Hlavní navigace

Daň z finančních transakcí schválena Evropským parlamentem

13. 8. 2013

Sdílet

 Autor: © Visual Concepts - Fotolia.com
Jedenáct členských států EU se rozhodlo implementovat daň z finančních transakcí na základě tzv. posílené spolupráce. Ačkoli se ČR k této iniciativě nepřipojila, lze podle aktuálního návrhu směrnice předpokládat, že by se její fungování dotklo rovněž českých společností.

Na začátku července 2013 projednal návrh směrnice Evropský parlament, který ji podpořil a současně vznesl některé pozměňovací návrhy. Evropský parlament má pouze poradní funkci, směrnici neschvaluje a jeho návrhy nemusí být akceptovány.

 

Mezi nejdůležitější změny navržené Evropským parlamentem patří:

* Výjimky ve výši sazby daně stanovené obecně na 0,1 % u cenných papírů a 0,01 % u derivátů:

A) Poloviční sazba pro transakce penzijních fondů a pro transakce se státními dluhopisy (výjimka by se uplatnila pouze dočasně do konce roku 2016).

B) Snížená sazba daně pro REPO operace; na druhou stranu možnost zavedení vyšší sazby pro OTC transakce.

* Zavedení principu převodu právního titulu, podle kterého by převod vlastnického práva byl podmíněn úhradou daně.

* Rozšíření principu emise, který je vedle principu rezidence klíčovým pro posouzení, zda transakce podléhá dani:

A) Původní návrh neuplatňoval princip emise na OTC deriváty. Dle nového návrhu by tato výjimka měla být zrušena.

B) Návrh předpokládá specifikaci okruhu derivátů, jichž se dotkne princip emise. Jednalo by se například o deriváty odvozené od cenného papíru emitovaného subjektem ze zúčastněného členského státu, deriváty obchodovatelné v rámci organizované platformy zúčastněného členského státu nebo zúčtované jeho clearingovým centrem apod.

* Rozšíření okruhu finančních transakcí podléhajících dani o spotové měnové transakce na devizovém trhu.

Účinnost směrnice je aktuálně navrhována na 1. leden 2014, ale Komise již zveřejnila informaci, podle níž lze v případě, že by směrnice byla schválena do konce roku 2013 a urychleně implementována do právních předpisů zúčastněných států, očekávat její účinnost od poloviny roku 2014.

 

 

Zdroj: KPMG

Byl pro vás článek přínosný?