Hlavní navigace

Brexit: Riziko insolvencí v UK roste

4. 3. 2020

Sdílet

 Autor: (c) martialred - Fotolia.com
Budoucí vývoj hrozí českým firmám hlavně nejistotou. I když EU a Velká Británie dospěly k dohodě o Brexitu, krátkodobé ekonomické dopady na Velkou Británii i nadále přinášejí do obchodů určité komplikace.

 

Pro české firmy může odchod Velké Británie z EU znamenat rizika i příležitosti, jeho hlavním dopadem je ale zatím nejistota. Velká Británie je pátým nejdůležitějším obchodním partnerem České republiky a i když se dopad Brexitu na insolvence ve zbytku Evropy očekává mírný (vyšší riziko existuje spíše pro země s nejbližšími obchodními vazbami s Velkou Británií, například Irsko), vnímání rizika insolvencí i u nás celkově převažuje nad pravděpodobností mírnějšího dopadu.

 

Nyní může Velká Británie začít vážně vyjednávat o nových obchodních dohodách, z nichž nejdůležitější bude dohoda s EU. Současné obchodní dohody zůstávají účinné do 31. prosince 2020. Během této poměrně krátké doby se pravděpodobně podaří sjednat pouze omezenou novou dohodu, což může být předzvěstí bolestivých úprav v roce 2021. „Pokud se obě strany nedohodnou na nové obchodní dohodě v průběhu přechodného období, riskují návrat k pravidlům stanoveným Světovou obchodní organizací. Tlak na ekonomické prostředí a související nejistota si tak i nadále vybírá svou daň napříč trhy EU a Velké Británie,“ vysvětluje Markéta Stržínková, generální ředitelka pojišťovny Atradius v ČR.

 

Negativní klima kvůli chybějící nové obchodní dohodě velmi pravděpodobně přetrvá i v roce 2020. Ten přinese ve Velké Británii nevýrazné obchodní investice právě spolu s vysokou nejistotou. Kromě toho, že ekonomický růst Velké Británie v roce 2020 zřejmě zpomalí na 1,0 % (i s ohledem na částečnou fiskální podporu z centrálních zdrojů), bylo mnoho společností výrazně oslabeno již v důsledku nestabilních podmínek od referenda v roce 2016 a hrozí tak jejich insolvence.

 

Insolvence ve Velké Británii i nadále rostou

 

Očekává se, že počet insolvencí ve Velké Británii v roce 2020 i nadále poroste až na 7 % a více. Obdobně lze předpokládat růst insolvencí i ve většině Evropy, i když v přijatelnější míře. Ve Velké Británii se počet insolvencí od roku 2018 výrazně zvyšuje, kdy v roce 2019 šlo o meziroční nárůst o 8 %. Maloobchod čelí více insolvencím z důvodu nižší důvěry odběratelů a změně v dynamice sektoru. Kvůli velké závislosti na sezónních výkyvech proto obchodníci očekávají zlepšení výkonu v souvislosti s prosincovými prodeji, nicméně dle British Retail Consortium listopadové a prosincové obraty celkově klesly.

 

Pro britské sektory závislé na importu, zejména potravinářský a zemědělský, zůstává Brexit faktorem s rizikem zvýšení nákladů na import a přepravu, které by jen těžce absorbovaly. Stavebnictví se již nyní potýká se slabými investicemi. Hrozba zvýšení nákladů na zaměstnance a ztráta zkušené pracovní síly z EU pracující ve Velké Británii může také zvýšit riziko insolvence.

 

EU: mírný dopad ale zvýšilo se riziko

 

Dopad na insolvence ve zbytku Evropy bude mírný, s vyšším rizikem pro země s nejbližšími obchodními vazbami s Velkou Británií, například Irsko. Vliv na insolvence u dalších významných obchodních partnerů Velké Británie, jako je Belgie, Nizozemí a Dánsko, stejně tak jako u zbytku Evropy, bude sice viditelný, ale omezený. „Klima kolem Brexitu zůstává nestálé a riziko insolvencí celkově převažuje nad pravděpodobností mírnějšího dopadu. Průmyslové sektory, které jsou silně závislé na exportu do Velké Británie, jako je automobilový, textilní a high-tech sektor, tak mohou být výrazně ovlivněny,“ dodává Markéta Stržínková.

 

Zatímco celkový ekonomický výhled zůstává utlumený, stále se objevují některé individuální obchodní úspěchy a možnosti obchodního růstu. Přechodné období i doba po něm by se tedy neměly podceňovat. Jedním z klíčů k úspěchu je vhodně zvolená strategie kredit managementu kombinující přístup ke spolehlivým obchodním informacím umožňujícím dělat informovaná rozhodnutí a schopnost chránit se před riziky.

 

Zdroj: Atradius

Byl pro vás článek přínosný?