Hlavní navigace

Do občanských průkazů by se měl vrátit údaj o omezení svéprávnosti, což pomůže proti finančním podvodům

25. 11. 2014

Sdílet

 Autor: © masterzphotofo - Fotolia.com
Česká leasingová a finanční asociace (ČLFA) považuje za účelné vyjádřit se k aktuálním návrhům novely zákona č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů.

ČLFA vítá poslanecký návrh na opětovné uvádění údaje o omezení svéprávnosti v občanských průkazech, který z nich byl vypuštěn s účinností od roku 2012. Podporuje návrh obsažený ve sněmovním tisku 234 a zároveň nesouhlasí s argumentací vlády proti tomuto poslaneckému návrhu. Údaj o omezení svéprávnosti v občanském průkazu by totiž bránil uzavírání obchodů, včetně finančních operací, které by mohly poškodit obě smluvní strany i celý trh. Asociace proto věří, že poslanecký návrh bude v Parlamentu ČR schválen. ČLFA postrádá obnovení zápisů omezení svéprávnosti v občanských průkazech v návrhu novely zákona o občanských průkazech, který předložilo do připomínkového řízení ministerstvo vnitra.

ČLFA už v minulosti vystupovala nejen proti tomu, aby byl z občanských průkazů vypuštěn údaj o případném omezení způsobilosti k právním úkonům, ale také proti podmínění zařazení  údaje o trvalém bydlišti souhlasem občana s platností od roku 2017 a proti vypuštění rodného čísla z občanských průkazů počínaje rokem 2019 bez jeho náhrady jiným nezaměnitelným identifikačním údajem – tedy proti opatřením zaváděným na základě novely zákona o občanských průkazech provedené zákonem č. 424/2010 Sb.

 

Komentuje Jiřina Tapšíková

CS24

Tato opatření podstatně ztížila a po roce 2017 a 2019 dále výrazně omezí možnosti účastníků soukromoprávních vztahů  identifikovat jejich smluvní partnery a podniknout odpovídající opatření proti podvodům. Navíc výrazným způsobem oslabí právní jistotu účastníků těchto vztahů i ochranu třetích osob. „Identifikace smluvních stran, respektive klientů, je přitom základním východiskem ve finančních službách, mezi jejichž významné poskytovatele patří členské společnosti ČLFA. Je nezastupitelným předpokladem obezřetnosti a odpovědného úvěrování – zásad konkretizovaných pro finanční společnosti v řadě konkrétních povinností platnými právními předpisy včetně zákona o bankách a zákona o spotřebitelském úvěru,“ říká předsedkyně představenstva ČLFA Jiřina Tapšíková.

 

Byl pro vás článek přínosný?