Hlavní navigace

Auditoři pod bezprecedentní palbou: Jak posílit věrohodnost finančních výkazů?

Sdílet

 Autor: © JohnKwan - Fotolia.com
Ověřování finančních výkazů, tedy audit, se po krizi nachází v nebývale těžké pozici. V roce 2011 přibývají oficiální iniciativy jak výrazně změnit jeho podobu, posílit věrohodnost finančních výkazů a zabránit tak budoucím finančním krizím.

S podněty na změnu auditu přišla Evropská komise (EK) v zelené knize o roli auditu i americký Senát a nezávislá komise pro dohled nad auditorskými společnostmi PCAOB. EK slibuje konkrétní legislativní změny do konce roku 2011. Ekonomická komise horní komory britského parlamentu navíc vyjádřila obavy z monopolizace auditu v rukou několika hráčů a diskuse o auditu právě probíhá i v Singapuru. 

Světová Asociace profesních účetních ACCA proto shrnula nejvýznamnější body těchto diskusí v publikaci Audit pod palbou: Zhodnocení pokrizových iniciativ. Kateřina Benešová, ředitelka ACCA pro Česko, Slovensko a Maďarsko, uvedla: „Od Evropské komise jsme již konkrétně slyšeli, že "status quo není řešením". Audit je tedy pod bezprecedentním tlakem a jisté je, že v roce 2011 a 2012 se jeho podoba změní, pravděpodobně dosti výrazně. Pro investory, obchodníky, ale také samotné auditory je dobré vědět, kam audit směřuje.“

 

Opakující se témata probíhajících diskusí jsou zejména: 

Koncentrace auditu a odpovědnost za škody: V očích regulátorů vyvstala jasná obava z koncentrace auditorské činnosti v rukou několika málo hráčů. Zároveň si však regulátoři pohrávají s myšlenkou zpřísnění odpovědnosti za způsobené škody. ACCA proto upozornila, že tyto snahy si v jistém ohledu protiřečí. Posílit konkurenci mezi auditorskými společnostmi je možné, nicméně zpřísněná pravidla odpovědnosti za škody bude naopak schopno unést jen několik málo velkých hráčů. 

Nezávislost auditu: V oblasti nezávislosti auditorů, kteří často firmám poskytují také lukrativní poradenské služby, je nutno se vymezit vůči principu povinné rotace auditorů. Ta by vyžadovala, aby firmy musely auditory střídat. Podle ACCA jsou naopak tzv. společné audity ze strany více auditorů sice neefektivní, ale méně škodlivé. Poskytují totiž na rozdíl od rotace více nezávislých názorů na stejný finanční výkaz, což je účelnější. 

Úloha auditu: Audity by měly být posíleny, aby zahrnovaly pohledy na řízení rizik, řízení podniků a testování výchozích předpokladů v obchodních modelech. Zde je největší propast mezi tím, co si investoři myslí, že auditoři mají dělat, a co ve skutečnosti dělají. Rozšířením role auditu by se tato mezera mohla zúžit. 

Drobné podnikání: Audit malých a středních podniků musí být upraven tak, aby zajistil svou důležitost pro tyto subjekty. Audit může pomoci malým podnikům zvýšit hodnotu jejich finančních výkazů prostřednictvím zlepšování přístupu k financím. 

Mezinárodní standardy účetního výkaznictví: IFRS nevedly k oslabení opatrnosti nebo posuzování v auditu před nebo v průběhu finanční krize. Systém zachovává požadavek, aby společnosti pravdivě prezentovaly svou pozici a výkon. Kritiky na toto téma nejsou na místě. 

Kateřina Benešová dodala: „Politici a zákonodárci měli v důsledku finanční krize plné právo klást nepříjemné otázky auditorům. Věříme, že vylepšení role auditu by mohlo a mělo být provedeno. Změny, které to nakonec přinese, by neměly být pouze nákladnou zábavou, ale měly by přinést skutečný zisk.“ 

 

 

Zdroj: ACCA

 

CS24

Foto: © JohnKwan - Fotolia.com

 

Byl pro vás článek přínosný?