Hlavní navigace

Dluhy jsou spíše mužskou záležitostí, ženy mají větší problém je splácet

29. 9. 2016

Sdílet

 Autor: © auremar - Fotolia.com
Ženy se nejvíce zadlužují ve věku mezi 25 až 34 lety a jejich průměrný dluh je bezmála 25.000 korun. Muži si nejčastěji půjčují ve věku mezi 35 a 44 lety a jejich průměrný dluh činí přes 28.000 korun.

Ženy splácejí své dluhy zpravidla delší dobu a ve věkových kategoriích 25–34 let, 45–54 let a 65+ mají dluhy častěji než muži. Celkově je ovšem podíl ženských dlužníků nižší (47 %), než mužských (53 %). Své dluhy pravidelně splácí 33 % žen, ale jen 27 % mužů. Ženy i muži mají v naprosté většině (shodně kolem 90 %) jeden dluh, pouze desetina z nich má dluhů více. Nejvíce zadlužených žen žije v Moravskoslezském, Ústeckém a Středočeském kraji. Tyto údaje vyplývají z informací společnosti KRUK Česká a Slovenská republika (KRUK).

 

„Naše statistiky korespondují s ekonomickou realitou České republiky, kdy mají ženy celkově nižší průměrnou mzdu a často za stejnou práci dostávají menší plat než muži. Ekonomické situaci žen nepřispívá ani rodičovská dovolená a následný nesnadný návrat do zaměstnání. Tomu odpovídá i vysoký podíl zadlužených žen ve věku 25 až 34 let,“ říká Markéta Fixová, tisková mluvčí společnosti KRUK.

 

Pro ženy jsou dluhy větší problém než pro muže

 

Podle aktuálních dat Českého statistického úřadu a Ministerstva práce a sociálních věcí ČR je medián mezd žen (20.165 korun) přibližně o pětinu (18 %) nižší, než medián platů mužů (24.570 korun). Ženy také tvoří nadpoloviční (54%) podíl nezaměstnaných, který ve věkové skupině 35–44 let naroste na více než 61 % – přestože mají ženy ucházející se o zaměstnání vyšší vzdělání, než muži. Například podíl vysokoškolsky vzdělaných žen činí bezmála 56 %, u bakalářského vzdělání je podíl žen přes 67 % a v případě vyššího odborného vzdělání dokonce přes 73 %. Až do věku nad 60 let je podíl ženských uchazeček o zaměstnání ve všech věkových kategoriích vyšší, než podíl nezaměstnaných mužů, přestože ženy mají zpravidla vyšší dosažené vzdělání. Stejně tak jsou ženy déle vedeny v evidenci uchazečů o zaměstnání. I proto je pro ženy mnohem rizikovější se zadlužit.

 

„Z našich průzkumů vyplývá, že až čtvrtina žen se v poslední době dostala do situace, kdy měla vážné obavy o svoji finanční situaci. Podobný problém však měla jen necelá pětina dotazovaných mužů. Větší podíl žen (65 %) oproti mužům
(56 %) také uvádí jako hlavní příčinu finančních potíží ztrátu zaměstnání,” vysvětluje Markéta Fixová, tisková mluvčí společnosti KRUK.

 

Dluhy jsou značným rizikem především pro matky samoživitelky – ať už jsou na rodičovské dovolené, nebo zaměstnané. Tyto ženy musí často čelit nečekaným výdajům, aniž by měly dostatečné úspory na jejich pokrytí. Do závažných finančních problémů se matky dostávají i v případě, kdy otec dítěte řádně neplatí stanovené výživné. Pak je nutné obrátit se na soud, popřípadě podat trestní oznámení (při zanedbání vyživovací povinnosti po dobu nejméně čtyř měsíců).

Cloud22

 

Zdroj: KRUK