Hlavní navigace

Dagmar Šefčíková, Synthesia: těžiště práce vedoucí controllingu je v komunikaci s lidmi

22. 3. 2012

Sdílet

 Autor: © Gina Sanders - Fotolia.com
„Za svůj největší úspěch ve své současné pozici považuji vytvoření konceptu reportingu a zásad struktury plánování a rozpočtování,“ říká Dagmar Šefčíková, vedoucí controllingového oddělení ve společnosti Synthesia.

Která činnost tvoří největší část vaší práce? Jaké jsou opakující se činnosti? 

Moje pozice vedoucí controllingu ve firmě o 1 600 zaměstnancích a se značně různorodým výrobkovým portfoliem spočívá především v komunikaci s lidmi. Pracovní činnost se skládá z organizace činností spojených s controllingem, tj. plánováním, prognózováním a reportováním výsledků. Vše znamená, že je nutno správně analyzovat skutečně dosahované výsledky a na základě těchto analýz odhadovat trendy budoucího vývoje a především se zabývat tím, jak negativní trendy korigovat, což znamená navrhovat opatření k nápravě. O těchto věcech je nutno dále diskutovat s kolegy zodpovědnými za obchod (prodej, nákup), za výrobu a servisní činnosti. Všechny tyto činnosti se opakují, některé s týdenní, některé s měsíční a některé s delší periodou. Rozhodně asi nejvíce času strávím kvalitní přípravou: přípravou reportů a jejich analýzou. Součástí této činnosti je i příprava různých prezentací, protože správná a srozumitelná prezentace je základem pro dialog, kterému rozumí i lidé, kteří jsou odborníky v jiných profesích (tedy z mého pohledu neekonomové). Aktuálně věnuji značné procento svého času propočtům různých investičních projektů.

 

Dagmar ŠefčíkováCo považujete za svůj největší úspěch v rámci své současné pozice? 

Vytvoření konceptu reportingu a zásad struktury plánování a rozpočtování…Po několika letech ve firmě je myslím v podobě, která je akceptovatelná pro různé řídicí úrovně a příliš "neobtěžuje" zbytečnou pracností.

 

S kým nejčastěji v rámci své práce komunikujete? 

S obchodníky, nákupčími, vedoucími výrobních oddělení, lidmi zodpovědnými za údržbu a ekologii. Dále pochopitelně s účetními, rozpočtáři a kalkulanty. Z hlediska hierarchické struktury to jsou vedoucí na všech řídích úrovních, a to včetně TOP managementu a generálního ředitele.

 

Co je pro výkon vaší pozice podle vás nejdůležitější? 

Odborná znalost, jakási univerzálnost znalostí „ode všeho trochu“. Nutná je znalost práva a legislativy a protože jsme chemička, tak je zapotřebí i něco chemie a ekologické zákony. Nezbytným předpokladem je však schopnost naslouchat druhým a komunikativnost – zde však je taktéž velmi důležité stát si důsledně za svým názorem a umět říkat spolupracovníkům i nepříjemné věci.

 

Jaké máte pracovní priority na nejbližší období, co byste chtěli zlepšit? 

Cílů mám několik, liší se podle časového horizontu, na který si je stanovuji. Pokud se zmíním o cíli na cca dva až tři roky, tak tím je úspěšná implementace manažerského informačního systému, ve kterém bude vše fungovat "na jedno tlačítko" a kde budou koncentrovány informace, které manažeři na různých stupních řízení potřebují, vše jednoduchou a srozumitelnou formou. Zatím jsme na počátku cesty, ale na tuto práci se těším a myslím, že nás může posunout dále. Tímto zároveň odpovídám i na druhou část otázky: chtěla bych zlepšit kvalitu a zejména dostupnost manažerských informací pro každého manažera naší firmy. Nyní totiž všechny potřebné informace máme, ale jsou pro některé manažery hůře dostupné. Máme je totiž v různých systémech, takže nejefektivnější cesta distribuce těchto informací je prostřednictvím reportingu nejčastěji v Excelu nebo ve formě papírových dokumentů. To však není podoba, která je odpovídající dnešní době a technice. Všechny moje cíle pro všechny časové horizonty však mají jedno společné – stanovuji si je tak, aby pomohly k úspěšnému rozvoji a dobrým výsledkům naší firmy.

 

Rozhovor vznikl za laskavé součinnosti České asociace pro finanční řízení a společnosti Wolters Kluwer ČR

 

Ing. Dagmar Šefčíková vystudovala VŠE v Praze. Od roku 1986 pracovala v chemickém podniku VCHZ (nyní Synthesia, a. s.), kde působila na několika pozicích v oblastech plánování, kalkulací a účetnictví. Od r. 1998 působí jako vedoucí controllingového oddělení. Od r. 2002 zastává různé funkce ve statutárních orgánech kapitálově propojených společnostech.

 

top100

 Ilustrační foto: © Gina Sanders - Fotolia.com