Hlavní navigace

Digitální transformace podniku: Strategická iniciativa, která může být v době pandemie nutností

13. 10. 2020

Sdílet

 Autor: pixabay.com
Digitální transformace je zásadní změna toho, jak organizace poskytuje hodnotu svým zákazníkům. Podívejme se společně, co taková transformace zahrnuje, společně s tipy, jak zajistit, aby vaše společnost nabrala správný směr.

Digitální transformace jakožto již klíčová strategická iniciativa získala na zvýšené důležitosti ve světle pandemie koronaviru.

Padesát devět procent ze 373 tvůrců rozhodnutí v oblasti IT tvrdí, že tlaky vycházející z pandemie zrychlují jejich úsilí o digitální transformaci, jak vyplývá z průzkumu společnosti IDG Research zaměřeného na dopady na byznys, který byl realizován v červenci.

Navíc, navzdory obavám o dodržení rozpočtů, způsobeným pandemií Covid-19, globální útraty do technologií a služeb digitální transformace vzrostou v roce 2020 o 10,4 procenta na 1,3 miliardy dolarů, tvrdí analytická firma IDC ve své zprávě z května. Útraty za digitální nástroje nebyly ovlivněny až tolik jako další oblasti IT, protože většina již realizovaných velkých projektů je zásadní pro širší strategii podniku, vysvětluje to analytik IDC Craig Simpson.

Digitální transformace je všeobecně vnímána jako agregace moderních nástrojů a procesů využívaných k řešení podnikových problémů a uspokojení zákazníků. Nicméně mnoho CIO pro realizaci těchto hnacích mechanismů využívá odlišné prostředky. Následuje rozbor digitální transformace ze strany expertů, kteří zároveň nabízejí rady IT lídrům nastupujícím na cestu digitalizace.

Definice digitální transformace

Digitální transformace znamená radikální přehodnocení toho, jak organizace využívá technologie, lidi a procesy pro zásadní změny ve výkonnosti podniku, říká George Westerman, hlavní výzkumný vědec na MIT a autor knihy Leading Digital: Turning Technology Into Business Transformation.

Vedená ideálně výkonným ředitelem v partnerství s CIO, CHRO a dalšími seniorními manažery, vyžaduje digitální transformace spolupráci napříč odděleními při spojování filozofií zaměřených na byznys s modely rychlého vývoje aplikací.

Tyto rozsáhlé změny se obvykle provádějí při hledání nových obchodních modelů a nových toků příjmů, které jsou řízeny změnami očekávání zákazníků ohledně produktů a služeb.

„Očekávání zákazníků daleko překračují to, co můžete skutečně udělat,“ říká Westerman. „To znamená zásadní přehodnocení toho, co děláme s technologiemi v organizacích.“

Hnací mechanismy digitální transformace

Za posledních několik let se společnosti vydaly na cesty digitální transformace, aby čelily možnému narušení ze strany zavedených společností a startupů.

Maloobchodníci například odpovídají na pochod společnosti Amazon.com napříč všemi odvětvími vytvářením algoritmů, které zdokonalí jejich logistiku a zajistí, aby se od místních skladů rychle dostalo cokoli od potravin až po kosmetické pomůcky – a to ještě než jim dojdou na prodejně. Aby bylo zajištěno, že se zboží rychle dostane na takzvanou poslední míli, budou maloobchodníci ukládat více zboží do svých prodejen.

Pandemie přinutila lídry IT přehodnotit priority svých strategických IT plánů, přičemž mnozí přijali cloudový software pro spolupráci formou videa a vytváření aplikací, které pracovníkům umožňují vstupovat do kanceláří řízených postupy sociální distance a sledování kontaktů.

Takové „nízko visící ovoce“ je doplněno složitějšími implementacemi softwaru pro strojové učení (ML), který pomáhá podnikům řídit, jak produkty procházejí dodavatelskými řetězci narušenými posuny k elektronickému obchodování.

