Hlavní navigace

Bogusława Skowrońska: NewConnect prodává americký sen o vstupu na burzu

21. 6. 2011

Sdílet

„Jedinou vyžadovanou podmínkou je, že musí jít o akciovou společnost, nikoli o společnost s ručením omezením, “ říká ředitelka CMS ProAlfa, jež též užívá mezinárodní podoby svého jména ve tvaru Boguslawa Skowroński.

Majitelé či top management řady firem se neustále potýkají s otázkou finančních zdrojů pro další rozvoj a expanzi firmy či podniku. Bankovní úvěr jako první logické řešení není vždy možný či ideální. Podmínky jsou často neúnosně přísné, je požadovaná určitá historie firmy nebo se posuzuje dosavadní spolupráce. Business andělé u nás také „nelétají“ zrovna v hejnech a fondy venture kapitálu mají nejen vysoká očekávání na prosperitu a konkurenceschopnost firmy, ale za svůj kapitál požadují obvykle významný podíl ve firmě. Další, a rozhodně velmi zajímavou cestou ke kapitálu je vstup na burzu. Bylo by chybou se domnívat, že je to alternativa pouze pro velké a zavedené společnosti. O mnohem schůdnější variantě vhodné i pro malé, střední ale i velké firmy – trhu NewConnect, hovoří Bogusława Skowrońska, ředitelka společnosti CMS ProAlfa.

 

Bogusława SkowrońskaVysvětlete prosím krátce co je NewConnect a jeho historii... 

NewConnect je alternativní kapitálový trh při Varšavské burze, který propojuje investory s emitenty, kteří potřebují kapitál. Je určen zejména pro malé a střední firmy s potenciálem dalšího růstu, ale uplatní se na něm i velké společnosti, kterým z různých důvodů nevyhovuje vstoupit na hlavní parket. NewConnect vznikl v roce 2007 jako platforma financování a obchodování organizovaná Burzou cenných papírů ve Varšavě, a to zejména pro mladé společnosti s vysokým potenciálem růstu a konkurenceschopností. Trh oslavil vstup již více než 250 společností za méně než čtyři roky. Tři ze společností jsou přitom z České republiky a proto jsme velmi hrdí, že si všechny tři společnosti vybraly nás jako autorizovaného poradce, který jim se vstupem pomáhal.

 

V čem spočívají výhody NewConnetu oproti hlavnímu parketu? 

Hlavní a klíčovou výhodou NewConnectu v porovnání s hlavními burzami je krátká doba příprav pro vstup na burzu a mnohem nižší náklady. NewConnect je alternativním trhem, který samozřejmě podléhá regulím EU, ale tyto regulace nejsou tak striktní, jako u hlavních burz a také, s ohledem na to, že se jedná o privátní úpisy, ušetří společnosti při přípravě vstupu spoustu času i peněz.

Přitom vstupující společnost získá nejen kapitál, ale také prestiž a renomé kótované společnosti, stane se mnohem transparentnější nejen pro další potenciální investory, ale i pro obchodní partnery, finanční instituce apod., roste image společnosti a v neposlední řadě může mnohem jednodušeji přistoupit i k úpisu další emise akcií v případě potřeby dalšího kapitálu.

 

Odkud pochází kapitál pro společnosti z NewConnectu? 

Zdrojem kapitálu jsou zejména individuální investoři z České republiky, Polska a částečně z dalších zemí EU. Do velkých projektů však vstupují také institucionální investoři. V Polsku je celá řada penzijních fondů, asset manažerů a podílových fondů, kteří hledají investice se zajímavým potenciálem zisku.

 

Jaká je role vaší společnosti v celém procesu? 

Když se varšavská burza rozhodla založit platformu pro financování menších podniků, hledala inspiraci u podobných systémů, jako je například Nasdaq v New Yorku nebo AIM v Londýně. Zjistila, že jejímu záměru nejvíce odpovídá britský model, kde funguje institut takzvaných nominovaných poradců, NOMAD. Tento systém byl použit i pro trh NewConnect. Rolí nominovaných poradců je pomáhat firmám uvést je na trh, vysvětlit jim, co to znamená, připravit je ve smyslu kontrolních systémů, rozpočtu, finančního modelu, plánů do budoucna. Musí pomoci připravit podklady pro komunikaci s investory, aby věděli, do čeho vlastně investují, aby se mohli kvalifikovaně rozhodnout. Poradci také dělají due diligence dané firmy, kontrolují, jak firma reportuje, zda podává všechny nezbytné informace. Takže zjednodušeně, role poradců je na jedné straně připravit firmu na úpis akcií a na straně druhé shromáždit všechny potřebné informace a poskytnout je investorům. V Polsku je téměř devadesát autorizovaných poradců, naše firma byla první pro český trh.

 

Pro jaký typ firem, co se týče oblasti byznysu, je NewConnect vhodný? 

