Hlavní navigace

Co přinese novela zákona o investičních pobídkách

20. 10. 2011

Sdílet

 Autor: © Beboy - Fotolia.com
Podle vládou včera schválených legislativních zásad bude nabízena podpora pro služby a firemní výzkum, umožní se i přímé dotace pro investory.

Investiční pobídky budou nově čerpat i společnosti zabývající se výzkumem a vývojem nebo strategickými službami, jako je třeba vývoj softwaru. Doba, po kterou mohou využít slevu na dani, se také prodlouží ze stávajících pěti na deset let. To jsou hlavní změny navržené Ministerstvem průmyslu a obchodu v novele zákona o investičních pobídkách, kterou dnes schválila vláda. Novela také zavádí nový institut strategického investora, který bude moct získat přímou investiční dotaci.

"Cílem novely je přilákat do České republiky firmy zaměřené na náročné technologie nebo služby, jako jsou například vývojové laboratoře velkých firem nebo kupříkladu významná softwarová centra," vysvětluje důvody pro změny v systému investičních pobídek ministr průmyslu a obchodu Martin Kocourek."Atraktivnější systém investičních pobídek patří do balíku změn narýsovaných Strategií mezinárodní konkurenceschopnosti České republiky, kterou nedávno schválila vláda a která má za cíl posunout nás mezi nejvíce konkurenceschopné země světa."

"V globalizované ekonomice nejsou našimi konkurenty v lákání investic jen země střední Evropy. Investorovi typu velké softwarové firmy je do značné míry lhostejné, zda zakotví u nás, v Singapuru nebo třeba ve Velké Británii. Právě takový typ podniků k nám chceme lákat a právě jim musíme být schopni nabídnout dostatečně atraktivní podmínky, což změny navržené v novele zákona umožňují," vysvětluje Petr Očko, ředitel sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Ministerstva průmyslu a obchodu.

"Právě v mezinárodním srovnání už náš systém pobídek přestával být konkurenceschopný, což se pak odráží i v rozhodování investorů. Desetiletou dobu na uplatnění slevy na dani nabízí například Maďarsko, flexibilnější systémy než u nás jsou dnes například v Polsku nebo v Německu a navrhovaná přímá kapitálová podpora investic je obvyklá kupříkladu v Kanadě, v Německu nebo třeba na Slovensku," nabízí mezinárodní srovnání Miroslav Křížek, generální ředitel agentury CzechInvest.

 

Napříč všemi klíčovými obory podnikání...

Základní parametry investičních pobídek zůstanou i po přijetí novely Parlamentem zachované – firmy tedy budou moci dál získat až 40 procent ze svých nákladů na expanzi do České republiky zpět v podobě investičních pobídek. "Maximální výše podpory je vždy přesně daná a není jí možné překročit. Ani navrhované prodloužení slevy na dani tedy nijak nezmění její maximální výši, která zůstane stejná jako doposud. Firmy ale získají větší flexibilitu při plánování svých projektů" vysvětluje Petr Očko. 

Pro získání investičních pobídek musejí výrobní podniky v České republice investovat alespoň sto milionů korun, případně jen 50 milionů korun, pokud se rozhodnou jít do regionu s vysokou nezaměstnaností. "Vedle lákání investic s vysokou přidanou hodnotou bude systém pobídek investory stále motivovat k tomu, aby u nás vytvářeli nová pracovní místa, a to zvlášť v regionech, kde je to nejvíc potřeba," dodává ministr Kocourek s tím, že podle aktuálních statistik u nás investoři podpoření pobídkou vytvořili už přes 135 tisíc nových pracovních míst; nejvíc jich vzniklo v Ústeckém kraji.

Společnosti, které se v České republice rozhodnou vybudovat nebo rozšířit své technologické centrum, musejí pro získání investičních pobídek vytvořit alespoň 50 nových pracovních míst a do svého podnikání musí vložit nejméně 10 milionů korun. Pokud chtějí na pobídky dosáhnout firmy ze sektoru strategických služeb, musejí vytvořit alespoň 40 nových pracovních míst, když budují centrum pro vývoj softwaru, nebo nejméně 100 nových pracovních míst, pokud se věnují jiné činnosti.

"Díky inovovanému systému investičních pobídek tak bude Česká republika schopná podpořit podnikání napříč všemi klíčovými obory podnikání i velikostí firem. Zatímco pobídky odpovídají na potřeby spíše větších podniků, pro ty malé a střední můžeme nabídnout podporu z evropských fondů, zejména z Operačního programu Podnikání a inovace. A pro ty nejmenší, pro ty, které možná ještě ani nevznikly, připravujeme k brzkému spuštění speciální seed fond růstového kapitálu, který se zaměří na podporu vzniku vysoce inovativních firem" uzavírá ministr Kocourek.

 

Nic už nebrání přímým dotacím pro investory 

„Schválení novely zákona o investičních pobídkách je jednoznačně krok správným směrem. Investiční pobídky v současné podobě, která platí od poloviny roku 2007, nejsou pro investory příliš zajímavé. Z pohledu celkového investičního prostředí je nejdůležitější změnou prodloužení období pro čerpání daňových úlev z 5 na 10 let. To umožní přilákat investory s drahými moderními technologiemi, u kterých je zpravidla delší návratnost vložené investice, což znamená i pozdější čerpání slevy na dani. Za přelomové považujeme vymezení tzv. strategické investiční akce, která má poskytovat přímé dotace velkým projektům. Ačkoliv je tato podpora v návrhu zatím omezena, jedná se o instrument, který České republice zatím chyběl, a nepochybně bude možné po vyhodnocení prvních zkušeností zvažovat další modifikace tohoto konceptu,“ komentuje situaci Jan Linhart, Partner, KPMG Česká republika.

Podle něj zákon nově umožňuje podpořit nejen investice do výroby, ale též do tzv. center strategických služeb a technologických center. Navazuje tak na předchozí dotační tituly pro tuto oblast, které jsou však v současné době velmi omezené a pro řadu potenciálních investorů nezajímavé. Právě spojení podpory výrobních firem s podporou technologických center a center strategických služeb v jednom zákoně pomůže motivovat investory k tomu, aby posilovali roli svých českých závodů a přesouvali do České republiky i činnosti s vyšší přidanou hodnotou, jako jsou výzkum, vývoj a inovace nebo třeba určité centrální funkce. 

„Investiční pobídky nabízí většina států a jsou pro velkou část investorů jedním z hlavních motivů pro umístění investic v dané zemi. Podle průzkumu, který KPMG Česká republika uskutečnila v roce 2008, by pouhých 27 % investic na zelené louce přišlo do České republiky i bez investičních pobídek. V období krize tlak investorů na různé formy veřejné podpory dále zesílil,“ uzavírá Jan Linhart z KPMG.

 

Foto: © Beboy - Fotolia.com