Hlavní navigace

Do roku 2030 bude v rozvojových zemích žít osmdesát procent světové střední třídy obyvatel

22. 1. 2013

Sdílet

 Autor: © Victoria - Fotolia.com
Rostoucí příjmy, pokračující urbanizace a dostupnost zboží mění spotřebitelské návyky; firmy musí vyvinout vhodné marketingové a prodejní strategie, aby využily plně potenciál nastupujícího spotřebitelského trendu.

Nová studie Roland Berger Strategy Consultants identifikovala hlavní trendy ve vývoji spotřebitelského chování a výdajů v rozvojových ekonomikách. Do roku 2030 dosáhnou spotřebitelské výdaje 22 bilionů dolarů; 80 % světové střední třídy bude do roku 2030 žít v rozvojových a rozvíjejících se ekonomikách. 

„Během několika příštích let budeme svědky rychlého růstu populace a zlepšení kvality života v rozvojových regionech světa,“ říká Constantin Kinský, Partner společnosti Roland Berger Strategy Consultants. „Spotřebitelé v těchto zemích budou nakupovat více a budou požadovat větší kvalitu zboží. Firmy, které budou chtít využít těchto růstových příležitostí, budou muset včas vyhodnotit trendy na těchto trzích a vytvořit vyhovující produktové, marketingové a prodejní strategie.“

 

I vesničan může mít nabitou prkenici...

Nárůst kvality života přinese také zásadní změny ve spotřebitelském chování. „Poroste zde poptávka po značkovém zboží. Celkově budou mít spotřebitelé vyšší úroveň života – hlavně ve velkých městech. Budou si více všímat původu výrobku a hodnot, jako je kvalita, životnost a dopady na životní prostředí,“ dodává Kinský. 

Ale nejen velkoměsta nabídnou možnosti růstu. Dokonce venkovské regiony s nízkými příjmy na obyvatele a nízkou kupní silou mohou být zajímavým prodejním trhem. V těchto oblastech lze očekávat především prudký nárůst prodeje levných a jednoduchých produktů. Vzhledem k těmto regionálním rozdílům by měly firmy přizpůsobit svá produktové portfolia, prodejní a marketingové strategie, aby vyhověly potřebám zákazníků.

 

Mobilní marketing bude klíčem k úspěchu 

Jeden klíčový trend zásadně ovlivní nákupní chování v rozvojových zemích během příštích několika let – rozšířené užívání mobilní komunikace. Do roku 2020 bude 2,2 miliard lidí v rozvojových zemích používat mobilní telefon, 2,5 miliardy lidí bude mít internetové připojení, 6,5 miliard bude mít vlastní mobilní telefon. „Spotřebitelé v rozvojových zemích stále více hledají informace o nových produktech a cenách přes internet. Mobilní marketing bude proto hrát důležitou roli,“ dodává Kinský. 

Firmy budou investovat stale vice do mobilního marketingu. Do roku 2016 vzroste investice do této oblasti v zemích jako Čína či Indie až šestinásobně na 6 miliard USD. Pro porovnání, v Evropě firmy utratí ve stejném období 1 miliardu.