Jak jsem již říkala, může jít o firmy malé a střední, ale výjimkou nejsou ani firmy začínající, nebo naopak velké firmy, které z nějakého důvodu nechtějí vstoupit na hlavní parket burzy. Základními sjednocujícími charakteristikami, které by měly společnost uvažující o vstupu na NewConnect mít, jsou: silná vize a vysoký potenciál růstu, zkušený a výkonný management, který jde za vizí a cílem, silná pozice v daném sektoru s určitou výjimečností oproti konkurenci a v neposlední řadě úmysl investovat získaný kapitál do firmy a využít jej k růstu a další expanzi.

 

Jaké podmínky musí společnost před vstupem splnit? 

Jedinou vyžadovanou podmínkou je, že musí jít o akciovou společnost, nikoli o společnost s ručením omezením. Firma nesmí být v likvidaci a s akciemi nesmí být zakázáno obchodovat. To je vše. Tedy samozřejmě za předpokladu, že autorizovaný poradce bude souhlasit, že s firmou bude spolupracovat. Poradce musí být přesvědčen, že firma má investorům co prodávat. Společnost musí mít potenciál růstu a vizi – důležitá je strategie a schopný management. Pak je možné financování získat. Přitom může jít o start-up firmu, jak tomu bylo například v případě společnosti Photon Energy nebo o již fungující firmu, která hledá finance pro další expanzi, jako to bylo v případě dalších českých společností BGS Energy nebo iCom Vision.

 

Jaké jsou náklady na vstup a kolik mohou společnosti vydělat? 

Největší částka, kterou se dosud podařilo na trhu NewConnect získat, se pohybuje kolem 21,5 milionu eur, což činí přibližně 526,7 milionu korun. Co se týče nákladů a poplatků, velmi dobře víme, že malé firmy nemají peněz nazbyt, proto je naše odměna založena na success fee jako procento z upsané ceny, obvykle 5 až 10 %. Pak se platí roční poplatek, ale ten není velký. V poměru k objemu peněz, které se firmám daří na trhu získat, je zcela zanedbatelný.

 

Kolik je na NewConnectu českých nebo vůbec zahraničních firem? 

V současné chvíli je zde šest zahraničních firem. Tři z toho jsou z České republiky, jedna z Ukrajiny, Bulharska a jedna z Velké Británie. Očekáváme však nárůst, my sami momentálně jednáme v České republice hned s několika vážnými zájemci o vstup.

 

Jak se vám daří získávat nové adepty pro trh NewConnect?

Jednáme s několika dalšími zájemci. Posuzujeme jejich obchodní plány a hledáme společně ty nejlepší možnosti a příležitosti.

 

Je možné z NC přejít na hlavní parket WSE (Warsaw Stock Exchange - Varšavská burza)? 

Ano, je to možné a pro firmy zalistované na trhu NewConnect je přechod na hlavní parket Varšavské burzy mnohem jednodušší, než když vstupují na hlavní burzu přímo.

 

Daří se všem firmám na NC nebo některá zbankrotovala? 

Je to velmi zajímavé a pro NewConnect je velmi dobrou vizitkou, že zbankrotovala pouze jediná firma. Když si uvědomíme, jakou dramatickou finanční krizí jsme v uplynulých letech prošli a co pro řadu firem a států znamenala, je to vynikající výsledek.

 

Proč by měly společnosti vstoupit právě na trh NewConnect a ne třeba na londýnský AIM? 

Pro vstup na AIM potřebuje společnost mnohem více času a stojí ji to mnohem více peněz než vstup na NewConnect. Pokud vím, tak jen na poplatcích za přípravu vstupu různým poradcům společnost zaplatí kolem půl milionu liber, tj. přibližně 13,5 milionů korun.

 

Ve střední Evropě neexistuje podobný alternativní trh například při vídeňské nebo pražské burze? Proč myslíte, že tomu tak je? Dá se očekávat, že by mohl vzniknout například při pražské burze? 

V okolních zemích Evropy s výjimkou Velké Británie obdobný trh skutečně neexistuje. Vytvoření takového trhu s sebou nese obrovské nároky a náklady. Z našeho pohledu je výhodou velikost Polska a velké množství podnikatelů. Což znamená, že i bez zahraničních emitentů by se investice Varšavské burzy do NewConnectu vyplatily. Nejsem si ale jista, zda by to tak bylo i v ostatních zemích našeho regionu a zda by další trh byl efektivní.

 

Proč myslíte, že je NewConnect vhodný právě pro české firmy? 

CS24

Veřejný kapitálový trh je pro mnoho podnikatelů a firem tou nejlepší cestou, jak získat kapitál. Tato cesta byla již pře námi prověřen trhy NASDAQ nebo AIM, které přispěly k růstu americké a britské ekonomiky. Pro majitele firem je další výhodou i vysoká likvidita akcií. Myslím si, že všechny společnosti v Evropě včetně českých firem by měly tuto cestu získání kapitálu zvážit.

 

Byl pro vás článek přínosný?