Hlavní navigace

Dotace na výzkum, vývoj a inovace: do 2. září je třeba konat

16. 8. 2011

Sdílet

V červenci byla vyhlášena dlouho očekávaná 2. veřejná soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacích pro Program na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje ALFA.

Návrh projektu (Program ALFA) včetně příloh prokazujících požadovanou způsobilost uchazeče je nutno dodat Technologické agentuře ČR během stanovené lhůty, tj. od 21. července 2011 do 2. září 2011, 16:30 hod. prostřednictvím elektronického systému a zároveň v jednom vyhotovení v listinné podobě. Minimální délka řešení projektů je stanovena na 24 měsíců. Řešení projektu by mělo být zahájeno v roce 2012 a nejzazší termín pro ukončení dlouhodobých projektů v rámci programu Alfa je prosinec 2016.

Podpora bude udělována formou dotace na uznané náklady, mezi něž patří osobní náklady, náklady na pořízení hmotného majetku v rozsahu a na období, po které bude využíván pro projekt, náklady na pořízení nehmotného majetku, ostatní provozní náklady a doplňkové náklady vzniklé v přímé souvislosti s projektem. Maximální částka finanční podpory na jeden projekt činí 3 mil. eur. Míra veřejné podpory je stanovena pro velké podniky na: 

* 50 % uznaných nákladů v případě aplikovaného výzkumu, 

* 25 % uznaných nákladů v případě experimentálního výzkumu. 

Stanovená míra veřejné podpory může být v obou případech navýšena o 15 % za podmínky doložení spolupráce s výzkumnou organizací.

 

Program Potenciál 

Dne 30. září 2011 končí lhůta pro podání registračních žádostí v programu Potenciál. Tento dotační program je určen k podpoře investic do středisek výzkumu, vývoje a inovací. Dotace může činit až 40 % investice do dlouhodobého majetku, její maximální výše je 100 mil. Kč, ve vybraných regionech pak až 200 mil. Kč.

 

 

Zdroj: KPMG

Byl pro vás článek přínosný?