Hlavní navigace

Dodání a nájem vybraných nemovitých věcí

14. 12. 2013

Sdílet

 Autor: © Pavel Losevsky - Fotolia.com
GFŘ vydalo informaci k uplatňování DPH u dodání a nájmu vybraných nemovitých věcí po 1. lednu 2014. Shrnuje v ní režim aplikace osvobození a doplňuje novelu zákona o DPH tam, kde potřebná zákonná úprava absentuje a kde proto bylo nezbytné ujednotit aplikační praxi právě touto formou. Informace je nicméně v určitých oblastech v rozporu se zněním samotného zákona o DPH a může tak způsobovat problémy těm plátcům, kteří se jí budou bezvýhradně řídit.

Níže uvádíme oblasti, případně jednotlivé komentáře, které nás na informaci Generálního finančního ředitelství (GFŘ) nejvíce zaujaly: 

  • Pojmy v oblasti DPH je třeba vykládat bez ohledu na nový občanský zákoník, ale naopak ve smyslu DPH EU Směrnice.
  • Režimu zdanění stavby a přiléhajícího pozemku je shodný, tj. buď obojí jako jeden celek podléhá dani, nebo osvobození. Přitom:
    • Pozemkem přiléhajícím ke stavbě je parcela (parcely), na které se stavba nachází.
    • Při dodání pozemku (parcely), na kterém je více staveb, se testuje osvobození dle té stavby, která byla umístěna na předmětné parcele nejdříve.
    • Není podstatná skutečnost, zda je stavba (případně inženýrská síť) vlastněna stejnou osobou jako pozemek, nebo třetí osobou (jak pro aplikaci osvobození, tak i z hlediska sazeb DPH).

Zálohové platby přijaté v roce 2013 na osvobozený převod pozemku se již nedodaňují, a to i když DUZP nastane po 1. lednu 2014 a půjde již o zdanitelný převod podle budoucí úpravy.

 

 

Zdroj: Deloitte Czech Republic

Byl pro vás článek přínosný?