Hlavní navigace

Došlo k narušení výroby. Přežije ho vaše společnost?

19. 4. 2021

Sdílet

 Autor: Depositphotos
V roce 1964 byla doba, po kterou byly společnosti registrovány v indexu S&P 500, v průměru 33 let. Tento průměr v roce 2016 klesl na 24 let a očekává se, že do roku 2027 klesne na pouhých 12 let. Důvodem k ještě větším obavám je skutečnost, že téměř polovina všech společností z indexu S&P 500 v průběhu příštích deseti let buď zkrachuje, nebo budou nahrazeny. Pokud chtějí společnosti přežít, a dokonce prosperovat, budou muset využít narušení výroby, která nastávají dnes, a soustředit se na zítřejší změny.

Využijte oborové změny

Obchodní strategie a výrobní taktiky výrobců jsou ovlivňované „rušivými vlivy“, mezi něž patří i změny obchodního prostředí a způsobu výroby produktů. Při práci s našimi zákazníky jsme identifikovali tři kritické rušivé vlivy: cokoliv jako služba, velkovýroba na zakázku a digitální transformace.

Cokoliv jako služba (Anything as a Service, XaaS) je obchodní model, v rámci kterého společnosti poskytují služby spíše než produkty, a mění tak definice toho, co zákazníci vyhledávají a ve výsledku také kupují. Příkladem tohoto přístupu je obliba služeb založených na předplatném, jako jsou Spotify nebo Netflix. Proč si hudbu kupovat a vlastnit ji, když můžete prostě zaplatit za to, že můžete poslouchat nebo sledovat to, co máte nejraději? Stejný přístup můžeme pozorovat i v prostředí B2B.

Velkovýroba na zakázku představuje narůstající míru očekávání zákazníka, že mu budou poskytnuty personalizované produkty a služby, aby tak splnily jeho specifické potřeby a požadavky. Příkladem tohoto přístupu je vysoká míra přizpůsobení, která je součástí procesu nákupu automobilu značky Mini Cooper. A nejde pouze o součást zákaznické zkušenosti, v současnosti se tento přístup začíná uplatňovat i v dodavatelském řetězci.

Digitální transformace probíhá celosvětově. Výrobci musejí získávat a využívat celopodniková data a data z hodnotového řetězce k měření a optimalizaci podnikových procesů, tak aby poskytovali špičkový výkon v rychle se měnícím obchodním prostředí. Příkladem toho je narůstající zájem spotřebitelů o sledovatelnost potravin a sledování stažení potravinářských produktů, stejně jako výroby z pole až na talíř. S rozvíjejícími se technologiemi, jako jsou strojové učení a data lakes, je sledovatelnost stále častěji středem zájmu ve všech průmyslových odvětvích.

Digitální transformace může fungovat jako trojský kůň a pomáhat při vytváření nových obchodních modelů, jako jsou XaaS nebo velkovýroba na zakázku. Jde o klíčový základ pro úspěšné odolávání konkurenci na měnícím se a nejistém trhu.

Osvojte si digitální strategii

Digitální transformaci je v průběhu let a zejména v posledním desetiletí věnována velká pozornost, ale rychlost, se kterou budou výrobci muset přizpůsobovat své obchodní modely a strategický přístup, bude jen narůstat. Například změny technologií a změny chování zákazníků sehrají klíčovou úlohu při určování délky působnosti společností. Firmy se budou intenzivně snažit vytvářet konkurenci a ty, které nebudou disponovat správnými přístupy, budou mít největší potíže.

Jak tedy mohou výrobci vytvářet své strategie a plánovat změny, když je stále obtížnější předpokládat a předvídat, co budoucnost přinese?

Optimalizujte obchodní procesy pomocí efektivního ERP

Pokud jde o klíčové prvky úspěšné správy dodavatelského řetězce a provádění výroby, mohou rychlá, pružná a efektivní řešení plánování podnikových zdrojů (ERP) výrazně zlepšit vaše výsledky. Až příliš často ale projekty ERP řeší použitý software, nikoliv to, proč ho požadujete nebo co s jeho pomocí potřebujete zajistit. Dokonce i s porozuměním tomu, že k optimalizaci procesů je třeba přístup průběžného zlepšování – sladění lidí, procesů a použitých technologií –, může být náročné tradiční ERP řešení modifikovat nebo adaptovat.

Aplikace postavené na platformě QAD Enterprise mohou být vytvořené rychle, a eliminovat tak potřebu tvorby nákladných a komplexních přizpůsobení, která v budoucnu komplikují zavádění změn. Dlouhodobá nepřizpůsobivost systému může dokonce ještě více ztížit dosažení toho, že nebudou budoucí vylepšení a upgrady komplikovat existující procesy nebo snižovat délku působnosti firmy.

Jako výrobce se neustále zlepšujte

Pokud si položíte otázku, zda vaše společnost bude za deset let stále existovat, vyplatí se udělat opravdu hloubkovou analýzu. Nezabývejte se jenom tím, co dělají vaši konkurenti, zajímejte se také o trendy. A pokud usoudíte, že byste měli hledat výrobní ERP, nejprve si položte otázku – proč?

Volba ERP řešení pouze na základě současných individuálních cílů a metrik KPI klíčových zúčastněných stran může mít za následek výběr nevhodného řešení z pohledu nadcházejících let. Rozpoznejte tempo změn a potřebu obchodních systémů na ně rychle reagovat. Přístup průběžného zlepšování začíná u lidí a procesů – technologie jsou k tomu, aby vaše úsilí podpořily. 

Narušení výroby je přetrvávajícím faktorem a v dohledné době se bude dokonce zrychlovat, takže proč nevynaložit maximální úsilí k zajištění toho, že do budoucna vaše firma nejenom přežije, ale bude i prosperovat. Profesor podnikového managementu v Luisianě Leon C. Megginson řekl: „Není to ten silnější, kdo přežije. Ani ten nejinteligentnější. Ale ten, kdo se dokáže nejlépe přizpůsobit změnám.“ Přizpůsobivost je novou konkurenční výhodou. 

Byl pro vás článek přínosný?

Autor článku