Hlavní navigace

Co dělat, když obdržíte tzv. platební rozkaz? Aneb poslední šance, než zazvoní exekutor

Sdílet

Pokud rozporujete výši pohledávky, její oprávněnost a podobně, tak po podání odporu dojde ke zrušení platebního rozkazu a soud obvykle nařídí v dané věci jednání.

Bílá obálka se zeleným pruhem nevěstí pro většinu lidí nic dobrého. „Jestliže jste od soudu dostali platební rozkaz, je potřeba si dopis především převzít, a poté rychle jednat,“ důrazně varuje před typicky českým liknavým přístupem k podobným písemnostem Rostislav Kovář z bezplatného poradenského serveru www.poradnaveritele.cz.

 

Nepodceňujte platební rozkaz – může vám převrátit život vzhůru nohama

Platební rozkaz pro vás znamená povinnost zaplatit dlužnou pohledávku, a to do patnácti dnů od jeho doručení. Jestliže jste od soudu obdrželi platební rozkaz, máte v podstatě dvě možnosti jak postupovat dál.

„Je-li pohledávka oprávněná, pak ji co nejrychleji uhraďte, vyhnete se tak dalším poplatkům souvisejícím s vymáháním. V případě, že je celková částka příliš vysoká, spojte se s věřitelem a pokuste se domluvit na splátkovém kalendáři. Mějte však na paměti, že není žádnou povinností věřitele vám tento splátkový kalendář umožnit, záleží jen a jen na jeho dobré vůli,“ upozorňuje na častý omyl dlužníků Kovář.

Druhou možností je aktivní obrana, a to v okamžiku, kdy jste například dluh už dávno uhradili, výše dluhu je jiná, než uvádí věřitel, dluh je promlčený, nebo jste s věřitelem nikdy nebyli ve smluvním vztahu, z něhož by vyplývaly povinnosti platit, atp. Tyto případy je vždy vhodné konzultovat s právním zástupcem. Proti povinnosti uložené platebním rozkazem se lze ovšem aktivně bránit podáním tzv. odporu, který musí být u soudu nejpozději 15 dnů od doručení platebního rozkazu. Po uplynutí této doby už nemáte žádnou šanci zvrátit rozsudek.

 

Od platebního rozkazu až k exekuci

V případě nepodání odůvodněného odporu či neuhrazení dlužné částky nabývá vám doručený platební rozkaz účinky pravomocného rozsudku. To znamená, že pokud nezaplatíte a předá-li věřitel tento rozsudek exekutorovi, ten vás může v nejbližší době navštívit a navíc si za svoji práci naúčtuje i příslušnou odměnu, kterou budete muset také uhradit.

 

Dostanete-li platební rozkaz – vždy jednejte co nejrychleji

„Řada lidí se mylně domnívá, že když dostane platební rozkaz, který je vydán například na již promlčený dluh nebo na částku, o které jsou přesvědčení, že platit ani nikdy neměli, nemusí na tento dopis od příslušného soudu vůbec reagovat. Opak je však pravdou a takové poznání pro ně bývá obvykle velmi drahé.“ Upozorňuje Kovář.

 

Je pohledávka promlčená? Braňte se…

Teprve včasným podáním odporu například u zmiňované promlčené pohledávky dojde ke zrušení vydaného platebního rozkazu v celém rozsahu. Pokud rozporujete výši pohledávky, její oprávněnost a podobně, tak po podání odporu dojde ke zrušení platebního rozkazu a soud obvykle nařídí v dané věci jednání.

Že není radno podceňovat jakékoliv dluhy, se přesvědčila i paní Alena. Jako řada dalších lidí byla donedávna zvyklá platit složenky se zpožděním a sem tam se jí i stalo, že nezaplatila vůbec. „Paní Alena dlužila jedné finanční společnosti necelé 3 000 Kč, na žádnou ze zaslaných upomínek nereagovala a svůj dluh neuhradila. Stejným způsobem postupovala i v případě obdrženého platebního rozkazu, jaké pak bylo její překvapení a rozhořčení, když jí na dveře zaklepal exekutor,“ uvádí Kovář.

 

Zapamatujte si:

* soud nepotřebuje k vydání platebního rozkazu slyšení žalovaného,

* platebním rozkazem se žalovanému uloží, aby do 15 dnů od doručení rozkazu zaplatil požadovanou částku a náklady řízení,

* na podání odporu běží lhůta 15 dnů od doručení, nebo je dlužník povinen v této době žalovanou částku plně uhradit,

* pokud žalovaný nechce platební rozkaz zaplatit, musí podat odůvodněný odpor k soudu, který tento platební rozkaz vydal,

* pokud žalovaný podá proti platebnímu rozkazu odpor, ruší se tím tento rozkaz a soud nařídí v dané věci jednání,

* platební rozkaz, vůči němuž žalovaný nepodal odpor, má účinky pravomocného rozsudku a slouží jako podklad pro vydání exekučního titulu.

 

Foto: © Mike Kiev - Fotolia.com