Hlavní navigace

Daně na Slovensku – co se plánuje?

16. 5. 2012

Sdílet

 Autor: © Visual Concepts - Fotolia.com
Ministerstvo Financií zvažuje zmeny v zdaňovaní právnických ako aj fyzických osôb. Sadzba dane z príjmov právnických osôb by mala byť zvýšená z 19 % na 21 %, rovnako ako aj sadzba dane z príjmov fyzických osôb. V prípade fyzických osôb by mala byť zavedená nová sadzba dane vo výške 25 % pre ročný príjem presahujúci približne 33,000 €.

Ministerstvo by chcelo preskúmať, čo označuje za deformácie v daňovom systéme, ako napríklad paušálne výdavky a zjednotiť vymeriavacie základy dane z príjmov fyzických osôb, odvodov sociálneho a zdravotného poistenia. Avšak, ako výsledok nedávnych problémov s informačnými systémami, zavedenie jednotného výberu pre všetky dane, clá a odvody sa pravdepodobne odsunie o jeden rok, teda finančné úrady nezačnú vyberať všetky vyššie uvedené platby pred 1. januárom 2014.

Daň z nehnuteľností určených na bývanie by sa mala zvýšiť a mala by byť vymeriavaná na základe hodnoty nehnuteľností. Uvažuje sa nad odpočítateľnými položkami alebo inými metódami kompenzácie pre nízkopríjmové skupiny.

Mali by byť zavedené nové dane z motorových vozidiel. Samostatná daň sa bude platiť pri registrácii vozidla. Navyše, popri existujúcej dani z motorových vozidiel, ktorá je príjmom rozpočtov vyšších územných celkov, by mala byť uvalená nová ročná daň na tie vozidlá, ktoré v súčasnosti nie sú predmetom dane z motorových vozidiel, ktorá bude príjmom štátneho rozpočtu. Bude sa týkať predovšetkým vozidiel používaných na osobné (nie podnikateľské) účely. Pri výmere nových daní by mali byť brané do úvahy environmentálne kritériá, ako napríklad úroveň emisií CO2.

Spotrebná daň z cigariet a iných tabakových výrobkov by sa mala zvýšiť od 1. marca 2013 podľa existujúcej legislatívy, založenej na dohode s EÚ, za účelom dosiahnutia harmonizovaných minimálnych sadzieb. Ministerstvo financií zvažuje zvýšenie spotrebnej dane skôr a/alebo vo väčšej miere, než to bolo pôvodne schválené. Spotrebné dane z vína, liehu a piva sa môžu stať ďalším zdrojom dodatočných príjmov. Sadzba dane z pridanej hodnoty by mala zostať nezmenená na úrovni 20 %.

 

Zdroj: KPMG

 

Foto: © Visual Concepts - Fotolia.com

Byl pro vás článek přínosný?