Hlavní navigace

Ceny energií jsou vražedným nožem vetknutým do průmyslu

25. 10. 2012

Sdílet

 Autor: © Dmitry Naumov - Fotolia.com
Ceny energií, představující zhruba 35 procent nákladů, silně dopadají na tuzemský chemický průmysl. „Ve srovnání s Německem platí naše podniky dvakrát více,“ uvedl Ladislav Novák, ředitel Svazu chemického průmyslu.

Průmyslníci v České republice jsou výrazně nespokojeni s nestabilitou podnikatelského prostředí a kriticky hodnotí nepředvídatelnost chování koaliční vlády. Kondici průmyslu zhoršuje slabá zahraniční a domácí poptávka a rostoucí ceny energií. To jsou některé závěry z aktuálního dotazníkového šetření mezi nefinančními podniky Svazu průmyslu a dopravy ČR a České národní banky. Ve statistickém šetření odpovídalo 188 respondentů.

 

Nestabilita kam se podíváš...

„Podnikatelská sféra je zklamána stavem politické reprezentace, vnitřními rozpory v ODS. Jsme svědky nestability daňové, politické a zhoršujícího se podnikatelského prostředí, místo abychom řešili praktické kroky ke zvyšování konkurenceschopnosti ekonomiky,“ uvedl dnes na tiskové konferenci Jaroslav Hanák, prezident Svazu průmyslu a dopravy ČR. Současně odsoudil přístup vlády, která schválila snížení podpory na obnovitelné zdroje energie. Kvůli tomu budou tuzemské podniky ještě výrazněji zatíženy zdražením elektrické energie. Jak vyplývá z šetření, ještě před tímto rozhodnutím kabinetu firmy považují za klíčové faktory omezující jejich růst ceny energií (jako nejdůležitější bariéru růstu to uvádí 55 % tuzemských firem) a ceny materiálů a surovin (53 % respondentů). Průmyslové firmy upozorňují na to, že mají pouze omezenou množnost promítnout růst cen vstupů do výstupů.

 

Už se na nás Západ dívá, zvýšení cen naše perspektiva...

K problematice růstu cen energií se dnes na společné tiskové konferenci vyjadřovaly i členské odvětvové svazy a také Svaz chemického průmyslu. „Podíl nákladů na energie je v Evropě dvakrát vyšší než v USA. Výrazně nás zatěžuje ekologická legislativa a tlačí na nás ceny energií, místo aby byla přijatá opatření na zvýšení konkurenceschopnosti,“ uvedl Miroslav Svoboda, vedoucí sekretariátu Odvětvového svazu Hutnictví železa. Právě hutní výroba nezažívá dobré časy, podle odhadů by letos měla poklesnout o 5 až 10 %. O cenách energií jako vražedném noži vůči průmyslu hovořil také František Hýbner, ředitel Českomoravské elektrotechnické asociace. „Naše firmy pociťují zvýšení cen vstupů. Přesto odvětví dokázalo meziročně růst o 1,5 procenta,“ uvedl František Hýbner.

Ceny energií, představující zhruba 35 procent nákladů, silně dopadají na tuzemský chemický průmysl. Ten prokazuje svojí konkurenceschopnost růstem o sedm až osm procent za prvních osm měsíců. Je tu ale riziko, že ho zbrzdí zejména ceny energií. „Ve srovnání s Německem platí naše podniky dvakrát více,“ uvedl Ladislav Novák, ředitel Svazu chemického průmyslu. Stejný kritický názor vyjádřili i představitelé sklářského a keramického průmyslu, které je energeticky velmi náročné. „Podpora obnovitelných zdrojů energie si vybere další daň a zhorší konkurenceschopnost našich firem. Cenami energií patříme k nejdražším zemím,“ uvedla Magda Purkrábková, tajemnice Asociace sklářského a keramického průmyslu.

 

Dobře už bylo

Současně podniky ve zmíněném statistickém šetření a zástupci odvětvových svazů poukázaly na to, že se v České republice nezlepšuje podnikatelské prostředí, což je další negativní faktor, snižující konkurenceschopnost ekonomiky. Podniky si stěžují na úroveň legislativy a slabou vymahatelnost práva, nadále rozvětvenou byrokracii a vysokou míru korupce. Tyto čtyři uvedené faktory považují za nejdůležitější, které působí na kvalitu podnikatelského prostředí. Podle čtvrtiny zástupců firem dochází dokonce ke zhoršení situace v oblasti přijímání zákonů a stejný podíl respondentů hovoří o dalším zhoršování míry korupce. Zlepšení úrovně legislativy uvádí jen zlomek firem (1 %) a korupce (2 %). Podobně kriticky hodnotí firmy stav byrokracie, téměř čtvrtina (23%) hovoří o zhoršování stavu a jen 1 % z nich zmiňuje zlepšení.

Vzhledem k tomu, že průmysl jako celek nedozná na přelomu roku oživení a ekonomika klesne o jedno procento, nedá se předpokládat zvyšování mezd a nábor nových pracovníků. Zaměstnanost v průmyslu by se dokonce měla snížit za celý rok 2012 o více jak jedno procento a pokles počtu pracovníků bude pokračovat i v příštím roce. Mzdy porostou jen velmi zvolna, v průměru odhady uvádějí nárůst v příštím roce o zhruba jedno a půl procenta (1,65 %).

Celkově lze výsledky šetření shrnout následovně: „Ekonomika je nejslabší za poslední dva roky, nejistota a nedůvěra přetrvává, zakázek zřejmě nepřibude, zaměstnanost mírně klesne. Výsledky sice nejsou až tak katastrofické, ale současné období a přelom roku bude pro firmy obtížný, bohužel jim k tomu nepomáhá ani stav podnikatelského prostředí“.

 

Výsledky šetření SP ČR a ČNB najdete na webové adrese Svazu průmyslu a dopravy ČR:

 

Byl pro vás článek přínosný?