Hlavní navigace

Dotace ze strukturálních fondů EU: prodloužení 2. výzvy programu Školicí střediska

13. 6. 2011

Sdílet

Začátkem května bylo vyhlášeno prodloužení 2. výzvy pro předkládání projektů do programu Školicí střediska v rámci OP Podnikání a inovace (OPPI).

Z programu je možné čerpat finanční prostředky na výstavbu, rekonstrukci, pořízení či vybavení školicích center nebo místností. Aktuální výzva se obrací i na velké podniky, podpořeny budou ovšem pouze projekty realizované na území ČR (vyjma hl. m. Prahy).

K základním podmínkám výzvy patří mimo jiné tyto:

* Ve školicím středisku budou vzděláváni především zaměstnanci podnikatelských subjektů podnikajících ve vybraných sektorech (zpracovatelský průmysl, energetika, stavebnictví, aktivity spojené s informačními a komunikačními technologiemi, apod.).

* Příjemce podpory musí prokázat minimálně dvouletou podnikatelskou historii.

V rámci prodloužené 2. výzvy může být poskytnuta dotace v rozmezí 0,5 až 100 mil. Kč na jeden projekt (minimální výše byla navýšena o 0,3 mil. Kč oproti původní výzvě). Celková alokace na prodloužení výzvy činí 1 mld. Kč, sběr žádostí je kontinuální.

Dotace na „způsobilé“ investiční výdaje a provozní náklady se řídí regionální mapou platnou pro období 2007 až 2013 (viz: http://www.czechinvest.org). Mezi „způsobilé“ výdaje lze zahrnout dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek, nákup či úpravu nemovitostí, výstavbu či rekonstrukci objektů, technickou a dopravní infrastrukturu, projektovou dokumentaci, školicí pomůcky, stroje a zařízení pro zajištění vzdělávání, školicí programy a software.

Žádosti o registraci bude možné podat od 1. června 2011 do 15. března 2012 a zkompletované žádosti budou přijímány od 1. července 2011 do 15. června 2012. 

 

Další možnosti dotací EU pro velké podniky 

Kromě výše uvedených jsou v současné době pro velké podniky v rámci OPPI otevřeny ještě následující výzvy:

* 3. výzva programu Potenciál (OPPI) (dotace na vznik nebo rozšíření vývojového centra zaměřeného na výzkum, vývoj a inovaci výrobků nebo technologií, pokud se předpokládá jejich využití ve výrobě) – příjem elektronických registračních žádostí o poskytnutí dotace v rámci této výzvy bude trvat do 30. září 2011 – více informací lze dohledat na webové adrese: http://www.czechinvest.org.

* 4. výzva programu ICT a strategické služby – tato výzva se připravuje a bude vyhlášena pravděpodobně v srpnu 2011

 

 

Cloud23

Zdroj: KPMG