Hlavní navigace

Bořivoj Pražák, Arthur D. Little: Sociální politika států Evropy brzdí možnosti inovací a výdaje na vědu a výzkum

30. 11. 2011

Sdílet

Na IBM Performance Foru se sešli odborníci z IBM s CFO různých firem, aby je seznámili s novinkami ve svých produktech. Se zástupcem Rady Klubu finančních ředitelů, Bořivojem Pražákem (Arthur D. Little), jsme hovořili o podmínkách, ve kterých dnes finanční ředitelé pracují.

IBM Performance Forum proběhlo 22. listopadu 2011 v hotelu Majestic Plaza v Praze. Prezentovány byly mj. chytré nástroje Business Analytics. Partnerem byl Klub finančních ředitelů.  

 

V čem vidíte význam tohoto semináře pro CFO? 

Nikdy není podle mne dostatek informací o tom, jaké možnosti poskytují nejrůznější aplikace a podpůrné nástroje informačních technologií pro zlepšení řízení organizací a firem. V oblasti financí je to obzvláště významné, protože finanční ředitel pracuje s daty, což jsou samozřejmě důležité informace a jejich správná interpretace, ukládání, možnost jejich vytěžení je pro něj naprosto klíčová.

 

Bořivoj Pražák CFO má dnes k dispozici spoustu softwarových nástrojů k finančnímu řízení firmy, ať už jde o CRM nebo finanční systémy v rámci ERP. Co je pro něj nejdůležitější? 

Finanční ředitel nemůže pracovat s příliš velkým detailem. Potřebuje agregovaná data, agregovaná na správné úrovni ve správných časových dimenzích…Klasické zdroje jako ERP obsahují obrovské objemy dat, důležitá je ovšem jejich prezentace, jejich výběr, možnosti – jak zde bylo např. prezentováno – ad hoc analýz, modelování a hledání nějakých řešení, což je v dnešní době obzvláště významné.

 

Čili jde o jakousi metodu dataminingu… 

Ano, jde o to mít přístup k potřebným datům a umět je analyzovat, podívat se na ně z různých hledisek.

 

Hodně se zde hovořilo o dnešní složité ekonomické situaci v Evropě i ve světě. Před jakými výzvami tudíž dnes CFO stojí? 

Současná situace je charakteristická tím, že se všichni nacházíme ve velké nejistotě. Velká nejistota znamená velká rizika. Ta rizika je potřebné umět řídit. Je třeba si situaci průběžně analyzovat, identifikovat ta nejvýznamnější rizika pro byznys a potom jednotlivé strategické scénáře vývoje – které samozřejmě obsahují jako významnou část složku finanční – stavět podle toho, jak se mohou ta jednotlivá rizika vyvíjet. 

Z tohoto hlediska jsou data, která máme k dispozici, velmi důležitá a ještě důležitější je jejich správná analýza, statistické metody a modelování situací. A nástroje, o nichž jsme na této konferenci slyšeli, jsou právě těmi potřebnými podpůrnými prostředky. Důležité je vědět, jakým způsobem odhadnout další vývoj, jak možná rizika kvantifikovat a jak na ně reagovat, protože v tomto období není bohužel nic stálého. Je totiž potřeba, abychom jako CFO pružně reagovali, protože se rychle zkracuje časový horizont pro správná rozhodnutí.

 

Vy jste vlastně konstatoval, že je sice dobré mít za sebou kvalitní backing v IT, ale že rozhodnutí stejně nakonec musí udělat člověk… 

Moje oblíbené pořekadlo říká, že IT je jako oheň: dobrý sluha, ale zlý pán… Čili je dobré spoléhat na kvalitní zpracování dat, ale nesmíme tomu plně propadnout, protože informatika není samospasitelná věc.

 

Podívejme se ještě jednou na celkovou situaci. Jsou podle vás nějaké reálné možnosti jak obnovit ekonomický růst v Evropě? 

To je mnohovrstvý problém… Je vůbec otázkou, jak velký růst potřebujeme a zda vůbec potřebujeme růst. Do současné situace jsme se podle mého soudu dostali mimo jiné i z toho důvodu, že existovala jakási stálá honba, hlad po růstu a to ve všech oblastech. A ty byly nad poměry, které jsme měli. S tím velmi těsně souvisí evropská politika sociálního státu. Z prezentace, kterou jsem přednášel, mj. vyplynulo, že sociální politika států Evropy zřejmě brzdí možnosti inovací a výdaje na vědu a výzkum. Je to evidentní zejména ve srovnání s USA, ale i některými asijskými zeměmi.  

soutez_casestudy

Vždy mohu rozdělit jen tolik peněz, kolik mám – a nebo si půjčit. V Evropě se bohužel stalo zvykem to druhé. Ovšem nesmíme ty peníze – jak se říká – jen tak projíst, měli bychom je investovat do něčeho, co nás posune dopředu.

 

Byl pro vás článek přínosný?