Hlavní navigace

EGAP se zaměří více na podporu malých a středních podniků

25. 3. 2013

Sdílet

 Autor: © Kadmy - Fotolia.com
Nově bude obchodní případ řešit jeden konkrétní člověk, exportér bude přesně informován, co po něm v jaké fázi schvalování EGAP chce a po první předběžné žádosti bude relativně brzy, do devíti pracovních dnů, vědět, jestli je vše pojistitelné.

Exportní garanční a pojišťovací společnost (EGAP) pojistila v loňském roce český export za více než 72 miliard korun. Jde o rekordní objem v její dosavadní historii. Nové vedení EGAP má, podle ministra průmyslu a obchodu Martina Kuby, za úkol pracovat na strategii pojišťování komerčních a nekomerčních rizik a musí být aktivní na mezinárodním poli. 

V rámci proexportní strategie je pak podle ministra Martina Kuby nejdůležitější, aby bylo pojištění od EGAP určené i pro malé a střední podniky a splňovalo princip jednoduchosti, dostupnosti a transparentnosti.

 

Vzroste zájem o české subdodavatele

EGAP připravil návrh nových pravidel pro kontrolu českého podílu na vývozní transakci. Nutnost polovičního českého podílu na transakci financované s podporou státu je standardním požadavkem nejen u nás, ale i v zahraničí. „EGAP nyní zpřesňuje definici a nastavuje systémy kontroly tohoto podílu, které bude tento týden diskutovat s exportéry a bankami. Je to v souladu se strategií podpory malých a středních podniků. Pokud silná skupina nebo společnost získá velkou zakázku, bude muset doložit český podíl. Povede to k tomu, že si bude muset vzít české subdodavatele,“ konstatoval ministr Kuba.

Generální ředitel EGAP Jan Procházka považuje v tomto za stěžejní nastavení nových pravidel pojistného procesu, která jsou transparentní, přehledná a celý proces bude, pokud exportér dodá veškeré požadované podklady, podstatně rychlejší. „Za EGAP garantuji, že nově bude obchodní případ řešit jeden konkrétní člověk, exportér bude přesně vědět, co po něm v jaké fázi schvalování chceme a po první předběžné žádosti bude relativně brzy, do devíti pracovních dnů, vědět, jestli je to pojistitelné,“ uvedl. Pro exportéry jde tak o zásadní změnu, která by měla přispět zejména ke zrychlení a zpřehlednění celého procesu.

Ministr průmyslu a obchodu Martin Kuba také projednal s generálním ředitelem EGAP přípravu nového pojistného protikrizového produktu právě pro malé a střední firmy, který musí splňovat několik podmínek.

 

Co znamenají výše uvedené zásady:

a) Jednoduchost – produkt musí být snadno pochopitelný pro finanční ředitele MSP,

b) smluvní nenáročnost – produkt musí být pokryt jednoduchou dokumentací,

c) široká použitelnost – produkt nesmí být zaměřen na specializované obory nebo činnosti MSP.

Takovým produktem by mělo být retailové pojištění exportních pohledávek dále umožňující následný faktoring těchto pohledávek nebo použití pohledávek jako zástavy. To by umožňovalo pokrýt rizika zahraničních dovozců a především získat dodatečné zdroje provozního financování. Podle ministra Kuby by produkt mohl být realizován buď pouze v EGAP anebo ve spolupráci s jinými komerčními pojišťovnami. V obou dvou variantách by šlo více méně o přístupy a postupy používané v retailu a o portfoliové řízení rizik. „Každopádně by to byla možnost nových investic pro ekonomiku, uvolnily by se peníze pro malé a střední podniky,“ dodal ministr Kuba k připravovanému protikrizovému pojistnému produktu.

 

Byl pro vás článek přínosný?