Hlavní navigace

Čekání na Godota: Krize nekončí…

6. 5. 2010

Sdílet

Svaz průmyslu a dopravy ČR prezentoval včera výsledky dubnového šetření mezi 1600 členskými firmami, z něhož vyplynulo, že většina firem se i nadále potýká s dopady globální recese a ani výhled na druhé a třetí čtvrtletí nepřinese žádný zásadní obrat.

Tuto skutečnost potvrzuje zjištění, že pouze 15 procent firem využívá své výrobní kapacity na 100 a více procent. Je to z hlediska počtu respondentů pouze o dva procentní body více, než v šetření z prosince 2009. Ani nárůst objemu zakázek ve druhém čtvrtletí 2010 nepřináší příliš pozitivní změnu: Přibližně třetina respondentů (34 %) předpokládá jejich nárůst, zatímco 15 procent jejich pokles. Také oblast zaměstnávání nenaznačuje výraznou změnu. Navýšení počtu svých zaměstnanců plánuje pouze 18 procent tuzemských firem, zhruba čtvrtina (26 %) naproti tomu chce počty zaměstnanců snižovat.

 

Až napřesrok? 

S výše uvedenými faktory souvisí odhad termínu trvalejšího oživení české ekonomiky. Většina firem očekává tudíž ukončení krize až v průběhu roku 2011 (54 %). Co se týká restrukturalizace firem a protikrizových opatření, dominují nadále snahy o snížení nákladů a zvýšení produktivity práce. Dochází také k omezování investic. Mezi další významné aktivity firem patří podpora marketingu a hledání nových trhů. Výrazně nižší je podíl opatření, která mění existenční parametry firmy, jako jsou omezení nebo ukončení výroby, prodej části podniku nebo spojení s dalším subjektem a přesun výroby do zahraničí.

 

Problémem je morálka 

Co tuzemské firmy vnímají velmi negativně, je stav podnikatelského prostředí. Většina respondentů uvádí výrazné zhoršení oproti roku 2009, zmiňuje se zejména zhoršení platební morálky. Šetření potvrdilo, že základním problémem pro oživení ekonomického růstu zůstává nadále situace na trhu, charakterizovaná nedostatečnou poptávkou v zahraničí i v tuzemsku a zostřenou konkurencí. Ze srovnání také vyplývá prioritní význam průchodnosti práva a pracovního zákonodárství pro rozvoj podniků. Firmy pozorně vnímají i problémy veřejných financí a jejich důležitost pro celkovou stabilitu hospodářství. Stejného hodnocení se dostává i významu proexportní politiky.

 

Výsledky šetření lze najít na webové adrese Svazu průmyslu a dopravy ČR

 

Zdroj: Svaz průmyslu a dopravy ČR