Hlavní navigace

ČR se připojila k Mnohostranné dohodě o automatické výměně informací o finančních účtech

8. 11. 2014

Sdílet

 Autor: © Victoria - Fotolia.com
ČR zavede globální automatickou výměnu pravděpodobně od září 2017. Náš stát se na setkání Globálního fóra pro transparentnost a výměnu informací v daňových záležitostech připojil svým podpisem k Mnohostranné dohodě o automatické výměně informací o finančních účtech.

Setkání se zúčastnili zástupci 101 členských zemí Globálního fóra (členy Globálního fóra je 123 zemí). Mnohostrannou dohodu připravenou Organizací pro evropskou spolupráci a rozvoj ve spolupráci se zeměmi G20 podepsalo 51 států.

 

Česká republika byla od začátku iniciativy prosazující automatickou výměnu informací v podobě globálního standardu členem neformální skupiny 56 zemí, která usiluje o jeho brzké přijetí.

 

Mezi nejdůležitější výsledky dvoudenního jednání patří také přijetí dalších kritérií výměny informací pro daňové účely, například požadavku na získání informací o skutečných vlastnících (beneficial ownership).

 

Globální fórum rovněž vyzvalo rozvojové státy, aby se připojily k této dohodě a nabídlo sérii pilotních projektů, v rámci nichž bude těmto zemím poskytována technická pomoc při zavádění standardu.

 

Státy, které mezi prvními dohodu podepsaly, se zavázaly zavést standard do září roku 2017. U ostatních států se implementace standardu očekává v roce 2018. Pro úplnost dodáváme, že od roku 2009 je standardem v oblasti výměny informací čl. 26 Modelové smlouvy OECD, tedy výměna na dožádání.  

 

Standard pro automatickou výměnu informací obsahuje informace, které se mají vyměňovat (zejména úroky, dividendy), vymezení finančních institucí, které mají reportovat, subjekty, o kterých se mají informace vyměňovat (fyzické a právnické osoby, včetně trustů a nadací) a procedury „due diligence“ pro finanční instituce, jejichž cílem je identifikovat účty, o kterých se má reportovat.

 

Mnohostranná dohoda o automatické výměně informací je dohodou daňových správ a byla podepsaná na základě čl. 6 Úmluvy o vzájemné správní pomoci v daňových záležitostech (Rada Evropy a OECD), která byla v ČR publikována ve sbírce mezinárodních smluv pod č. 2/2014.

 

Další informace naleznete na stránkách ministerstva financí

http://www.mfcr.cz/cs/legislativa/mezinarodni-vymena-info-v-danove-oblasti/umluva-o-vzajemne-spravni-pomoci-v-danov

 

či na stránkách OECD http://www.oecd.org/tax/exchange-of-tax-information/multilateral-competent-authority-agreement.htm

 

 

Zdroj: KPMG

cyber23

 

 

Byl pro vás článek přínosný?