Hlavní navigace

„Coming out“ pro vnitřní audit

18. 5. 2011

Sdílet

Před přijetím zákona Sarbanes-Oxley z roku 2002, což byla reakce americké vlády na neslavná léta Enronu, WorldComu a Adelphie, se funkce vnitřního auditu soustředila převážně na finanční výkaznictví a dodržování předpisů.

„Nebylo to překvapující,“ říká Paul Sobel, vedoucí interního auditu Georgia-Pacific a zároveň ředitel Institutu interních auditorů. Interní auditoři mohou dnes nabídnout sice celou škálu dovedností, ale dosud byli podle Sobela zběhlí hlavně ve finančních kontrolách a podávání zpráv. Ale zatímco tyto dovednosti zůstávají i nadále zásadní, začínají se vyžadovat další věci. To jsou závěry zprávy Research Foundation IIA na základě výstupů od více než 13 500 účastníků průzkumu ve 107 zemích.

Respondenti identifikovali několik oblastí, které by měly mít podle očekávání větší význam v průběhu příštích pěti let: korporátní správa, řízení rizik podnikání, strategické hodnocení, etika auditu a přechod na Mezinárodní standardy účetního výkaznictví. Důraz na shody s předpisy, audit finančních rizik a vnitřní kontroly jsou i nadále důležité, některé akcenty však ustoupily.

Tyto změny odrážejí neustálou potřebu vnitřního auditu sladit se s riziky, kterým společnosti čelí, konstatuje prezident IIA Richard Chambers. „Zatímco mnoho lidí předpokládá, že interní audit je v podstatě rozšíření procesu externího auditu, nemusí tomu tak být,“ dodává.

Vzhledem k finanční krizi v posledních dvou letech investoři a věřitelé stále častěji očekávají, že společnosti provedou řádnou správu řízení firemní politiky spolu se strategiemi pro řízení provozních rizik. Interní audit se zaměřuje na pomoc společnostem uspokojit jejich potřeby. Může například ověřit, zda společnosti řádně kontrolují postupy pro vydávání smluv. „Interní auditoři nyní analyzují procesy napříč odděleními a nahlíží do nitra organizace. Mohou tak pomoci firmám fungovat efektivněji,“ říká Mary Beth Vitale, předsedkyně výboru pro audit z CoBiz Financial, denverské společnosti pro finanční služby. „Mají jedinečný pohled na společnost.“

„Na Univerzitě v Coloradu byla změna patrná,“ říká Joseph Tinucci: Ještě před několika lety byla role interního auditu sporná: všechny procesy a postupy auditu měly podat nějakou radu, a ne hledat problémy. Audit stojí nyní více na konzultačním přístupu. Auditoři například pomáhají vytvářet bezpečnostní a vnitřní kontroly.

Odborná znalost odvětví je rozhodující pro to, aby mohli auditoři nabídnout vhled do risk managementu a provozních procesů. Silné interpersonální dovednosti jsou také klíčové; s jejich pomocí jsou interní auditoři schopni lépe řídit své kolegy ve správném směru. Je to lepší než zaměřovat se na řešení problémů až poté, co už nastaly, dodává Vitale.

 

Cloud23

Z partnerského amerického CFO Worldu přeložila stálá spolupracovnice redakce Sandra Šubertová