Hlavní navigace

Charita? Větší nezájem vyjadřují už jen Turci

29. 7. 2011

Sdílet

Český egocentrismus ukázal aktuální mezinárodní průzkum GfK zabývající se charitou a dárcovstvím.

Přibližně každý pátý občan České republiky dává peníze na charitativní účely. Toto číslo zaostává za průměrem zemí střední Evropy, kde podíl lidí přispívajících na tyto účely je přibližně 36% (průměr všech zkoumaných zemí je necelých 28 %). Většina Čechů se na charitě nepodílí, ať už z důvodu toho, že si pomoc nemůže dovolit (33,4 %) nebo se o charitu nezajímá (26,7 %). Větší nezájem o charitu v rámci celého průzkumu vyjadřují už jen Turci. Češi se ve srovnání s jinými zeměmi výrazně nepodílejí ani na jiných prospěšných aktivitách, jako je dobrovolnictví či poskytování ošacení či potravin.

„Pomoc při katastrofách, pomoc dětem a humanitární programy pro chudé jsou oblasti, které Češi podporují nejvíce,“ uvedl Jiří Svoboda, ředitel pro obchod a marketing GfK Czech. „Výše finančního příspěvku na charitu, který Češi hodlají tento rok vynaložit, se pohybuje v drtivé většině (84 %) mezi 1 a 200 eur. Čeští respondenti uvádějí jako hlavní důvod svých dobročinných aktivit fakt, že pomoc druhým je součástí jejich filozofie či náboženství,“ dodal Jiří Svoboda.

Necelých 20 % českých respondentů uvádí, že každoročně finančně přispívají na charitu, čímž se Česká republika dostává na spodní příčky žebříčku, pokud jde o peněžní pomoc. Níže už je jen Turecko (7 %), Kolumbie (13,5 %) a Německo (17 %). Naopak nejštědřejšími dárci jsou Švédové (46 %), Holanďané (44 %), Indové a Britové (40 %). Počet lidí, kteří se věnují dobrovolnictví a počet lidí, kteří současně věnují dobročinným účelům svůj čas i své peníze, je v Čechách také nižší než ve většině ostatních zemí. Nad celkovým průměrem se Češi naopak pohybují, pokud jde o pomoc ve formě poskytování ošacení či potravin. Tuto formu pomoci uvádí 12 % dotázaných Čechů (celkový průměr je 9,5 %).

 

Většina lidí přispívá na charitu částkou 1 až 200 eur ročně 

Stejně jako v ostatních zemích se finanční příspěvek Čechů na dobročinné účely pohybuje mezi 1 a 200 eur ročně. Tento údaj sdělilo 84 % českých respondentů. Vyšší částku uvádí jen nepatrné procento dotázaných. Maximální částka, kterou jsou ochotni Češi poskytnout, se pohybuje v rozmezí 501 až 1000 eur – to se týká přibližně půl procenta dotázaných Čechů. Nejvyšší podíl lidí, kteří plánují poměrně vysoké výdaje na charitu (více než 2500 eur), je v USA.

 

Nejvíce „táhne“ pomoc při živelných katastrofách, pomoc dětem a projekty na podporu chudých

Pomoc dětem, pomoc chudým lidem, výzkumy v oblasti medicíny a pomoc při katastrofách – to jsou nejvýrazněji podporované charitativní projekty v Evropě. Tuto tendenci kopírují i Češi s jednou výjimkou – a tou je právě výzkumná činnost v oblasti medicíny, kterou podporuje pouze 13 % dotázaných (evropský průměr je dvojnásobný – 26 %). Naopak na první příčku žebříčku se Česká republika dostává svou ochotou pomoci při katastrofách (50 % oproti evropskému průměru 20 %). Dětem nejvýrazněji pomáhají v Polsku a Rumunsku (80 %, v Čechách je to 41 %), chudým lidem v Portugalsku (67 %, Češi: 39 %) a Španělsku (53 %). K nejméně podporovaným v Čechách patří oblast sportu a vzdělávání (necelá 2 %). V USA je nejpreferovanější podpora náboženských organizací (35 %).

 

O výzkumu

Na jaře 2011 se výzkumu o charitě zúčastnilo 13 950 lidí starších 15 let ze 14 zemí. Průzkum realizovala GfK Verein ve spolupráci s Wall Street Journal Europe (WSJE). Cílem výzkumu bylo zjistit, zda lidé přispívají na charitu každý rok, kolik peněz věnují a z jakých důvodů, jakož i které organizace/projekty z dárcovství benefitují.

 

 

Zdroj: GfK

 

Foto: © antoshkaforever - Fotolia.com