavený na základě instrukcí příkazce-importéra, poskytnout plnění stanovené akreditivem do výše akreditivní částky proti dokumentům, předloženým v rámci platnosti akreditivu a odpovídající všem jeho podmínkám. Dalším již rizikovějším tipem je dokumentární inkaso, které se nepoužívá často, spíše se zde jedná o kontrolu nad zbožím. „Platba po dodání je nejrizikovější,“ vysvětluje Pavel Andrle.

 

Formy akreditivů:

• krytý akreditiv – avizující banka požaduje plné krytí (složení částky) předem,

• vista akreditiv (na viděnou) – k jeho úhradě dochází až při předložení dokumentů,

• rembousní akreditiv (akceptační) – prodávající dostane zaplaceno formou akceptované časové směnky, která se může   eskontovat na banku – tak dostane peníze ihned,

• akreditiv s odsunutým placením – neplatí se při předání dokumentů,

• revolvingový akreditiv – po každém vyčerpání je doplněn do původní výše,

• převoditelný akreditiv – beneficient může převést právo akreditivu na jinou osobu (ale pouze jednu).

 

Výhody dokumentárního akreditivu:
* prodávající má jistotu, že dostane zaplaceno, pokud předá dokumenty,

* kupující má zajištěno, že platba bude provedena proti předání zboží.

 

Nevýhody dokumentárního akreditivu:

* pro prodávajícího: dlouhá doba předání peněz proti hladkému platu,

* pro kupujícího:banka neručí za zboží, pouze za provedení platby (pokud banka požaduje krytý akreditiv, tak přichází o úroky)


Dokumentární inkaso
Jedná se o příkaz dodavatele (prodávajícího) své bance (vysílající), aby pro něj sama nebo prostřednictvím korespondentské banky (inkasní banky) vyinkasovala u 3. osoby (kupujícího, dovozce) peněžní částku nebo jiné plnění proti předání dokumentů. U inkasa nepřebírá banka žádnou odpovědnost, že bude placení provedeno, pouze přebírá odpovědnost za správně provedení inkasních úkonů. Banka opět nekontroluje zboží, pouze předložené dokumenty. Je to méně jistý způsob placení oproti akreditivu, protože banka nepřebírá žádnou záruku, že bude platit, ale stále je to ale jistější než hladký plat.

 

Průběh dokumentárního inkasa:
Kupující si s prodávajícím nejprve sjedná podmínky inkasa. Prodávající potom pošle zboží a zároveň pošle i dokumenty své bance a dá jí příkaz k provedení inkasa. Banka převzaté dokumenty zkontroluje a pokud jsou v pořádku, odešle je inkasní bance spolu s příkazem k inkasu. Inkasní banka předá dokumenty kupujícímu proti placení.

 

Druhy dokumentárního inkasa:

dokumentární inkaso proti placení (D/P) – inkasní banka smí vydat dokumenty kupujícímu pouze proti placení ve sjednané měně dokumentární inkaso proti akceptaci (D/A) – inkasní banka smí vydat dokumenty kupujícímu pouze proti akceptaci směnky, kterou vystavil prodávající

Výhody:

pro kupujícího – umožňuje platit až po převzetí dokumentů, kdy už mu fyzicky patří levnější než akreditiv

Nevýhody:

pro prodávajícího – nemá placení garantováno bankou; v případě odmítnutí dodávky kupujícím nese další náklady na likvidaci, skladování a zpětnou přepravu.

Pro kupujícího – nemůže si ověřit kvalitu zboží, i když už ho zaplatil. 

 

Pavel AndrlePět otázek pro Pavla Andrleho 

 

Jakých nejčastějších chyb se dopouštějí žadatelé o exportní akreditiv (zvláště ti, kteří žádají poprvé)?
Vývozci by si měli řádně prodiskutovat platební podmínku - placení prostřednictvím dokumentárního akreditivu - se svým obchodním partnerem - kupujícím. Doporučuji jim, aby dříve než podepíší kontrakt, se poradili se svojí bankou. Nejčastěji jsou problémy způsobeny nedostatečnou přípravou, kontrakty nejsou nepřesné a mnoho důležitých aspektů neřeší vůbec.
Dobré praktické, ale i teoretické znalosti jsou nutným předpokladem úspěchu.


Které jsou tzv. rizikové země?
Je dobré se seznámit s ratingem nějaké mezinárodní ratingové agentury pro příslušnou zemi, popřípadě se poradit s úvěrovými pojišťovnami. Za více rizikové země můžeme obecně považovat země mimo rozvinuté země EU, Severní Ameriky, Středního Východu, Japonska a Jihovýchodní Asie. Zde je vhodné příslušná rizika zajišťovat dokumentárními akreditivy či platebními zárukami. Nicméně vývozci velmi často mají pohledávky po splatnosti za kupujícími ve velmi rozvinutých zemích, na druhou stranu mnoho kupujících (či bank) v méně rozvinutých zemích svým platebním závazkům vždy dostojí, nicméně občas s menším či větším zpožděním.

Jak si mohu zjistit, zda banka v cílové zemi je solventní, dá se to vůbec někde dohledat?
Opět je vhodné se seznámit s ratingy mezinárodních agentur příslušné banky. Poradit mohou i české banky. V případě pochybností či většího platebního rizika (vždy záleží na vlastní ochotě či neochotě riziko nést) je vhodné hledat možnosti zajištění proti riziku banky a příslušné země, například potvrzením akreditivu, úvěrovým pojištěním apod.

Poskytuje ICC poradenství pro exportéry?
Národní výbor ICC v České republice poskytuje svým členům, ale i nečlenům poradenství co se týče realizace zahraničního obchodu. Především v oblasti mezinárodních obchodních smluv, dopravy, pojištění zásilek, platebních instrumentů a financování.

 

Dejte si pozor!

* Dělat kontrakty s neznámými lidmi, i když mám akreditiv, je riziko

* V rozvojových zemích jsou drahé úvěry cca 10 %

* Banka má 5 dní na vystavení akreditivu, nezačínejte podnikat před tím

* Ze všech dokumentů si dělejte kopie pro případ ztráty

* Pozor na podpis, musí souhlasit s podpisovým vzorem

 

 

 

Byl pro vás článek přínosný?