Hlavní navigace

Ceny v průmyslu a zemědělství rostou. Příští rok zasáhne dražší elektřina

15. 10. 2010

Sdílet

Aktuální komentář k dnes zveřejněným datům Českého statistického úřadu.

Ceny v zemědělství vystřelily v září vzhůru, v průmyslu zrychlily kvůli cenám meziproduktů. Služby a stavebnictví zůstaly v minusech.

 

Drahomíra DubskáAktuálně zdražení, dlouhodobě jen mírné 

Přes velmi prudký skok cen v zemědělství v měsíci září daný zejména o čtvrtinu dražší rostlinnou produkcí (meziročně +16,4 %, zatímco ještě v červenci –0,6 %) je však jejich růst v delším časovém horizontu nejnižší, srovnáme-li ho s cenovým vývojem ostatních výrobců v České republice. Během pěti let (proti průměrné bázi roku 2005) stouply totiž ceny v tomto prvovýrobním odvětví o necelých sedm procent, zatímco v průmyslu o téměř 9 % a ve službách o desetinu. Ceny stavebních prací byly letos v září proti průměru roku 2005 vyšší dokonce o 13 %. Letošní září znamenalo především meziročně výrazně vyšší ceny obilí (až o třetinu). Ceny zeleniny se stejnému měsíci loni zvýšily dokonce o 55 %. Takto extrémní růsty zasáhnou zřejmě i okruh cen pro spotřebitele, pokud nebudou tlumeny maržemi obchodních řetězců. 

 

Levné investice v průmyslu 

Podle cen průmyslových výrobců tak jak se vyvíjely v hlavních průmyslových skupinách, lze soudit i na intenzitu českého ekonomického oživení. Zatímco kapitálové zboží, tj. investice, jsou nadále pod loňskou úrovní a ani proti předchozímu měsíci neožily, ceny meziproduktů, pod nimiž lze chápat výrobní spotřebu a které mají také nejsilnější váhu, stouply o silných 5,4 %. Ukazuje se tak, že oživení není zatím dost silné na to, aby poptávka po investicích „natáhla“ i jejich ceny. Ty jsou prakticky stejné jako v roce 2005, zatímco ceny energií za tu dobu výrazně stouply (o téměř třetinu) a ovlivnily tak výsledný dlouhodobý růst cen výrobců v průmyslu: jejich zvýšení za pět let činilo totiž téměř 9 %, přičemž růst cen meziproduktů byl za tu dobu pouze poloviční (+4,5 %).  

 

Ceny ve stavebnictví drží dole nezájem 

Poptávka po stavebních pracích v dohledné době nestoupne. Je to patrné hned z několika příčin, z nichž cenový vývoj tento předpoklad potvrzuje. Meziroční pokles cen ve stavebnictví přetrvává, přičemž jejich stagnace v září ve srovnání s vývojem v měsíci srpnu je jen chabou náplastí při pohledu na sestupnou cenovou trajektorii, kterou odvětví zaznamená už od druhého čtvrtletí 2008.

 

Služby se zotavují díky reklamě 

V minusu je i sektor služeb. Sledované ceny tržních služeb po podnikatelskou sféru také zatím neožily tak, aby se v meziroční srovnání konečně vymanily z červených čísel. V září se sice proti srpnu již jejich růst objevil, především však díky cenám v reklamě, která má sezónní charakter. Bez zahrnutí reklamní sféry by ceny tržních služeb proti srpnu fakticky také pouze stagnovaly. Meziročně stouply ceny za nákladní dopravu. Protože jde o službu související s výrobou, je zde růst cen logický (rostou i objemy převáženého zboží). Stouply však i ceny finančních, právních a účetních služeb. Své zřejmě sehrály i změny sazebníků některých bank. 

 

Zásah elektřinou 

Zdražení cen elektrické energie v příštím roce, které je ve hře a jehož síla zatím není v odhadech sjednocena, bude nepochybně působit směrem ke zvýšení výrobních cen a tedy i cen v zemědělství. Elektřina má v příštím roce podle stále platného odhadu Energetického regulačního úřadu podražit kvůli podpoře obnovitelných zdrojů lidem až o 13 %, firmám může zdražit až o 18 %. Pokud by nedošlo ke splnění podstatných zmírňujících opatření politiků, mohlo by pro mnohé společnosti jít až o likvidační záležitost.

 

Autorka je analytička Českého statistického úřadu 

 

Více na:

http://csugeo.i-server.cz/csu/csu.nsf/informace/cipc101510.doc

 

 

CS24

 

 

Byl pro vás článek přínosný?