Hlavní navigace

Deset tisíc podnikatelů přesunulo loni své sídlo do Prahy

16. 5. 2011

Sdílet

Častým důvodem je snaha získat prestižní adresu pro své podnikání. Sídlo na atraktivní adrese, například na Praze 1, přináší lepší pozici při jednání s obchodními partnery.

9 926 podnikatelů se rozhodlo v loňském roce přesunout své sídlo do Prahy. To v praxi většinou znamená, že provoz zůstává zachován v regionu, ale firma oficiálně sídlí na pražské adrese. Mezi nejčastější důvody odchodu firem patří snaha získat prestižnější obchodní adresu. Na Praze je však přitažlivá také větší anonymita a méně časté kontroly finančních úřadů. Nejvíce podnikatelů migrovalo ze Středočeského kraje, který přišel o 2875 podnikatelů. Druhá příčka náleží Ústeckému kraji se ztrátou 976 podnikatelů. Třetí pak kraji Jihomoravskému se ztrátou 822 podnikatelů. Naopak nejvěrnější zůstali podnikatelé Kraji Vysočina. Ten ztratil 364 podnikatelů.

 

Nechte maličkých přijíti ke mně...

„Intenzita odlivu podnikatelů z regionů do Prahy je překvapující. Když jsme zjišťovali počet odcházejících podnikatelů v roce 2007, byla čísla poloviční. Je zřejmé, že trend odchodů do Prahy má výrazně vzestupnou tendenci,“ říká Mária Ščamburová, obchodní ředitelka společnosti Office House, největšího poskytovatele firemních sídel v České republice. Většinu odcházejících podnikatelů tvoří osoby samostatně výdělečně činné a další menší plátci daní. Kromě nich však odešlo do Prahy 2 219 společností s ručením omezeným a 215 akciových společností.

Příčin, proč firmy odcházejí, je několik. „Častým důvodem je snaha získat prestižní adresu pro své podnikání. Řada našich klientů potvrzuje, že sídlo na atraktivní adrese, například na Praze 1, jim přináší lepší pozici při jednání s obchodními partnery,“ upozorňuje Mária Ščamburová. Kanceláří na prestižních pražských adresách je však nedostatek a cena za měsíční pronájem dosahuje běžně desítek tisíc korun měsíčně. Tak vysoké náklady jsou pro většinu firem neúnosné. „Podnikatelé s oblibou využívají business center, kde mohou nejen umístit sídlo své společnosti, ale také využít flexibilních kanceláří a zasedacích místností. Ty si mohou pronajmout na jakoukoli dobu od jedné hodiny výše a výrazně tak snížit náklady na provoz,“ říká Mária Ščamburová.

 

Pod svícnem je největší tma 

Prestižní adresa však není zdaleka jediným důvodem, proč podnikatelé stěhují svá sídla do Prahy. V hlavním městě mají podnikatelé mnohem menší pravděpodobnost, že k nim dorazí kontrola z finančního úřadu. „V menších městech a obcích připadá na jednoho úředníka mnohem méně firem, což umožňuje časté a důkladné kontroly. V Praze nemají úředníci na plošné kontroly kapacity a průměrného podnikatele tak finanční úřad mnohdy ani nikdy nenavštíví,“ vysvětluje Mária Ščamburová. 

Přesto, že Praha je z hlediska daňových kontrol nejpřívětivější, pro řadu společností je pouze přestupní stanicí. Větší podnikatelé přesouvají svá sídla do skutečných daňových rájů jako Kypr, Nizozemsko nebo Malta. Za loňský rok podle statistik ČEKIA přesídlilo do zahraničí 281 v Česku působících společností. „V letošním roce evidujeme zhruba patnáctiprocentní nárůst poptávky po přesunu sídla do zahraničí. Pokud firma přesune své sídlo do jiného státu a nadále působí v České republice, má finanční úřad značně ztížené možnosti kontroly. Musí například komunikovat přesně dle pravidel cizího státu, včetně úředního jazyka a všech formalit. Pokud úředníci poruší jakékoli z mnoha formálních pravidel, může firma komunikaci ignorovat,“ dodává Viktor Hába, daňový specialista ze společnosti Akont.

 

 

Zdroj: Office House