Hlavní navigace

Digitální transformace ve finančních službách: Konkurence tlačí na efektivitu

20. 5. 2021

Sdílet

 Autor: Depositphotos
Digitální transformaci rozhodně netvoří jen technologie a neuskutečňují ji pouze informatici. Za svou by si ji měl vzít především nejvyšší management podniku. Jaká je technologická role výkonných ředitelů finančních institucí, které se v posledních letech transformují v podstatě nepřetržitě?

Role a pojetí technologií ve finančních službách se neustále mění. Informatici se podle konzultantů společnosti McKinsey připravují na další fázi digitální transformace. Důvody jsou zřejmé. Rostoucí konkurence v odvětví zvyšuje tlak na snižování nákladů, případně na jejich efektivitu. Mezi rozhodující faktory úspěchu dnes patří také rychlost reakcí na tržní příležitosti. Finanční instituce musejí modernizovat své technologie s cílem podpořit rozšiřující se pojetí digitalizace front-endu i back-endu.

Konkurenční tlak ale nepředstavuje jedinou příčinu změn. Probíhající pandemie onemocnění COVID-19 prověřuje možnosti a schopnosti současných technologií. A nejde jen o podporu práce z domova nebo výskyt specifických kybernetických hrozeb. Vedoucí manažeři IT útvarů musejí aktivně participovat na přípravě své firmy pro tzv. příští normalitu. Ta mimo jiné obnáší urychlený přesun pozornosti i kapacit k digitálním komunikačním a obchodním kanálům.

Další vlna transformace

Většina hlavních finančních institucí podle konzultantů společnosti McKinsey již zahájila kroky potřebné pro transformaci. Řada z nich je ale stále na počátku cesty a čelí mnoha problémům v oblasti financování, komplexnosti nebo nedostatku kvalifikovaných specialistů. Čas reakce na současné dění se ale krátí, platí to zejména pro ty instituce, které se chtějí dostat do čela konkurenčního pelotonu. Právě pro ně je klíčové, aby zrychlily tempo inovací, zvýšily produktivitu technologií a modernizovaly využívané platformy.

Další vlnu digitální transformace v oboru finančních služeb lze podle konzultantů společnosti McKinsey strukturovat a formovat v rámci tří tematických oblastí. První se zabývá proměnou samotné role technologií. Měl by se z nich stát plnohodnotný partner pro inovace a byznys. Druhá sféra pokrývá nově specifikované požadavky na technologie. Ty by měly zásadně podpořit růst produktivity a rychlosti reakcí. Třetí oblast se věnuje budování flexibilních a bezpečných platforem, které odolají nebo lépe vyhoví i budoucím změnám a požadavkům.

CEO jako partner IT

Konzultanti společnosti McKinsey mají zkušenost s mnoha firmami, jejichž finanční výkonnost se výrazně zvýšila poté, co jejich výkonný ředitel zařadil mezi priority posílení a rozvoj technologických funkcí a jejich sblížení se strategií podniku a jeho provozem. Naplnění tohoto závazku ale nepředstavuje nijak jednoduchý počin. Výkonní ředitelé mají často velmi dlouhé seznamy priorit a nemálo z nich si s technologiemi nerozumí do takové míry, aby na ně plně vsadilo při realizaci transformačních změn. I přesto mohou v nastavení funkcí podnikové informatiky sehrát velmi konstruktivní roli. A dokonce se přitom obejdou bez detailnější znalosti současných a budoucích technologických trendů.

Mnoho funkcí podporovaných nebo poskytovaných podnikovými informatiky není v plném souladu s prioritami byznysu. Problém obvykle začíná v nejvyšších patrech organizace. Vedoucí manažeři informatik se nezúčastňují jednání o strategickém směřování podniku. Kvůli tomu nemohou prezentovat svou vizi efektivní technologické podpory rozvoje byznysu. Jsou to právě výkonní ředitelé, kdo tento stav může změnit.

