Hlavní navigace

Co říká nový zákon o mediaci č. 202/2012 Sb.

30. 10. 2012

Sdílet

 Autor: © Gina Sanders - Fotolia.com
Zákon o mediaci, který alternativním způsobem upravuje řešení sporů stran, nabyl účinnosti 1. 9. 2012.

Mediací zákon č. 202/2012 Sb. rozumí „postup při řešení konfliktu za účasti jednoho nebo více mediátorů, kteří podporují komunikaci mezi osobami na konfliktu zúčastněnými tak, aby jim pomohli dosáhnout smírného řešení jejich konfliktu uzavřením mediační dohody“. Výhodou mediace je rychlost a nižší stupeň formálnosti oproti soudnímu či rozhodčímu řízení. Zahájení mediace bude mít také za následek stavění běhu promlčecích lhůt.

Mediátorem může být fyzická osoba, která je zapsána v seznamu Ministerstva spravedlnosti a splňuje náležitosti podle § 16 výše zmíněného zákonu. Mezi tyto náležitosti patří způsobilost k právním úkonům, bezúhonnost, vysokoškolské vzdělání v magisterském nebo v navazujícím magisterském studijním programu a složení zkoušky mediátora. Mediační zkoušky zajišťuje Ministerstvo spravedlnosti, pro advokáty Česká advokátní komora. Zákon dále upravuje povinnost mlčenlivosti a další povinnosti mediátora v průběhu mediace, odměnu a náhradu nákladů mediátora nebo správní delikty.

 

top100

Autor je advokát, trvale spolupracující s NWD Legal