Hlavní navigace

Členství v EU je pro německé investory nejdůležitějším faktorem pro podnikání a investice v Čechách a na Moravě

30. 4. 2014

Sdílet

 Autor: © Tatjana Rittner - Fotolia.com
Díky českému členství v EU nejsou již celní kontroly žádným rizikem časové prodlevy. Celní poplatky jsou zrušeny, transport zboží probíhá rychleji a bez zbytečné byrokracie, což v praxi znamená, že se dá mnohem lépe plánovat. Další výhody členství v EU jsou volný pohyb pracovníků a modernizace celé infrastruktury.

Deset let po vstupu České republiky do Evropské unie je pro německé investory členství v unii nejdůležitějším argumentem pro dlouhodobé investiční záměry na tuzemském trhu. Tuto skutečnost potvrzuje také konjunkturální průzkum Česko-německé obchodní a průmyslové komory (ČNOPK): „Členství České republiky v Evropské unii je stěžejním faktorem pro enormně pozitivní vývoj česko-německých obchodních vztahů v uplynulých deseti letech. To dokládá nejen nárůst objemu obchodu mezi oběma zeměmi, ale také jednoznačné preference německých podniků pro Českou republiku jako investiční lokalitu,“ vysvětluje výkonný člen představenstva ČNOPK Bernard Bauer u příležitosti desátého jubilea vstupu České republiky do EU.

 

Němcům se zdáme být stále atraktivnější

Velký objem česko-německého obchodu v roce 2014 se dá velmi názorně vyjádřit prostřednictvím několika vybraných ukazatelů. Od roku 2004 do konce loňského roku vzrostl objem exportu z České republiky do Německa o celých 37 procent, podobný vývoj probíhal také u importu, který se zvýšil o 23 procent. Objem bilaterálního obchodu vzrostl ve stejném časovém období z 37 na 66 miliard eur, což je nárůst o téměř 44 procent. „Zásadní je, že vstup do Evropské unie umožnil volný pohyb zboží. Díky členství v EU nejsou již celní kontroly žádným rizikem časové prodlevy. Celní poplatky jsou zrušeny, transport zboží probíhá rychleji a bez zbytečné byrokracie, což v praxi znamená, že se dá mnohem lépe plánovat. Další výhody členství v EU jsou volný pohyb pracovníků a modernizace celé infrastruktury. Všechny tyto faktory přispěly k tomu, že konkurenceschopnost a atraktivita České republiky pro zahraniční investory dlouhodobě stoupá,“ zdůrazňuje prezident ČNOPK Rudolf Fischer.

 

Tlačí se na zavedení nařízení

Také začátkem dubna prezentované výsledky konjunkturálního průzkumu ČNOPK jasně ukázaly, že členství České republiky v EU je pro dotázané firmy nejdůležitějším faktorem pro jejich působení v zemi. Až poté následuje kvalita a dostupnost lokálních dodavatelů či vzdělání a kvalifikace zaměstnanců. Skutečnost, že 88 procent respondentů by znovu investovalo v ČR, se tak dá z velké míry připsat právě členství České republiky v EU. Výsledky průzkumu ale současně ukázaly, že pouhé členství v EU nestačí. Pozitivní vliv na investice by měl vzdělávací systém se zaměřením na praxi, flexibilní pracovní trh a systém sociálního pojištění, posílení právní jistoty a omezení byrokracie. Potenciál ke zlepšení je i v oblasti zadávání veřejných zakázek a rámcových podmínkách pro výzkum a vývoj. V otázkách, kde již na evropské úrovni existují smysluplná nařízení, je ČNOPK v kontaktu se zástupci vládních stran, aby podpořila zavedení těchto nařízení také v České republice.