Samostatně takové implementace neusnadňují transformaci. Spíše to, jak jsou tyto nástroje a další řešení protkané napříč celým podnikem, představuje jasnější obrázek o digitální kondici společnosti – a odráží její obchodní priority.

Příklady digitální transformace

Akvizice společnosti Assurance IQ ze strany Prudential Financial v roce 2019 signalizovala zájem o vyhovění preferencím zákazníků ohledně interakce se značkami skrze digitální kanály. Assurance spojuje kupující s (americkými) životními, zdravotními, Medicare a auto pojištěními a dávají jim možnost zakoupit si produkty buďto on-line nebo za pomoci živého agenta.

Na podporu digitální strategie společnosti Prudential, která je zaměřena na migraci jejích pojistných produktů na platformu Assurance, inženýři společnosti využívají agilní procesy a procesy DevOps a spolupracují napříč funkčními týmy, které zahrnují produktové manažery, analytiky a další klíčové obchodní pracovníky, říká CIO Stacey Goodmanová. Zaměstnanci akceptují samoobslužné schopnosti, které jim pomohou při testování nových aplikací „testovat a rychle se učit a selhat a vymýšlet“. Inženýři se silně opírají o Microsoft Teams, Slack a další nástroje pro spolupráci na kódu a dalších aspektech svých úloh.

Zatímco hybridní model cloudových a datových center společnosti Prudential zůstává tváří v tvář pandemii robustní – zaměstnanci obsluhují obchodní prostředí z domova – patří k cílům Goodmanové patří zkrácení doby pro uvedení nových softwarových produktů na trh, což v ideálním případě zlepší zkušenost zákazníků i zaměstnanců.

„Chceme se držet krok s tím, abychom byli schopni reagovat na trh," říká Goodmanová a dodává, že chce zlepšit mobilní funkce, protože Prudential se „zabydluje“ ve svém hybridním modelu umožňujícím lidem pracovat z kanceláře i na dálku.

Pohyb společně s trhem byl pro Julii Averillovou zásadním imperativem od doby, kdy v roce 2017 nastoupila jako CTO do společnosti Lululemon . Averillová, která od svého vstupu do maloobchodu s oblečením spustila několik mezinárodních webů a mobilních aplikací, říká, že migruje většinu výpočetních funkcí do Microsoft Azure, aby mohla „našim hostům poskytnout větší flexibilitu.“ Mobilita je klíčovým zaměřením, protože Lululemon se snaží umožnit zákazníkům prohledávat inventář svých produktů ze svých smartphonů, říká Averillová.

„Náš růst podporujeme díky inovacím produktů a zlepšeným zkušenostem hostů na klíčových trzích po celém světě,“ říká Averillová.

Tipy na digitální transformaci

Následuje šest kroků, které mohou společnosti projít a ovlivnit tak přesně takovou změnu, po které touží.

1. Slaďte cíle transformace s obchodními cíli

Odpovězte si na otázku: Jakých obchodních výsledků chcete pro zákazníky dosáhnout? Goodmanová ze společnosti Prudential říká, že je na vedoucích IT, aby znali problém, který se podnik snaží vyřešit, a sladili své cíle s výsledkem, kterého se podnik snaží dosáhnout. „Společnosti, z nichž pocházím, si vedly dobře, byly všechny v souladu s obchodním výsledkem,“ říká Goodman. Jako průvodce použijte mapu cesty zákazníka.

2. Při nastavování rozsahu buďte odvážní

U úspěšných digitálních transformací je 1,5krát větší pravděpodobnost než u jiných, že budou mít celopodnikový rozsah, říká Laura LaBergeová, senior expertka společnosti McKinsey. To také pomůže IT ředitelům rozpoznat největší dopady jejich technologických investic. „Pokud uvíznou v postupných změnách, může jim uniknout velký krok, který mohli vidět,“ říká LaBergeová.

