Hlavní navigace

Budoucnost cloudu v bankovním a fintech byznysu

29. 6. 2020

Sdílet

 Autor: Adobe Stock
Vítězné tažení cloudu napříč sektory nelze ignorovat ani ve světě financí. Své místo si tam vydobyly bankovní SaaS, tedy bankovní aplikace jako služba. Jakým směrem se bude v nejbližší době vyvíjet úloha cloudu v bankovním a fintechovém sektoru?

Průzkum společnosti Gartner ukázal, že firmy orientující se na cloud vykazují setrvalý růst již několikátý rok, přičemž tento růst činil okolo 17 %. Podle loňského průzkumu již cloud adoptovalo 94 % velkých podniků. Týká se to i finančních služeb a cloud se stal důležitou platformou pro poskytování bankovního softwaru formou služby a občas se pro něj používá označení BaaS (Banking-as-a-Service).

 

Důležitost cloudu pro bankovní byznys budoucnosti zdůrazňuje ve svém výhledu i poradenská skupina Deloitte. Připomíná, že již dnes by se měli všichni top manažeři finančních ústavů začít připravovat na to, jak bude vypadat bankovnictví roku 2030. A jeho součástí bude nepochybně i cloud. Cloud přinese nové obchodní impulzy, které vyplynou jak z toho, že zajistí lepší integraci dat a procesů, tak bude cloud hybatelem inovací včetně zavádění nových technologií, jako jsou umělá inteligence a strojové učení, a nakonec nové způsoby práce přilákají i nové talenty s různým technologickým zázemím. Cloudová řešení dále mohou přinést zvýšení provozní odolnosti a zlepšení IT bezpečnosti; využitím dynamického škálování potřebného výpočetního výkonu mohou konečně ušetřit i náklady na vlastní infrastrukturu.

 

Podle Antona Zujeva ze společnosti Fininbox je cloud patrně jedinou cestou vpřed, a to díky jeho flexibilitě a pohodlnosti při využívání. Pokud se týče využití cloudu v oblastech, jako jsou fintech a bankovní služby, Zujev akcentuje především tři bezprostřední trendy:

 

1. Více času na individuální přístup

Přesun operací do cloudové infrastruktury může poskytnout technologickou výhodu ve srovnání s tradičními IT systémy. Cloudová technologie umožňuje automatizovat rutinní operace, a to zefektivňuje pracovní postup. Předpokládá se, že v příštích pěti letech se zautomatizuje téměř 90 % operací správy IT. Zpracování informací tak bude rychlejší a nákladově efektivnější. Úkoly, které dříve vyžadovaly zásah operátora z masa a kostí, se automatizují. To může být zdrojem pro konkurenční výhodu, protože na práci, která vyžaduje osobní vstup, může být přiděleno více času. Více personalizované osobní interakce umožní investovat více energie do rozvoje podnikání.

 

2. Obava z umístění citlivých dat na cloud pomine

Dosavadní nedůvěra k umísťování citlivých údajů do cloudových aplikací se vytrácí. Platí to i v případě bankovnictví a fintech sektoru, i zde roste důvěra jak zákazníků, tak i regulačních orgánů. Cloud se naopak stává prostředkem, který může zmírnit rizika odpovědnosti pro provozovatele služeb, pokud se mu podaří smluvně zajistit záruky ze strany poskytovatele cloudu.

Cloudové servery patří třetím stranám, které mohou být právně vázány zákaznickými smlouvami. V případě narušení dat se tak mohou stát finančně odpovědnými za jakékoli zneužití nebo úniky duševního vlastnictví klienta,“ vysvětluje Zujev a dodává, že se tím omezí zodpovědnost interních týmů, které zajišťují finanční služby pro své klienty.

 

3. Pečlivější výběr poskytovatele cloudu

V průběhu roku 2020 bude poptávka po cloudových technologiích nadále růst, očekává se, že trh dosáhne hranice 300 miliard dolarů. Úroveň vlastních služeb může být ale ovlivněna výběrem správného partnera. Na špici se mohou dostat jen takoví poskytovatelé cloudu, kteří budou schopní uspokojit rostoucí poptávku po komplexních službách. Spolehlivost spolu se zaručeným výkonem a dostupností se stanou klíčovými požadavky pro výběr partnera. Pouze seriózní, stabilní a transparentní cloudové společnosti mohou v dlouhodobém horizontu vyhrát soutěž o zákazníky ve fintech a bankovním sektoru, a to především kvůli všem rizikům spojeným s citlivými daty v tomto průmyslu.