IT jako partner byznysu

Cest pro realizaci souladu mezi technologickými možnostmi a byznysem existuje celá řada. Manažeři v pozici CIO se účastní všech strategických jednání. Svá zjištění a návrhy běžně prezentují přímo výkonným ředitelům. Vyspělejší podniky často mění své organizační nastavení. Sjednocují týmy byznysu a technologií, které společně podporují jednu oblast, funkci nebo produkt. Cíl tohoto úsilí je zřejmý. Spočívá ve sjednocení klíčových technologických rozhodnutí. Musí na nich panovat shoda, neměly by být diktovány stranou, která má momentálně silnější vyjednávací pozici.

Cílené technologické investice patří mezi další známky transformačně vyspělejších organizací. Rozvoj digitálního byznysu musí jít ruku v ruce s digitalizací klíčových činností podniku. Jde o vztah front-endu a back-endu. Obě aktivity vyžadují investice do technologií, které ale mnohdy převyšují reálné rozpočtové možnosti. Jsou to výkonní ředitelé, již ve výsledku nastaví investiční priority. Ty by měly odpovídat nejen očekávanému přínosu investice, ale také jejímu potenciálu generovat nebo využívat nové příležitosti.

CEO a všestranná podpora inovací

Návrh moderních IT funkcí se řídí principy, jež zohledňují potřeby uživatelů. Tento přístup otevírá cestu k průběžným inovacím, neboť technologická podpora má v podstatě formu nepřetržitého dialogu s koncovým uživatelem. Evokuje vysokou náročnost na zdroje, a skutečně tomu tak v mnoha ohledech je.

Tradiční IT se snaží v zájmu nákladových úspor outsourcovat většinu vývojových a inženýrských prací a soustředí se na řízení dodavatelů a projektů. Moderní pojetí ale upřednostňuje tvorbu a hodnotu inovací. Pracuje se špičkovými zaměstnanci, které vybavuje nejlepšími metodami, nástroji a podporou třetích stran.

Výkonní ředitelé se v oblasti přístupu ke zdrojům mohou angažovat hned ve čtyřech oblastech. Ujistí se, že jimi vedená firma vytváří dostatečně atraktivní podmínky pro nábor a udržení vysoce kvalifikovaných specialistů, kteří budou rozvíjet a podporovat klíčové technologie. V této souvislosti konzultanti společnosti McKinsey mimo jiné poukazují i na odpovídající mzdovou úroveň, která by měla zajistit, že se inženýři zbytečně nebudou ucházet o manažerské posty a s nimi spojené příjmy.

Agilní pracovní postupy k modernímu pojetí IT funkcí patří. Výkonní ředitelé finančních institucí by je měli podporovat, neboť jednoznačně umožňují inovace. Děje se tak i přes možný relativně vysoký počet projektů, jejichž realizace skončí neúspěchem. Důležité je včas rozpoznat počiny, v nichž není potenciál, příslib hodnoty, a ty neprodleně ukončit.
K dalším nezbytným předpokladům v moderním pojetí informatiky finančních institucí patří dostupnost a využití špičkových nástrojů. Díky jejich asistenci lze automatizovat, a tudíž urychlit řadu rutinních úkonů spojených s vývojem, testováním a nasazováním aplikací, které tvoří hlavní produkt či výstup moderního IT. Osoby v rolích CEO se nemusejí zajímat o podrobnosti vývoje softwaru. Určující jsou pro ně například doby nasazení nové aplikace. Pokud překonávají jednotky minut, zjevně existuje prostor pro zlepšení, případně pro nasazení lepších technologií.

Podnikoví informatici by si měli budovat know-how a odbornost v klíčových disciplínách, které přinášejí firmě největší hodnotu, případně strategickou konkurenční výhodu. Pro ostatní činnosti může být efektivnější využívat služby třetích stran, uzavírat tzv. cílená partnerství s dodavateli. Ti se ujmou správy a výkonu komoditních IT služeb, například v oblastech administrace nebo podpory. Výkonní ředitelé mohou partnerské modely prověřovat a zjišťovat, nakolik je firma soběstačná a efektivní v klíčových technologiích byznysu.