3. IT oddělení a podnik musejí tvořit společně

Tradičně byla IT oddělení povolávána k opravě nefunkčních služeb, říká Averillová ze společnosti Lululemon. Dnes musí IT spolupracovat s firmou jako spolutvůrce na řešení problémů a poskytování hodnoty pro zákazníky. „Museli jsme spolupracovat, abychom změnili kulturu celé společnosti,“ říká Averillová. „Musí to jít oběma směry. Vedení podniku nemůže jen tak sedět a požadovat technologie; musejí vědět, o co žádají.“

4. Přijměte strategii adaptivního designu

Dny investičních požadavků předem a rigidních KPI skončily. Adaptivní design umožňuje CIO sledovat měsíční nebo dokonce týdenní vylepšení strategie transformace, včetně přerozdělení talentů. „Vidíme tuto adaptabilitu zakořeněnou v designu úspěšných transformací,“ říká LaBergeová a dodává, že vedoucí firem vykazujících úspěch s více než třikrát větší pravděpodobností usnadňovali měsíční úpravy strategie.

5. Přijměte agilní provedení

Podporujte riskování a umožňujte zaměstnancům na nižší úrovni rozhodovat se, rychle selhávat a učit se. Toto je klíčový princip úspěchu IT oddělení ve společnosti Prudential, říká Goodmanová.

6. Disrupce sebe sama je v pořádku

I když se mnoho organizací snaží reagovat na soupeře, nejlepší digitální transformace vyžadují spíše preventivní změny než reakci na konkurenční tlaky, říká Martin Reeves z Hendersonova institutu BCG. Říká, že společnosti by měly začít hledat dlouho předtím, než vyčerpají své současné zdroje zisku, a použít kombinaci velkých kroků k prozkoumání nezmapovaného terénu a menších kroků k využití sousedních trhů. Bez ohledu na to je zásadní silná tendence ke změně.

Zásadní role při digitální transformaci

Ačkoliv nově vznikající technologie a vylepšené procesy jsou velice , pro každou digitální transformaci je zásadní mít správné dovednosti zaměstnanců.

Softwaroví inženýři, specialisté na cloud computing a produktoví manažeři zůstávají klíčovými rolemi pro společnosti usilující o zavedení nových produktů a služeb. Vedoucí DevOps zase podněcují vývoj softwaru sloučením vývoje s provozem, což společnostem umožňuje průběžně iterovat software a urychlit tak dodávku.

Vědci v oblasti dat a datoví architekti jsou také velmi žádaní, protože společnosti se snaží získat poznatky z obrovských množství dat a transformace se stále více opírají o strojové učení a umělou inteligenci.

Oddělení IT podporující transformace v rámci celého podniku navíc vyžadují také UX designéry, digitální trenéry, autory, konverzační stratégy značek, forenzní analytiky, manažery dodržování etických předpisů a manažery pro digitální technologie a technologie pracoviště.

Úskalí digitální transformace

Digitální transformace podle zprávy Capgemini Digital Transformation Institute a MIT Sloan School of Management zaostávají nebo dokonce selhávají z několika důvodů, včetně špatného vedení, odloučení IT a vedením podniku, zaostávajícího zapojení zaměstnanců a nestandardních operací.

Klíčovými viníky vykolejené digitální transformace jsou však posedlost změnou velkého třesku, zaměření na snižování nákladů jako hybnou sílu podnikání a selhání při změně směru podnikání.

„Správní rady a vysoký management hovoří o digitálních technologiích a existuje tlak na to, aby se něco ukázalo a aby se ukázaly výsledky, což vytváří nesprávná očekávání ohledně toho, jak rychle se dá co dělat a kdy,“ říká generální ředitel společnosti Genpact Tyger Tyagarajan.

Přístup k digitální transformaci jako technologické cestě nezávislé na podniku je navíc receptem na neúspěch. Musíte zajistit, aby proces vlastnil podnik. „Když vlastní tento proces, řídíte end-to-end transformaci, která zahrnuje procesy, lidi, zásady a technologie,“ říká Tyagarajan. „Izolovaný přístup vždy selže.“

Byl pro vás článek přínosný?