Hlavní navigace

Bořivoj Minář z Hospodářské komory varuje před podceňováním vlastenectví ruských podnikatelů

13. 8. 2014

Sdílet

 Autor: © laufer - Fotolia.com
Komora nicméně zřizuje pro své členy, postižené kvůli sankcím výpadkem ruského trhu, kontaktní místo pro sběr informací. V září pošle podnikatelské mise do Turecka, Íránu a v říjnu do Pákistánu.

Hospodářská komora České republiky (HK ČR) se aktivně zapojila do jednání Pracovní skupiny pro hodnocení dopadu sankcí pod vedením státního tajemníka pro evropské záležitosti Tomáše Prouzy. Viceprezident HK ČR Bořivoj Minář informoval o aktuální situaci a činnostech, které na podporu podnikatelů komora připravuje. Z provedeného bleskového průzkumu máme určitý obraz o dopadu sankcí, ale vzhledem k tomu, že zatím známe jen čtyři oblasti, které EU vymezila a do nichž opatření směřují, můžeme se pouze dohadovat, jaké důsledky budou mít  v praxi.

 

Zpochybní Rusové i komodity, které nejsou na seznamu?

Členové pracovní skupiny se dohodli, že je nutné vytvořit jednu platformu pro sběr dat. HK ČR si je vědoma složitosti politické situace, přesto, a také v souladu  s představiteli dalších podnikatelských svazů deklaruje, že je třeba bojovat o každého zaměstnavatele a každé pracovní místo, které v důsledku dopadu sankcí, bude ztraceno. "V zájmu udržení exportu a obchodních vztahů v tomto teritoriu nabízíme regionální úroveň komunikace s ruskými firmami, protože i komodity, které nebudou na seznamu, může postihnout atmosféra, způsob řešení a v neposlední řadě i uvažování ruských podnikatelů", řekl Minář a doplnil, že "ruský trh se stal po diverzifikaci, provedené před několika lety, významnou součástí exportu ČR a nesmíme podcenit vlastenectví a mentalitu ruského národa, včetně podnikatelů".

 

Na místo Ruska nastoupí Orient 

HK ČR zřizuje pro své členy, postižené výpadkem ruského trhu, kontaktní místo pro sběr informací a přehled dokumentů k této problematice. Tato data budou sloužit, jako zpětná vazba pro jednání vládní pracovní skupiny, kdy cílem bude maximálně eliminovat možné dopady na podnikatele.

Zároveň aktivně podporujeme hledání nových trhů na kterých mohou podnikatelé alternativně uplatnit svoje embargované zboží. V nejbližší době nabízí HK ČR konkrétní pomoc při hledání dalších obchodních příležitostí v rámci pořádaných podnikatelských výjezdů. Pro velký zájem navyšujeme kapacity misí do Turecka (9. – 13. září 2014), Íránu (14. – 17. září 2014) a  v přípravě je na druhou polovinu října  Pákistán. Plánujeme podle vývoje i další teritoria.

 

Český podnikatel se nemá cítit osamocen

Aktivně se zapojují i  složky komory, které výrazně napomáhají udržení podnikatelských kontaktů na svých regionálních úrovních v jednotlivých oblastech Ruska. Stejně tak se i ony podílejí na strategii HK ČR při současné diverzifikaci zahraničních trhů – např. uskutečněné jednání indického velvyslance na Krajské komoře v Ostravě a připravované jednání nigerijské velvyslankyně v Olomouci. „Český podnikatel nesmí nabýt dojmu, že je v této složité situaci osamocen“, uzavřel Minář.

 

 

 

 

Cloud23