Hlavní navigace

Dvě ze tří jednočlenných domácností mají problém vyjít se svým příjmem

17. 7. 2015

Sdílet

 Autor: © Minerva Studio - Fotolia.com
Naprostá většina lidí hledá v tíživých finančních situacích podporu u svých nejbližších – tedy partnerů či manželů/manželek. Vyplývá to z výsledků průzkumu agentury STEM/MARK realizovaného pro společnost KRUK Česká a Slovenská republika (KRUK). Existují ovšem i lidé, kteří žijí sami a musí se spolehnout pouze sami na sebe, tzv. singles.

 

Právě oni podle ČSÚ představují rizikovou skupinu, která se může dostat do dluhů. Potvrzuje to také fakt, že až dvě třetiny z nich mají problémy vyjít se svým měsíčním příjmem.

Až dvě třetiny Čechů žijících samostatně v domácnosti mají potíže vyjít se svým čistým měsíčním příjmem (71 %). Ten v loňském roce činil průměrně 16 100 korun. Dokládají to data ČSÚ. Obdobně jsou na tom také lidé žijící v domácnosti se svým partnerem či manželem/manželkou. Problémy vyjít s měsíčním příjmem pociťuje 67 % z nich. Jejich měsíční příjem v loňském roce dosahoval průměrně částky 12 200 korun na osobu, tedy o 3 900 korun méně než v případě jednočlenných domácností. Možnost sdílet příjmy se svým partnerem jejich finanční situaci značně vylepšuje.

 

„Výhodou lidí, kteří žijí se svým partnerem či manželem/manželkou ve společné domácnosti, je, že společné výdaje, např. nájem či energie, mohou hradit ze dvou měsíčních příjmů. I když je pak průměrný příjem na osobu nižší, než u singles, po zaplacení společných výdajů zbývá párům více peněz na uspokojení dalších životních potřeb. V neposlední řadě mohou lidé, žijící ve společné domácnosti, čerpat morální a duševní podporu od svého partnera. Prokázal to i náš průzkum, podle kterého hledá naprostá většina lidí v tíživých finančních situacích citovou (96 %) i finanční (82 %) podporu u svých nejbližších,“ uvádí Markéta Fixová ze společnosti KRUK.

Složitou finanční situaci tzv. singles potvrzuje také fakt, že více než polovina z nich si nemůže dovolit neočekávaný výdaj přesahující částku 9 600 korun (53 %). Důvodem jsou zejména neexistující finanční rezervy vytvořené pro případ budoucí potřeby. V případě lidí žijících v páru se jedná pouze o každého třetího člověka (38 %).

 

Zadluženější jsou lidé žijící v páru

Kvůli potenciálním finančním problémům se snaží jednočlenné domácnosti vyhýbat jakýmkoliv formám půjček, ať už se jedná například o spotřebitelské půjčky či hypotéky. Půjčky má pouze každý čtrnáctý z nich (7 %). Převládají přitom spotřebitelské půjčky a úvěry (8 %) nad hypotékami a úvěry na bydlení (6%). Pro dvě pětiny z nich představuje splácení těchto spotřebitelských půjček a úvěrů velkou zátěž (43 %). Vstřícnější k půjčkám a úvěrům jsou lidé žijící v partnerském či manželském svazku. Alespoň jednu půjčku má až pětina z nich (19 %). Častější jsou přitom hypotéky a úvěry na bydlení (21 %), spotřebitelské půjčky a úvěry má 17 % z nich.

 

top100

Typický zástupce  singles je muž ve věku 30 let

Jako singles žije v České republice přibližně desetina lidí ve věku 20 až 39 let. Častěji vstupují do domácností singles muži (62 %)2. Je to dáno tím, že po rozpadu rodiny zůstávájí jako „single” obvykle právě oni, zatímco ženy vytváří spolu s dětmi neúplnou rodinu a stávají se z nich matky samoživitelky. Jak ukazují data ČSÚ, typickým „singles” je muž ve věku třicet let. Z interních statistik společnosti KRUK vyplývá, že muži kolem třicátého roku života průměrně dluží částku ve výši 35 000 Kč.