Hlavní navigace

Elektronická komunikace se správou sociálního zabezpečení od roku 2014

15. 11. 2013

Sdílet

Od 1. ledna 2014 platí pro všechny zaměstnavatele povinnost elektronické komunikace s orgány správy sociálního zabezpečení. Tato povinnost se bude týkat všech zaměstnavatelů, včetně osob samostatně výdělečně činných, pokud zaměstnávají alespoň jednoho zaměstnance. Pro osoby samostatně výdělečně činné, které nejsou zaměstnavatelem, byla tato povinnost odložena až do roku 2015.

Zaměstnavatelé tak budou povinni podávat předepsané tiskopisy (například Přehled o výši pojistného, Oznámení o nástupu do zaměstnání) pouze v elektronické podobě (tzv. e-podání), a to buď podepsané uznávaným elektronickým podpisem a zaslané na určenou elektronickou adresu podatelny orgánu sociálního zabezpečení nebo do určené datové schránky orgánu sociálního zabezpečení. K e-podání budou tudíž zaměstnavatelé muset mít pro rok 2014 buď zřízenou datovou schránku nebo uznávaný elektronický podpis.

 

Povinnost podávat předepsané tiskopisy pouze elektronicky se bude týkat i tiskopisů vztahujících se k roku 2013, a to těch, u kterých lhůta k jejich řádnému podání započala po 31. prosinci 2013. Například u tiskopisu Přehled o výši pojistného vznikne povinnost podat tento tiskopis výhradně elektronicky poprvé v lednu 2014, a to již za prosinec 2013, neboť řádná lhůta k podání takového tiskopisu je po 1. lednu 2014.

 

Elektronicky lze výše uvedenými způsoby podávat orgánům správy sociálního zabezpečení samozřejmě kromě předepsaných i další tiskopisy. Podrobné informace o elektronických podáních jsou k dispozici na webových stránkách ČSSZ v části e-podání.

 

Povinnost podávat předepsané tiskopisy pouze elektronicky se od 1. ledna 2014 netýká komunikace s příslušnými zdravotními pojišťovnami. Zde mohou zaměstnavatelé postupovat dosavadním způsobem a předepsané písemnosti podávat i nadále písemně nebo elektronicky.

 

 

CS24

 

Zdroj: KPMG

Byl pro vás článek přínosný?