Hlavní navigace

Do ČR směřuje kvalifikovaná práce z celého světa

12. 2. 2018

Sdílet

 Autor: © Andres Rodriguez - Fotolia.com
Podnikové služby (business services) s téměř 90.000 zaměstnanci jsou aktuálně druhým největším sektorem po automotive. A dynamika růstu ukazuje na to, že by mohla atakovat příčku první.

Podniková centra zabývající se službami v oblasti informačních technologií, R&D a logistiky rostly v uplynulém roce v rámci českého segmentu sdílených podnikových služeb nejrychleji. Celý obor vykázal v ČR za uplynulý rok 19 % růst a dosáhl na 89.000 zaměstnanců. Adopce moderních technologií sice tento růst v budoucích letech lehce zpomalí, na druhou stranu ale výrazně podpoří jeho rozmach v oblasti kvality a šíře poskytovaných služeb. Dá se očekávat, že do roku 2020 bude v oboru působit již 100 000 lidí a do roku 2025 dojde k přeskupení globálního trhu – rutinní práce bude buď robotizována, anebo se přesune do levnějších zemí. Česká republika aspiruje na to stát se vyhledávaným světovým centrem technologického vývoje v této oblasti.

 

Údaje vyplývají z rozsáhlého průzkumu českého trhu podnikových služeb, který zrealizovala asociace ABSL. Vyplývá z ní, že právě rozvoj center podnikových služeb může změnit náhled na ČR jako na montovnu Evropy, tedy průmyslového centra, které je závislé na manuální práci. Podmínkou ovšem je to, že zůstaneme součástí Evropské unie.

 

„Letošní průzkum ukázal dva významné trendy. Tím prvním je rozšiřování poskytovaných služeb jednotlivých center, tím druhým jejich častější IT specializace,“ uvedl Jonathan Appleton, ředitel asociace ABSL, která v ČR sdružuje firmy z oboru podnikových služeb. „Z jednooborových center se stávají centra multifunkční, počet podporovaných procesů za rok 2017 stoupl o celých 33 %. Výsledkem je, že dnes centra průměrně podporují 4 procesy, neposkytují tedy služby například jen v oblasti financí, ale i v oboru personalistiky, marketingu, logistiky, IT a podobně,“ dodal. Investoři zde dle něj našli kvalitu, a proto své investice dále posilují.

 

Nové procesy a služby

Rozšiřování záběru center má za následek jejich růst. Průměrně v jednom centru pracuje 385 zaměstnanců, což je o 50 více než v loňském roce. Zvýšil se také počet jazyků, kterými se v centrech hovoří. Celkem jich je 33, přičemž nově přibyla litevština a japonština. S dalším rozšiřováním podporovaných procesů a služeb počítá v následujících letech 81 % českých center podnikových služeb. „Velkou roli v tomto ohledu hrají technologie, zejména robotická automatizace, která umožňuje eliminovat rutinní práci a věnovat pozornost výzkumu a vývoji, komunikaci se zákazníky či designování nových služeb,“ říká Jonathan Appleton s tím, že dnes dokáží tyto technologie poskytovat výkon srovnatelný s výkonem 1500 lidí, což znamená, že v průměru osm zaměstnanců v každém centru se může díky automatizaci věnovat kvalifikovanější práci.

Do budoucna chce 63 % center začít poskytovat služby novým zákazníkům, z ryze interních servisních center se tedy postupně budou stávat centra hybridní, která podporují nejen pobočky své mateřské společnosti, ale služby formou outsourcingu poskytují i dalším firmám.

 

Vize: výzkum, vývoj a IT služby

Technologie výrazně ovlivní segment podnikových služeb i v následujícím období. Na jedné straně sice způsobí zpomalení dynamického růstu, který obor vykazoval v posledních letech, dají však vzniknout novým profesím a umožní centralizovaně řešit nové procesy a služby. Již dnes se například díky robotice objevují nové typy služeb, jako je například automation management anebo analýza a interpretace dat. Dle Vize 2025, kterou připravili přední odborníci z českých center podnikových služeb ve spolupráci s ABSL a jejími partnery Deloitte a Randstad, se celý obor bude stále více orientovat na výzkum a vývoj a IT služby. „Z České republiky se tím stane vyhledávané centrum světového technologického vývoje,“ říká Jonathan Appleton.

 

Pracovní pozice budoucnosti

Nejrůznější studie předpovídají, že během tří let by mělo být 50–60 % pracovních pozic v segmentu podnikových služeb nahrazeno technologiemi. Část „uvolněné“ pracovní síly se pak může uplatnit v rámci rozvoje nových specializací orientovaných na řízení a ladění robotů a obecně na přizpůsobování využití technologií na míru společnosti. „Již dnes centra zaměstnávají například designéry komunikačního stromu chatbotů anebo trenéry robotického software, dle naší Vize 2025 však půjde o daleko více pracovních pozic. V zákaznických centrech najdou uplatnění například specialisté na WOW momenty a prakticky ve všech centrech pak Big Data analytici kombinující znalost technologií a psychologie,” vysvětluje Jonathan Appleton s tím, že vznik nových pozic povede ke kompletně novým požadavkům na dovednosti zaměstnanců a následně i ke změnám v rozmístění center podnikových služeb v jednotlivých světových destinacích.

 

Chybí aktivní spolupráce vlády i vzdělávacích institucí

Aby se tato vize stala realitou, bude zapotřebí užší spolupráce center se vzdělávacími institucemi i vládou. Česká republika dokázala v oblasti podnikových služeb v posledních 10 letech úspěšně soupeřit s dalšími zeměmi střední a východní Evropy stejně jako se zeměmi, které nabízejí především levnou pracovní sílu jako jsou Čína nebo Indie. Pro zachování konkurenceschopnosti České republiky v této oblasti je ovšem nyní potřeba úžeji zaměřit vzdělávací systém na informatiku, technologie a inovace. Tyto priority by se přitom měly týkat už základních škol. Chybí také užší spolupráce akademického světa s podnikovým sektorem, kdy by se učební plány přizpůsobovaly požadavkům trhu a kdy součástí vzdělávání byly i povinné stáže. Vláda by zase měla různými prostředky podporovat technologický rozvoj, ať už jde o daňovou politiku nebo zakládání inkubátorů či start-upů.

ICTZ24

 

Zdroj: ABSL

Byl pro vás článek přínosný?