Hlavní navigace

Daňové doklady ve formátu pdf

12. 4. 2011

Sdílet

S účinností novely zákona o DPH od 1. dubna 2011 nabyla na významu problematika doručování a formy daňových dokladů, a to zejména proto, že bez držby řádného daňového dokladu novela neumožňuje uplatnit nárok na odpočet DPH na vstupu.

Nedoručení daňového dokladu či doručení daňového dokladu, který nesplňuje zákonné náležitosti, může vést až k zamítnutí uplatněného nároku na odpočet při daňové kontrole. V poslední době se velmi rozšířila praxe zasílání dokladů ve formátu pdf (či jiném elektronickém formátu) elektronickou poštou. V mnoha případech není doklad v papírové podobě doručován vůbec.

Odborná veřejnost byla k tomuto vystavování daňových dokladů poměrně skeptická, neboť takové doklady nesplňují náležitosti daňového dokladu vystaveného v elektronické podobě zejména kvůli absenci elektronického podpisu či doručení prostřednictvím systému EDI.

Tato problematika byla v předminulém týdnu právě s ohledem na přijatou novelu zákona o DPH předmětem jednání Koordinačního výboru Komory daňových poradců a Generálního finančního ředitelství. Generální finanční ředitelství překvapivě připustilo, že za určitých podmínek lze doklad doručený elektronickou poštou považovat za řádný daňový doklad i přesto, že není opatřen elektronickým podpisem. Po vytištění bude tento doklad považován za listinný daňový doklad a měl by být archivován jako běžné daňové doklady v papírové podobě.

Podmínkou takového postupu je podle Generálního finančního ředitelství zejména skutečnost, že dodavatelem, resp. vystavitelem, dokladu je zaručena autenticita původu dokladu, úplnost a jeho čitelnost, která jím musí být garantována po celou dobu uchování dokladu.

Je nutno upozornit, že diskuse k tomuto tématu doposud nebyla ukončena a bude pokračovat na dalším jednání koncem dubna 2011. Lze však očekávat, že by nemělo dojít k významným posunům v již publikovaném závěru, spíše jen ke zpřesnění podmínek, za nichž je možno faktury (daňové doklady) tímto způsobem vystavovat. 

 

Zdroj: KPMG

 

Foto: © gunnar3000 - Fotolia.com

 

Byl pro vás článek přínosný?