Hlavní navigace

Čeští manažeři mají co dohánět

Sdílet

Podle posledního hodnocení tzv. Directors Indexu není stav vědomostí českých manažerů na dostatečné úrovni, a to i přesto, že se ukazatel mezikvartálně zlepšil o necelých sedm procent (6,98%).

Testovaní čeští manažeři a manažerky sice něco o managementu vědí a jejich manažerská rozhodnutí nejsou vždy vedena pouze intuicí nebo zkušenostmi, ale jejich znalosti v oblasti managementu nedosahují ani poloviny doporučených vědomostí (48,73 %). Prosperita firem je obecně poměřována dosaženými obchodními výsledky, ale za základ tohoto úspěchu můžeme považovat kompetence vedoucích pracovníků, kteří zajišťují dosažení firemních cílů. To vyžaduje, aby byli vedoucí pracovníci při práci vybaveni potřebnými znalostmi a používali adekvátní manažerské postupy. Existují totiž teoretické vědomosti, jejichž dobrá znalost zvyšuje jak bezpečnost manažerského rozhodování, tak šetří čas i duševní energii na ty stránky práce, které je třeba využít právě pro dosažení firemních cílů. 

Kde hledat a nalézt 

»Cílem zveřejňování výsledků Directors Indexu je, aby si majitelé českých firem uvědomili význam úrovně vzdělání svých manažerů, a to ve vztahu k úspěchům či neúspěchům svých firem,« říká Jan Bartůšek, zodpovědný za technickou podporu vortálu Directors. Ukazatel Directors Index se vypočítává jako vážená průměrná známka, kterou obdrží všichni testovaní manažeři v rámci vzdělávacího vortálu www.directors.cz. Základem pro výpočet tohoto ukazatele je procentuální hodnocení všech testů, které jsou součástí elektronického systému vzdělávání Directors. V databázi testů se momentálně nachází 1300 otázek, obsahujících veškeré oblasti managementu. Dlouhodobě se sledují čtyři klíčové manažerské oblasti – Planning, Organizing, Directing, Controlling.

Ve 4.čtvrtletí 2009 bylo takto otestováno přes 4000 manažerů, z toho bylo 44% žen a 56% mužů. Nejvíce vědomostí (54,01%) projevovali testovaní manažeři v oblasti řízení (Directing). Bez ohledu na velikost firmy potřebuje prakticky každá ke splnění svých cílů pracovníky, a proto musí manažeři dát dohromady a řídit takový kolektiv, který bude schopen zadané cíle plnit. Čeští manažeři mají nejvíce vědomostí o tom, kde tyto pracovníky hledat, jak je optimálně odměňovat, rozvíjet a motivovat. 

Přednosti mužů a žen 

Největší problémy se ukázaly s oblastí manažerské práce (Controlling). Zde neuspěly převážně ženy - manažerky. Manažeři musejí vykonávat takové aktivity, s jejichž pomocí zjistí, zda se dosahované výsledky podřízených pracovníků neodchylují od předem plánovaných cílů. Je jasné, že ne vše se zdaří a změny jsou proto nedílnou součástí práce manažerů a je s nimi třeba nejen počítat, ale také se cílevědomě připravovat na jejich zavádění. Testy však odhalily, že ženy-manažerky mají nedostatečné znalosti nejen o způsobech jak se nejlépe informovat o požadovaném stavu, ale hlavně jak přijmout následná nápravná opatření.

Naopak testovaní muži - manažeři měli nejméně vědomostí v oblasti organizování práce (Organizing). K dosažení stanovených cílů v rámci firemního plánu je nutné zabezpečit co nejvhodnější uspořádání vnitřně členitého celku firmy tak, aby vytyčený úkol každý pověřený pracovník opravdu vykonal. Jak vyplynulo z testů, čeští muži-manažeři tyto vědomosti značně podceňují. Neuvědomují si často, že s pomocí těchto znalostí získají jistotu, že podřízení pracovníci všechny úkoly potřebné pro dosažení cílů zaručeně splní. V případě problémů také dokážou vše včas identifikovat, popsat a následně vhodně zasáhnout.

»Firmy, které jsou takto schopny určit své silné a slabé stránky a následně vzdělávat své vedoucí pracovníky v klíčových manažerských oblastech jsou schopny lépe poznat a flexibilně reagovat na podnikatelské příležitosti, a tím obstát v dnešní silné konkurenci,«dodává Jan Bartůšek. 

 

Byl pro vás článek přínosný?