Hlavní navigace

Dobrá hospodyňka pro elektronickou fakturu i přes plot skočí

19. 8. 2011

Sdílet

Na jedné faktuře lze ušetřit i padesát korun, pokud má elektronickou podobu. Stále častěji se v poslední době ozývá volání po rovnoměrném postavení elektronických a papírových faktur.

Podpora e-fakturace je také jedním z cílů Evropské komise, která dokonce i vyčíslila přibližné úspory, které by zavedením e-fakturace vznikly. Za šestileté období by podle ní mohly činit až 240 miliard eur. V České republice možnost e-fakturace využívá zatím jen několik firem. Přitom mohou na jedné faktuře ušetřit i přes 50 korun. Není totiž nic jednoduššího, než fakturu v příhodném formátu zaslat příjemci prostřednictvím datové schránky. 

„Díky elektronicky odeslané faktuře může firma na jednom dokumentu ušetřit i více než 50 korun, pokud bereme v potaz náklady na papír, tisk, kancelářské potřeby, práci a poštovné,“ říká Pavel Nemrava, obchodní ředitel Software602. „Finance, které tak firmy ušetří, mohou investovat do svého dalšího rozvoje a zvyšovat díky tomu svou konkurenceschopnost. Každý podnik ocení úspory, obzvláště, není-li na jejich počátku žádná zásadní investice,“ dodává Nemrava.

 

Zobrazit a zaplatit

Jedna papírová faktura vyjde v současné době odesílatele na 28,10 Kč za běžnou fakturu a na 46,90 za fakturu doporučenou. Na straně příjemce jsou pak náklady ve výši 22,81 Kč jen za příjem a archivaci jedné faktury. Tyto náklady zahrnují papír, tisk, kancelářské potřeby, poštovné, lidskou práci a archivaci dokladu po dobu 10 let. 

V případě, že by faktura byla zaslána prostřednictvím datové schránky, cena se odvíjí od příjemce. V případě orgánu veřejné moci je odeslání faktury zdarma. Pokud je faktura posílána právnické či fyzické osobě, zaplatí odesilatel 13,36 Kč plus DPH. Tato cena by však měla v budoucnu výrazně klesnout, neboť i Česká pošta by ráda podpořila zasílání dokladů přes datovou schránku. Do budoucna by se díky novému zákonu mohly do procesu zapojit i české banky, kde by v ideálním případě došlo k propojení datové schránky a internetového bankovnictví. Klienti by tak měli možnost fakturu zobrazit a zároveň ji prostřednictvím svého elektronického bankovnictví rovnou i zaplatit.

 

Namísto papírování jen zisky 

Elektronizace faktur by měla snížit administrativní náklady a zjednodušit fakturaci jak velkým firmám, tak i malým a středním podnikům. Elektronická faktura je navíc velice snadno dohledatelná v systému a každý si může kdykoli ověřit, kdy byla tato faktura odeslána. Díky datové schránce mohou mít firmy trvalý a jednoduchý přehled o tom, kdy byla faktura doručena. O jejím významném postavení svědčí i fakt, že je jedním z hlavních cílů tzv. Jednotného digitálního trhu ustanoveného Evropskou komisí, která výrazně podporuje veškerou propagaci e-fakturace i její rozvoj. Poskytuje tak záruku toho, že se tato forma fakturace stane v budoucnu pro firmy volbou číslo jedna. 

Elektronickou fakturu může již dnes využívat prakticky každý, kdo má zřízenou datovou schránku. Prostřednictvím vhodného formuláře, který je dnes v nabídce mnoha firem, totiž stačí jen e-fakturu vytvořit a odeslat. Její použití pak přináší pro firmy tolik cenné úspory nákladů. V průměru firma ušetří na každých 100 odeslaných faktur 2000 Kč, nemluvě o ušetřeném času. Je tedy na každém, aby si spočítal, kolik faktur ročně odešle a jaký pro něj bude celkový přínos e-fakturace. Zvláště u živnostníků a malých firem, kde jeden či dva lidé mají na starosti téměř vše, je minimalizace administrativní náročnosti velkým přínosem, protože namísto papírování se mohou věnovat tomu, co jim přináší zisky.

 

O informačním systému datových schránek (ISDS) 

Datové schránky jsou informační systém veřejné správy zřizovaný podle zákona 300/2008 Sb. Prostřednictvím informačních technologií mění způsob doručování (přijímání a podávání) úředních dokumentů. Pomocí datových schránek je možné zasílat dokumenty v elektronické podobě orgánům veřejné moci a také je takto od nich přijímat.

Správcem informačního systému datových schránek je Ministerstvo vnitra České republiky. Provozovatelem informačního systému datových schránek je Česká pošta s.p. a dodavatelem systému je Telefónica Czech Republic, a.s.

 

 

Zdroj: EMC, Telefónica

 

Byl pro vás článek přínosný?