Hlavní navigace

Do kdy budou moci podnikatelé čerpat dotace z EU?

4. 3. 2011

Sdílet

Váháte-li, zda široké nabídky dotačních titulů v rámci OPPI v letošním roce využít, mějte na paměti, že dotačních možností bude postupem času ubývat.

V roce 2011 by mělo vrcholit alokování finančních prostředků z Operačního programu podnikání a inovace (OPPI) určeného na podporu českých podnikatelů. Pro rok 2011 je totiž alokace prostředků v OPPI stále poměrně vysoká, v následujících letech už však pravděpodobně bude velká část zbývajících financí rozdělena mezi žadatele. Na co tedy můžete dotace v rámci tohoto programu čerpat a jak se na tento program dívají zástupci dvou významných podnikatelských sdružení – Hospodářské komory hl. m. Prahy (HKČR) a Svazu průmyslu a dopravy ČR (SPČR)?

Program OPPI je zaměřen na širokou škálu aktivit. Vybrat si můžete z programů na podporu výzkumu a vývoje (Potenciál, Prosperita), pořizování nových technologií (Inovace, Rozvoj), zavádění nového IT vybavení (ICT v podnicích), rekonstrukce výrobních hal (Nemovitosti), budování školicích center (Školicí střediska), vývoje nového softwaru či budování center sdílených služeb (ICT a strategické služby) a dalších. Právě široký záběr OPPI je podle předsedy představenstva Hospodářské komory hl. m. Prahy Vladimíra Srpa jednou z jeho silných stránek: „OPPI vnímám jako velice důležitou součást pomoci českým podnikatelům. Vzhledem k širokému zaměření programů podpory se cíleně daří zvyšovat konkurenceschopnost českých firem, a to je, podle mého názoru, největším přínosem tohoto operačního programu.“

 

Ušetřit lze 60 procent nákladů

Dá se očekávat, že v roce 2011 budou výzvy většiny stávajících programů znovu otevřeny. Část z nich by mohla být otevřena i v roce 2012.  V roce 2013 už se může stát, že žádná nová výzva vyhlášena nebude. Plánujete-li proto investice, které je možné kofinancovat z fondů EU, bylo by dobré je zakomponovat do svých plánů tak, aby bylo možné je provést v časovém a věcném souladu s nabízenými programy. Ušetřit tak můžete až 60 % svých nákladů, které se u některých projektů mohou pohybovat v řádech stamiliónů.

Na získání dotace přitom máte poměrně vysokou šanci – úspěšnost žadatelů v program OPPI se pohybuje mezi 50 až 75 %. Systém je nastaven tak, aby dotace získávaly jen finančně zdravé firmy. To má svou logiku: „Vždy se může objevit snaha o získání finančních prostředků na domnělou záchranu „potápějící se“ firmy nebo o čistě podvodné získání finančních prostředků. Proto je potřeba o každé firmě – žadateli o finance z programu OPPI – získat i dostatek informací o finanční síle, aktuálních výsledcích hospodaření a z toho plynoucího ekonomického zdraví, které je výrazným předpokladem úspěšné realizace uvažovaného podnikatelského záměru. Hospodářská komora hl. m. Prahy se touto problematikou již dlouhodobě v rámci svého projektu Rating MSP zabývá,“ říká Vladimír Srp.

Hodnocení ekonomického zdraví však není nutné se obávat, pokud vaše společnost nemá výraznější finanční potíže. Podle údajů Hospodářské komory za rok 2010 neprošlo tímto hodnocením pouze deset procent firem.

Po vyhodnocení finančního zdraví žadatele prochází každý projekt hodnocením agentury CzechInvest, která má program OPPI na starosti. Díky nastavení systému hodnocení mají šanci na dotaci jen opravdu kvalitní projekty. Program OPPI se tak dá považovat za jeden z nejlépe fungujících dotačních programů v ČR. Tak jej vnímá i Svaz průmyslu a dopravy ČR: „Z hlediska efektivity považujeme tento operační program za nejlepší v ČR. Kladně hodnotíme fungování systému a také roli agentury CzechInvest. O kvalitě programu svědčí i převis poptávky nad nabídkou,“ říká tiskový mluvčí SPČR Milan Mostýn.

 

Dotace nakonec vyschnou

Váháte-li, zda široké nabídky dotačních titulů v rámci OPPI v letošním roce využít, mějte na paměti, že dotačních možností bude postupem času ubývat. Blíží se konec plánovacího období 2007 až 2013, přičemž finanční prostředky nejspíš budou díky efektivitě čerpání z OPPI ubývat rychlým tempem. Rok 2011 tak může být poslední reálnou šancí využít dotace EU ke zvýšení konkurenceschopnosti, případně znovuoživení vašeho podniku po pomalu ustupující hospodářské krizi uplynulého období.

Koncepce čerpání evropských dotací v období 2014 až 2020 je doposud známá pouze v hrubých obrysech a není zatím zcela jasné, které oblasti budou pro podporu z fondů EU prioritní. Už nyní je však téměř jisté, že dojde ke snížení počtu operačních programů ve prospěch přehlednosti a srozumitelnosti pro žadatele o dotace.

Zástupci HKČR i SPČR se shodují, že v dalším plánovacím období by měl být kladen důraz především na projekty s přidanou hodnotou, a to zejména v oblasti výzkumu a vývoje a inovačních aktivit. Strukturální fondy EU by tak měly i nadále napomáhat ke zvyšování konkurenceschopnosti českých firem, i když pro ně s největší pravděpodobností nebude vyhrazena taková suma jako doposud.

 

Autor působí ve společnosti eNovation jako odborník na dotační poradenství, specializuje se především na Operační program Podnikání a inovace.

 

 

 

 

 

Byl pro vás článek přínosný?