Hlavní navigace

Aktualizace modelové smlouvy OECD a jejího komentáře na rok 2014 schválena

4. 8. 2014

Sdílet

 Autor: © Gina Sanders - Fotolia.com
Rada OECD schválila v červenci aktualizaci modelové daňové smlouvy a jejího komentáře. Zveřejnění aktualizované verze lze očekávat během několika měsíců.

Aktualizace reflektuje práci na textu smlouvy a komentáře, která probíhala v různých pracovních skupinách v letech 2010 až 2013. Je třeba upozornit, že neobsahuje žádné výsledky z projektu BEPS.

 

Upravený komentář k pojmu „skutečný vlastník příjmu“

Tento pojem se používá jako nástroj proti zneužívání smluv o zamezení dvojího zdanění zejména
u plateb dividend, úroků a licenčních poplatků. Výklad pojmu nabývá v rámci modelové smlouvy OECD autonomního postavení bez ohledu na definice v národních legislativách členských států. Účinnost upravené definice prověří až praxe.

 

Změny týkající se čl. 26 – Výměna informací

Standard pro výměnu informací na žádost se má použít v případě, kdy informace pro žádající daňovou správu mají „předvídatelnou relevanci“ („foreseeable relevance“). Komentář vysvětluje jak tento pojem, tak pojem „fishing expeditions“ – tedy žádost daňové správy o informace bez reálného očekávání výsledku, která se netýká konkrétního daňového subjektu ani konkrétního vyšetřování
a jejímž cílem je využití získaných informací v budoucnu.

 

Změny týkající se čl. 17 – Umělci a sportovci

Komentář podrobněji vysvětluje pojmy „umělec“ a „sportovec“ a dále pojem „osobně vykonávané činnosti“ a objasňuje, jak vypadají alokační pravidla a pravidla zdroje u těchto činností v různých zemích.

 

Změny týkající se emisních povolenek

Komentář se zabývá otázkami spojenými s obchodováním s emisními povolenkami. Příjem může spadat pod čl. 7 – Zisky podniků, čl. 8 – Mezinárodní doprava, čl. 13 – Kapitálové zisky nebo pod čl. 21 – Ostatní příjmy.

 

Charakterizace příjmů typu „odchodného“ a „odstupného“

Jedná se o příjmy vyplácené při ukončení pracovního poměru. Patří sem například platba z titulu zákazu konkurence, odchodné, nevyplacená dovolená apod. Komentář podrobněji vysvětluje, kdy tyto platby spadají pod čl. 15 – Zaměstnání a kdy pod čl. 18 – Penze.

 

Ostatní změny

Ostatní změny jsou čistě technického a jazykového rázu, a nemají tudíž výrazný dopad na dosavadní výklad modelové smlouvy a jejího komentáře.

Práce na návrhu změn komentáře k čl. 5 Stálá provozovna OECD pozastavila až do ukončení prací na projektu BEPS. V rámci tohoto projektu se plánují opatření proti umělým strukturám, jejichž cílem je vyhnout se vzniku stálé provozovny ve druhém státě. Změny komentáře k článkům 5 a 7 lze očekávat až po ukončení projektu, tedy nejdříve v roce 2016.

 

 

Zdroj: KPMG

Byl pro vás článek přínosný?